Розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками у системі МВС

21 травня 2015
926
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Держгірпромнагляд у листі від 16.01.2015 № 255/0/5.2-09/6/15 роз’яснив, згідно з якими нормативними актами проводиться розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками у системі МВС

Держгірпромнагляд у листі від 16.01.2015 № 255/0/5.2-09/6/15 роз’яснив, згідно з якими нормативними актами проводиться розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками у системі МВС.

Пунктом 2 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок № 1232), визначено, що його дія поширюється на:

  • власників підприємств або уповноважені ними органи (далі — роботодавці) та працівників, у тому числі іноземців і осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) тощо;
  • а також на осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС, Держспецзв’язку.

Категорії осіб, на яких не поширюється його дія, визначено у пункті 3 Порядку № 1232, до яких також належать військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу органів, підрозділів, навчальних закладів і науково-дослідних установ Міноборони, МВС, Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС, Держспецзв’язку.

З метою врегулювання питань щодо порядку розслідування нещасних випадків, поранень, професійних захворювань, які трапляються з особами рядового та начальницького складу, курсантами і слухачами, військовослужбовцями та іншими категоріями працюючих у системі МВС, наказом МВС від 27.12.2002 № 1346 затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України, який зареєстровано в Мін’юсті 31.01.2003 за № 83/7404 (далі — Порядок МВС).

Згідно з пунктами 1.2 та 1.3 Порядку МВС розслідування нещасних випадків (у т. ч. поранень), що сталися з особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ і курсантами (слухачами) навчальних закладів системи МВС, проводиться з урахуванням цього Порядку, і його дія поширюється на з’єднання та військові частини внутрішніх військ, органи і підрозділи внутрішніх справ, навчальні заклади системи МВС.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про міліцію» від 20.12.90 № 565-XII зазначена категорія осіб — це працівники, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції (далі — особи, яким присвоєно спеціальні звання міліції).

Соціальний захист осіб, яким присвоєно спеціальні звання міліції, на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності з незалежних від них обставин, регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 № 2011-XII, що визначено статтею 1 цього Закону.

Підсумовуючи зазначене, нещасні випадки, що сталися зі спеціалістами груп матеріального забезпечення батальйонів патрульної служби міліції органів МВС, які виконували трудові обов’язки на підставі трудового договору (контракту) і яким не присвоєно спеціальні звання міліції, підлягають розслідуванню згідно з вимогами Порядку № 1232, а яким присвоєно спеціальні звання міліції — розслідуються відповідно до вимог Порядку МВС.

logo