Проведення медоглядів працівників: що має знати роботодавець

25 листопада 2020
15520
Середній бал: 5 із 5

Проведення медоглядів працівників: про що має знати роботодавець


Алгоритм проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, медогляди осіб віком до 21 року, визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 (далі — Порядок).

Порядок регламентує такі етапи підготовки до проведення медоглядів:

1. Складання Акту визначення категорій працівників, які підлягаютьпопередньому (періодичним) медичному огляду за формою додатку 1 до Порядку. Для цього на ім’я начальника Управління Держпраці у необхідній області надсилається заява, додається копія штатного розкладу (без зазначення зарплат) та результати лабораторного контролю факторів виробничого середовища або карти умов праці

атестації робочих місць. Акт складає лікар з гігієни праці після вивчення наданих матеріалів. Підписується документ лікарем, роботодавцем та представником первинної профспілкової організації або уповноваженою працівниками особою (2 екземпляри).

Увага!

Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду на наступний рік, складається та погоджується до 1 грудня поточного року

☝️ Медогляди під час карантину: проходити чи ні

2. На підставі Акту визначення категорій роботодавець складає протягом місяця у 4 примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, визначеною у додатку 2 Порядку, узгоджує їх з Управлінням Держпраці. 1 примірник списку залишається на підприємстві, 2 — надається в лікувальний заклад для укладення договору на проведення медогляду, третій — до Управління Держпраці, 4 — до робочого органу ВД Фонду соцзахисту.

3. Протягом місяця після закінчення періодичних медичних оглядів, за їх результатами комісія лікувального закладу оформляє Заключний акт за формою, зазначеною у додатку 9 Порядку. Такий документ складається у 6 примірниках. 1 примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управлінню Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду. Термін зберігання Заключного акта 5 років.

4. Пам’ятайте, що відповідно до Порядку працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди з урахуванням специфіки діяльності, конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 р. № 65/80, а саме працюючі на легковому транспорті при перевезенні фасованих вантажів, при пасажирських перевезеннях тощо.

 Джерело: Держпраці

logo