Держпраці роз’яснила права спеціаліста СОП у разі виявлення порушень охорони праці

9 вересня 2020
10246
Середній бал: 5 із 5

Зверніть увагу, що скасувати припис спеціаліста з охорони праці може виключно роботодавець.

Держпраці роз’яснила права спеціаліста СОП у разі виявлення порушень охорони праці
1

Управління Держпраці у Хмельницькій області нагадало, що на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець має створити Службу охорони праці (СОП).

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Держпраці роз’яснила права спеціаліста СОП у разі виявлення порушень охорони праці
Микола ФЕДОРЕНКОголовний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області
Чи включають до «кількості працюючих» працівників, які на сьогодні перебувають у відпустках по догляду за дітьми, а також зовнішніх сумісників? Взагалі, кого з працівників включають до кількості працюючих?

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. При цьому керівники та спеціалісти СОП за своєю посадою і зарплатою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Спеціаліст служби охорони праці при виявленні порушень охорони праці має право:

  • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
  • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
  • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
  • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Увага!

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати тільки роботодавець.

Ліквідація СОП допускається лише у випадку ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

logo