-

Працівник-дистанційник травмувався: чи «виробничий» нещасний випадок

21 серпня 2020
10443
Середній бал: 5 із 5

Працівники, які виконують роботу дистанційно мають дотримуватися тих самих норм трудового законодавства, що й інші працівники. Однак, чи вважається виробничою травма, отримана під час такої роботи?

Працівник-дистанційник травмувався: чи «виробничий» нещасний випадок

Інструкція з ОП під час дистанційної (надомної) роботи

Під час карантину значно зріс попит на дистанційну (надомної) роботу. При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. Виконання дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 10 ст. 60 КЗпП).

З-поміж обставин, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнають пов’язаними з виробництвом, є такі:

  1. виконання потерпілим трудових обов’язків згідно з внутрішнім трудовим розпорядком підприємства, зокрема у відрядженні (згідно з внутрішнім трудовим розпорядком підприємства, на яке він відряджений);
  2. перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці під час виконання трудових обов’язків чи завдань роботодавця з моменту прибуття на підприємство до відбуття з нього, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, зокрема в робочий і надурочний час (ч. 1, 2 п. 52 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 337, далі — Порядок № 337).

У контексті ОП під робочим місцем розуміють «місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконування ним трудової діяльності, яке безпосередньо чи опосередковано перебуває під контролем роботодавця» (п. 4.43 ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять»). Роботодавець не може контролювати місце, де «дистанційник» проживає і працює. Не можна також використати норму про «перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці під час виконання трудових (посадових) обов’язків».

Якщо на працівника-надомника не впливав небезпечний виробничий фактор чи середовище, такий випадок травмування не підпадає під визначення «нещасний випадок».

Якщо на працівника, що працює дистанційно, не поширюють правила внутрішнього трудового розпорядку, не може бути обставинами, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) визнають пов’язаними з виробництвом, «виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків згідно з внутрішнім трудовим розпорядком підприємства».

Нещасні випадки, що сталися під час виконання робіт у домашньому господарстві, використання побутової техніки, розслідують відповідно до вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 № 270 (далі — Порядок № 270). Підстава — частина 11 пункту 3 Порядку № 270.

Володимир Шапінський,

експерт з охорони праці, Київlogo