Вимоги щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт — проєкт від Держпраці

3 серпня 2020
5771
Середній бал: 5 із 5

Вимоги поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють розробку родовищ твердих корисних копалин, а також інших суб’єктів господарювання, які здійснюють проєктування, будівництво (реконструкцію) та експлуатацію будівель, споруд та інших об’єктів на площах залягання корисних копалин загальнодержавного значення, та/або власників таких об’єктів. Ознайомтеся з проєктом, щоб мати змогу внести свої пропозиції та зауваження.

Вимоги щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт — проєкт від Держпраці


Держпраці розробила проєкт наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Вимог щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт» (далі — Проєкт). Створення Проєкту обумовлено необхідністю охорони об’єктів поверхні від шкідливого впливу гірничих робіт.

На сьогодні, питання погодження питань ведення гірничих робіт під забудованими територіями і природними об’єктами залишилось не врегульованим, оскільки Інструкція про порядок затвердження заходів з охорони будівель, споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу гірських розробок, затверджена постановою Держгіртехнагляду СРСР 26.02.1986, розпорядженням КМУ від 18.12.2017 № 1022-р визнана такою, що не застосовується на території України. Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних та сланцевих родовищах СРСР, затверджена Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР 26.08.1969 (далі — Інструкція), не враховує зміни у законодавстві, які регулюють гірничі відносини та відносини, пов’язані із надрокористуванням, та, відповідно до Постанови ВРУ від 12.09.1991 № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР», діє лише в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

Шкідливі умови праці на підприємстві: що повинен робити роботодавець

Проєкт встановлює організаційні та технічні вимоги щодо здійснення заходів, спрямованих на дотримання користувачами надр вимог гірничого законодавства та законодавства про надра в частині забезпечення безпеки людей, майна, споруд, та об’єктів навколишнього природного середовища під час користування надрами, зокрема, заходів щодо охорони зазначених об’єктів від шкідливого впливу гірничих розробок, обумовлених зрушенням і деформацією гірських порід і земної поверхні, отримання погодження на проведення гірничих виробок в межах запобіжних ціликів.

Пропозиції та зауваження до Проєкту приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

  • Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14;
  • e-mail: dsp@dsp.gov.ua;
  • факс/тел.: (044) 289 30 31.

logo