Інструкція з охорони праці потребує змін у зв’язку з пандемією, — наголошує Держпраці

1 травня 2020
14754
Середній бал: 5 із 5

Ознайомити працівників необхідно під час проведення позачергового навчання або інструктажу з питань охорони праці.

Інструкція з охорони праці потребує змін у зв’язку з пандемією, — наголошує Держспраці


Особливості та порядок внесення змін до актів підприємства з безпеки праці та здоров’я працівників регламентовано Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці 21.12.1993 № 132 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229 (далі – Порядок).

До опрацювання проєкту нормативного акта з безпеки праці та здоров’я працівників залучаються кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань, представники профспілки (профспілок) та інших громадських об’єднань, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

⚡ Працівник захворів на коронавірус: чи «виробничий» нещасний випадок

У разі необхідності роботодавець може на договірній основі залучити до опрацювання проєкту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій.

Передусім зазначене стосується внесення змін до актів підприємства, що містять обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях — інструкцій з охорони праці.

Держпраці нагадує, що перегляд інструкцій з охорони праці проводиться в строки, передбачені нормативно-правовими актами, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років. Для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки.

Проте пандемія та карантинні обмеження зумовлюють необхідність змін в інструкціях з охорони праці та доповнення їх певними правилами поведінки, зокрема, порядком дотримання особистої гігієни та застосування засобів захисту (медичних масок, респіраторів, рукавичок тощо).


Увага!
Відповідні знання і навички працівники, які працюють в умовах карантину, мають отримати під час проведення позачергового навчання або інструктажу з питань охорони праці.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що обумовили його проведення.

Інструкція з охорони праці потребує змін у зв’язку з пандемією, — наголошує ДержспраціЯк організувати профілактичні заходи проти коронавірусу на підприємстві. Готові документи

Держпраці нагадує: у разі зміни умов праці, зокрема і через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 та необхідність запровадження заходів щодо недопущення її поширення, керівник підприємства вносить зміни до нормативних актів з безпеки праці та здоров’я з урахуванням Порядку та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Джерело: Державна служба України з питань праці

logo