Про безплатну видачу працівникам молока

7 липня 2015
190
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Держгірпромнагляд у листі від 13.03.2015 № 1475/0/8-5/6/15 інформує про порядок безплатної видачі працівникам, зайнятим на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, молока або інших рівноцінних харчових продуктів

Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 № 731/П-13 (далі — Порядок). Перелік хімічних речовин, під час роботи з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів затверджено наказом МОЗ СРСР від 04.11.1987 № 4430-87 (далі — Перелік).

Відповідно до вимог Порядку:

  • роботодавець має право самостійно вирішувати питання, пов’язані з безплатною видачею працівникам молока або інших рівноцінних харчових продуктів (основою для прийняття відповідних рішень є зазначений вище Перелік);
  • молоко видається в обсязі 0,5 л за зміну, незалежно від її тривалості, у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, передбачених у зазначеному вище Переліку;
  • забороняється виплачувати грошову компенсацію замість видачі молока, видавати молоко за одну чи кілька змін наперед, за минулі зміни, видавати молоко додому, заміняти іншими товарами та продуктами (крім рівноцінних — кефіру, кислого молока, мацоні).

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначення права на пільги і компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Згідно з ч. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (далі — Закон), роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працiвниковi пiльги i компенсацiї, не передбаченi законодавством.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, крім безплатного забезпечення молоком та іншими рівноцінними харчовими продуктами, мають право на:

  • оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;
  • скорочення тривалості робочого часу;
  • додаткову оплачувану відпустку;
  • пільгову пенсію;
  • оплату праці у підвищеному розмірі.
logo