Звільнення за порушення законодавства про охорону праці

26 січня 2020
7805
Середній бал: 5 із 5

Працівник порушує законодавство про охорону праці — постійно не дотримує правил техніки безпеки, ігнорує зауваження. За ці порушення йому двічі оголошено догану. Чи можна звільнити такого працівника за порушення законодавства про охорону праці? Відповідає експерт.

Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно й точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 139 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці винних осіб притягають до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом (ст. 44 Закону про охорону праці).

Яка відповідальність чекає на порушників вимог із охорони праці

Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів із охорони праці визначає стаття 14 Закону про охорону праці.

Працівник зобов’язаний:

  • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я довколишніх у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
  • знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів із охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного захисту й засобами індивідуального захисту;
  • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди (ч. 1 ст. 14 Закону про охорону праці).

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог (ч. 2 ст. 14 Закону про охорону праці).

Закон про охорону праці не надає права роботодавцю звільнити працівника, що порушує вимоги нормативно-правових актів із охорони праці.

Відсутня така норма і в КЗпП. Роботодавець може звільнити працівника, зокрема, за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовували заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП).

Служба охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці має право надіслати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності винних працівників, а також вимагати відсторонення від роботи осіб, які, зокрема, не виконують вимог нормативно-правових актів із охорони праці (ч. 6 ст. 15 Закону про охорону праці). Строку відсторонення цей закон не визначає.

Перевіряємо стан охорони праці на підприємствіА у Вас є всі необхідні документи?

Якщо роботодавець раніше застосовував до працівника засоби дисциплінарного впливу за недотримання нормативно-правових актів із охорони праці, а працівник і надалі припускається цих порушень, роботодавець має право відсторонити порушника від роботи без збереження заробітної плати. Підстава — подання служби охорони праці. Строк відсторонення визначте, врахувавши умови праці, а також характер порушення інструкцій з охорони праці.

Ольга Догадіна,
провідний експерт MCFR Кадри 

logo