Не пропустіть дату проведення лабораторних досліджень умов праці!

11 грудня 2019
11400
Середній бал: 5 із 5

Перевірте, чи знаєте ви, з якою періодичністю проводити лабораторні дослідження умов праці на робочих місцях працівників.

ВАМ ПОДАРУНОК! Безплатний доступ ▶ ▷

Відповідно до пункту 3.1 розділу ІІІ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом МОЗ України від 21.05.2007 року № 246, роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища на конкретних робочих місцях для визначення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу, які здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника в ході виконання ним своїх трудових обов’язків.

Зокрема, лабораторний контроль різних чинників виробничого середовища проводять із такою періодичністю:

  • вимірювання вібрації — контроль рівнів загальної та локальної вібрації на робочих місцях потрібно проводити під час введення в експлуатацію і надалі не рідше ніж 1 раз на рік відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;
  • вимірювання параметрів мікроклімату — не рідше ніж 2 рази на рік (теплий та холодний період року), а також під час прийому в експлуатацію нового технологічного устаткування, внесення технічних змін в конструкцію робочого устаткування, організації нових робочих місць відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»;
  • дослідження повітря робочої зони — систематично, залежно від класу небезпечності речовини, що виділяється в повітря робочої зони:

І клас — не рідше ніж 1 раз на 10 днів;

ІІ клас — не рідше ніж 1 раз на місяць;

ІІІ та ІV класи — не рідше ніж 1 раз на квартал відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

  • дослідження освітленості — відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення»;
  • вимірювання шуму — на постійних робочих місцях у приміщеннях, на території підприємства, на промислових спорудах та машинах (у кабінах, на пультах керування тощо) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

 

logo