-

Мінсоцполітики хоче внести зміни у деякі НПАОП

26 липня 2019
14325
Середній бал: 5 із 5

Зміни стосуються Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання та Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів.

Мінсоцполітики України оприлюднило проєкт наказу «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України». Він розроблений за власною ініціативою установи з метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства.

Охорона праці під час експлуатації навантажувачів: аналізуємо нові правила

Проєкт наказу конкретизує обов’язки суб’єкта господарювання з виконання вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час виконання трудових функцій.

Наприклад, у Правилах охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19 січня 2018 року № 62, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 року за № 244/31696:

у розділі VI, главі 5:

  • абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. До керування вантажопідіймальними кранами та машинами, що керуються з підлоги (з підвісного пульта чи по радіо) чи зі стаціонарного поста, крім машиністів, можуть допускатися працівники, які користуються цими вантажопідіймальними кранами та машинами на своїх робочих місцях,  кваліфікаційними характеристиками професій або професійними стандартами яких передбачено вміння керувати вантажопідіймальними кранами і машинами з підлоги (керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги, виконувати переміщення вантажів кранами; виконувати роботи з вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги, тощо), або працівники, які пройшли перепідготовку за професією машиніста крана.»;

  • пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Підвішування на гак вантажопідіймального крана, машини чи мобільного підйомника вантажу без попередньої обв’язки (вантаж, що має петлі, рим-болти, цапфи, а також той, що знаходиться в ковшах, контейнерах або іншій тарі) або із застосуванням напівавтоматичних знімних вантажозахоплювальних пристроїв можуть виконувати на своїх робочих місцях інші працівники, кваліфікаційними характеристиками професій або професійними стандартами яких передбачено вміння стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання,  переміщення, установлення та складування (виконувати такелажні роботи тощо), або працівники, які пройшли перепідготовку за професією стропальника.».

Також документ передбачає вдосконалення умов праці на робочих місцях, зниження аварійності, травматизму.

logo