До 01 січня 2022 року відновлено дію деяких міждержавних стандартів

8 травня 2019
4393
Середній бал: 5 із 5

Наказом Національного органу стандартизації № 111 від 24 квітня 2019 відновлено дію міждержавних стандартів, які вкрай важливі для проведення атестації робочих місць за умовами праці і для підтвердження пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на важких і шкідливих умовах праці.

Перевірте свої знання з охорони праці

Чому скасували дію стандартів

З 1 січня 2019 року переважна більшість міждержавнх стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, втратили чинність в Україні. Такі зміни були обумовлені Програмою діяльності КМУ, згідно з якою у 2015 р. Національному органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») були видані відповідні накази про скасування ГОСТ із втратою чинності протягом 2016-2018 років та з повною відмовою від них, починаючи з 1 січня 2019 року.

Однак внаслідок численних звернень дію деяких стандартів було відновлено до 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022. Це, зокрема, такі стандарти:

 • на заміну яких проводиться або передбачається розроблення проектів національних стандартів;
 • посилання на які є в нормативно-правових актах;
 • які застосовуються в різних сферах діяльності;
 • стосовно Єдиної системи конструкторської документації;
 • розроблені на основі міжнародних стандартів, версії яких є актуальними, та які відповідно до пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону застосовуються як національні стандарти.

Зверніть увагу!

Продовження дії ГОСТ в Україні після 2022 року є неможливим. 

Саме тому Мінекономрозвитку та Національний орган стандартизації рекомендують всім заінтересованим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТ, знайти альтернативу використанню стандартів, які суперечать нововведенням, запровадженим у сфері технічного регулювання України та зобов’язанням України щодо реформування сфери технічної стандартизації передбаченими Угодою СОТ та Угодою про асоціацію із ЄС.

Якими нормативними документами слід користуватись, якщо певний ГОСТ скасовано та що робити, якщо не має стандарту на заміну скасованого ГОСТ?

За умови добровільності застосування стандарту, але з метою мати будь-яку інструкцію, правила тощо, які упорядковують діяльність у той чи іншій сфері, може застосовуватися не чинний стандарт, якщо на нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має наміри застосувати стандарт та використовувати його позначення, а потрібний йому ГОСТ скасовано, необхідно знайти заміну такому документу.

Наслідки скасування стандартів

Знайти альтернативу стандартам не завжди просто. Зокрема, багато проблем створило скасування ГОСТ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони».

Скасування стандарту не давало можливості проводити в повному обсязі атестацію робочих місць за умовами праці в частині контролю показників мікроклімату та дослідження концентрації шкідливих речовин, та, як наслідок, забезпечити право працівників на передбачені законодавством пільги і компенсації, зокрема на пенсію за віком на пільгових умовах.

Сьогодні в Україні відсутні нормативні документи у сфері санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища для проведення атестації робочих місць. Отже, в результаті скасування ГОСТ 12.1.005-88 склалася ситуація, коли роботодавці не мали змоги визначити шкідливі фактори на робочих місцях, а працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами праці.

Внаслідок втрати чинності ГОСТу 12.1.005-88 призупинили свою діяльність 83 лабораторії, атестовані Держпраці. Вони вимушені простоювати, оскільки не мають права надавати послуги підприємствам з проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць.

Негативні наслідки мало і скасування ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартів безпеки праці (ССБП). Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація». Це створило правові прогалини під час проведення розслідування нещасного випадку та оформлення за його результатами відповідного акта за формою Н-1, а саме розділу 6, в якому повинні зазначатися відомості про шкідливий або небезпечний фактор за якого стався нещасний випадок, значення якого наводяться відповідно до цього стандарту. Надання відповідного акта є підставою для призначення потерпілому розміру відшкодування шкоди, заподіяної йому внаслідок ушкодження його здоров’я або членам сім’ї працівника у разі його смерті, яке здійснюється Фондом соціального страхування України.

Відновлення дії ГОСТ у квітні 2019

Зваживши на ситуацію, яка склалася внаслідок скасування низки стандартів, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 24 квітня 2019 р. видає наказ № 111 «Про відновлення дії міждержавних стандартів». На період від 26 квітня 2019 року до 01 січня 2022 року відновлено дію таких ГОСТ:

 1.  

ГОСТ 12.0.003–74

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

 1.  

ГОСТ 12.1.002–84

ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования 
к проведению контроля на рабочих местах

 1.  

ГОСТ 12.1.005–88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 1.  

ГОСТ 12.1.036–81

ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых 
и общественных зданиях

 1.  

ГОСТ 12.1.045–84

ССБТ. Электростатические поля. 
Допустимые уровни на рабочих местах 
и требования к проведению контроля

 1.  

ГОСТ 23337–78

Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий

Як вкзано у наказі, наведені стандарти відновлено відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 11 закону «Про стандартизацію», розпорядження КМУ від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та за пропозицією ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (протокол від 12.03.2019 № 33/19, протокол від 16.04.2019 № 34/19).

Серед інших відновлено дію одного з ключових документів для проведення атестації робочих місць — ГОСТ 12.1.005-88 «Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони».

logo