Затверджено критерії, за якими визначається періодичність проведення перевірок з охорони праці

25 березня 2019
3988
Середній бал: 5 із 5

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Держпраці

Затверджено критерії, за якими визначається періодичність проведення первірок з охорони праціВи можете скачати всі додатки до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення перевірок Держпраці (далі — Критерії), одним архівом.

СкачатиДодатки до Критеріїв

Постанову № 223 про затвердження Критеріїв Кабмін прийняв 6 лютого. Документ набув чинності 27 березня з дня його офіційного опублікування.

У сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення при оцінці ступеню ризику від провадження господарської діяльності та визначенні періодичності перевірок Держпраці зважатимуть на такі критерії:

 • наявність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • здійснення суб’єктом господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовин III або IV класу небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення визначено в додатку 1 до Критеріїв.

СкачатиДодаток 1

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 4 до Критеріїв.

СкачатиДодаток 4

У сферах зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення перевірок Держпраці, є такі:

 • порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення;
 • застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;
 • порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю визначено в додатку 2 до Критеріїв.

СкачатиДодаток 2

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері додержання законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 5 до Критеріїв.

СкачатиДодаток 5

Критеріями для оцінки ступеня ризику у сфері здійснення державного гірничого нагляду є порушення вимог законодавства, правил і норм щодо проведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини, що виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду визначено в додатку 3 до Критеріїв.

СкачатиДодаток 3

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері здійснення державного гірничого нагляду, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 6.

СкачатиДодаток 6

У Критеріях передбачено таку періодичність здійснення планових заходів державного нагляду у відповідній сфері за діяльністю суб’єкта господарювання:

 • за належності до високого ступеня ризику — не частіше одного разу на два роки;
 • за належності до середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки;
 • за незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Зарахування суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
 • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
 • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.
logo