Держпраці відзвітувала про результати своєї діяльності у 2018 році

28 лютого 2019
389
Середній бал: 5 із 5

Які нормативно-правові акти, розроблені Держпраці, набули чинності у 2018 році? Що змінилося у системі управління охороною праці? Які напрями Держпраці визначила як пріорітетні у своїй роботі у 2019 році? Дізнайтеся з офіційного звіту.

Реформування системи управління охороною праці  

Прийняття Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та Плану заходів щодо її реалізації (розпорядження Кабміну від 12 грудня 2018 року № 989-р.) — подія 2018 року, якій приділена значна увага у звіті Держпраці. Адже Концепція визначила ключові проблеми у системі управління охороною праці (СУОП) та практичні шляхи їх розв’язання. Її мета полягає у створенні національної системи, яка запобігатиме виробничим ризикам, забезпечить право працівників на безпечні та здорові умови праці. Крім того, реалізація Концепції передбачає імплементацію норм Директиви 89/391/ЄС.

Реалізація Концепції дасть змогу:

Нормативно-правова робота у 2018 році

У минулому році Держпраці опрацьовано 47 проектів нормативно-правових актів, при цьому чинності набрало 26 проектів актів.

Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019

З метою дерегуляції господарської діяльності у 2018 році розроблено:

1. Накази Мінсоцполітики, положення яких вже не містять вимог обов’язкової реєстрації відповідного обладнання в територіальних органах Держпраці:

2. Наказ Мінсоцполітики від 12.04.2018 № 507 «Про затвердження вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва».

Держпраці відзвітувала про результати своєї діяльності у 2018 році

Внесено зміни до постанови Кабміну від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 48). Постановою зменшено:

Скасовано необхідність отримання документів дозвільного  характеру у сфері охорони праці на 18 видів робіт, машин, механізмів, устаткування.

Також у 2018 році імплементовано 6 директив ЄС:

 • Директиву 2014/28/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вибухових речовин цивільного призначення;
 • Директиву 92/104/ЄС про мінімальні вимоги щодо поліпшення безпеки і захисту працівників на гірничодобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування;
 • Директиву 90/270/ЄС про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з екранними пристроями;
 • Директиву 89/656/ЄС про мінімальні вимоги до охорони здоров’я і безпеки при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочих місцях;
 • Директиву 2014/68/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку обладнання, що працює під тиском, як постанову Кабміну.

Частково імплементовано Директиву 89/391/ЄС про запровадження заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки працівників на роботі. Продовжується робота з імплементації у національне законодавство ще 5 директив та регламентів ЄС.

Урядом затверджено:

 • «Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення» (постанова Кабміну від 03.10.2018 № 802);
 • «Технічний регламент обладнання, що працює під тиском» (постанова Кабміну від 16.01.2019 № 27);
 • «Технічний регламент канатних доріг» (затверджений на засіданні Уряду від 6 лютого 2019 року).

Держпраці відзвітувала про результати своєї діяльності у 2018 році Щоб дізнатися, скільки дозволів, актів, свідоцтв тощо видала Держпраці у минулому році, завантажте інфографіку:

Скачатизвіт про адміністративні послуги, надані Держпраці у 2018 році

Завдання на 2019 рік

Держпраці визначила такі першочергові завдання на 2019 рік:

1. Продовження роботи щодо проведення заходів, у зокрема і превентивних, спрямованих на:

 • детінізацію зайнятості та доходів населення;
 • підвищення ефективності заходів державного (нагляду) контролю;
 • контроль за додержанням вимог трудового законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати;
 • забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, учасників АТО.

2. Створення механізму формування та функціонування національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження ризикоорієнтованого підходу на виробництві, що зі свого боку сприятиме:

 • підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників;
 • зниженню рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій і професійних захворювань;
 • підвищенню ефективності діяльності інспекції праці;
 • підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних умов праці та безпечного виробничого середовища.

3. Продовження роботи у напрямі приведення національного законодавства у відповідність до вимог міжнародних договорів.

4. Міжнародне співробітництво.

logo