Щодо проведення профілактичних медичних оглядів

27 серпня 2015
94
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство охорони здоров’я України нагадує про порядок проведення профілактичних медичних оглядів. Статтею 169 Кодексу законів про працю України та статтею 17 Закону України «Про охорону праці» за роботодавцем закріплено обов’язок за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів таких категорій працівників

У листі від 02.04.2015 № 3.09-Д-1/13/866-15/10354 Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) нагадує про порядок проведення профілактичних медичних оглядів.

Статтею 169 Кодексу законів про працю України та статтею 17 Закону України «Про охорону праці» за роботодавцем закріплено обов’язок за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів таких категорій працівників:

  • професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань;
  • зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
  • зайнятих на роботах, де є потреба у професійному доборі;
  • особи віком до 21 року, для яких обов’язкові щорічні медичні огляди.

Крім того, на вимогу головного державного санітарного лікаря, або якщо працівник пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці, можуть проводитися позачергові медичні огляди вказаних вище категорій осіб.

Нагадаємо, що порядок проведення медичних оглядів регламентується такими нормативними актами:

  • постановою КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 № 559;
  • наказом МОЗ України «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 № 280;
  • наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 № 246.

Обов’язкові медичні огляди проводяться в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання або за місцем роботи.

Профілактичні медичні огляди можуть проводити усі заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики згідно з переліком спеціальностей, зазначених у ліцензії на медичну практику.

Інформація про інструктажі з охорони праці

Реєстраційні журнали для інструктажів з охорони праці

Додаткові матеріали для проведення інструктажів з охорони праці

Інструкції з охорони праці

Інформація про інструктажі з пожежної безпеки

logo