Змінять Порядок здійснення державного гірничого нагляду

26 липня 2018
160
Середній бал: 5 із 5

Держраці вирішила оновити Порядок здійснення державного гірничого нагляду у зв’язку із втратою актуальності чинного Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабміну від 21.02.1995 р. № 134.

Проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку здійснення державного гірничого нагляду» розроблений відповідно до ст. 10 Гірничого закону України та ст. 63 Кодексу України про надра. Метою прийняття документа є регламентація здійснення державного гірничого нагляду та актуалізація переліку питань, які включено до заходів державного гірничого нагляду.

Планові перевірки проводитимуться відповідно до річних планів проведення перевірок суб’єктів господарювання, які затверджуються територіальними органами Держпраці та оприлюднюються на їх офіційних сайтах не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Організація проведення перевірок суб’єктів господарювання Дізнайтеся, які документи ви зобов’язані надати інспектору Держпраці під час перевірки

Планами проведення перевірок суб’єктів господарювання зазначатимуться конкретні календарні дати початку кожної перевірки суб’єкта господарювання та строки її здійснення.

Позапланові перевірки суб’єкта господарювання проводитимуться на підставі наказу Держпраці, який має містити найменування суб’єкта господарювання, що перевіряється, його виробничого об’єкта (за необхідності), строк та предмет перевірки.

У документі наведені такі підстави для позапланової перевірки:

  • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до Держпраці про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;
  • перевірка виконання суб’єктом господарювання припису щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатом проведення перевірки;
  • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). (Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням Міністерства соціальної політики України);
  • ненадання суб’єктом господарювання у строк до початку планового періоду матеріалів для розгляду та погодження щорічного плану розвитку гірничих робіт відповідного об’єкта надрокористування;
  • доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями Закону України «Про охорону праці», гірничого законодавства та законодавства про надра, у зв’язку з цим, настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Організація проведення перевірок суб’єктів господарювання Про те, як контролюють дотримання законодавства про працю, охорону й гігієну праці, — дізнайтеся зі статті  Що варто знати про перевірки Держпраці 2018 року

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 289 30 31.

Cкачати:

Постанова

Перелік постанов КМУ, що втратили чинність

Порядок

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

logo