Затверджено мінімальні вимоги з охорони праці на будмайданчиках

19 жовтня 2017
1001
Середній бал: 5 із 5

Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках мають дотримуватись також фізичні особи, що виконують роботи за договором підряду

Міністерство соціальної політики України наказом від 23.06.2017 № 1050 затвердило:

  • мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (далі — Вимоги № 1050);
  • перелік видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках;
  • перелік будівельних робіт, при виконанні яких існує підвищений ризик для життя і здоров’я працівників.

Ознайомитися з вимогами та переліками можна за ПОСИЛАННЯМ

Вимог № 1050 мають дотримуватись замовники, керівники будівництва, генеральні підрядники, підрядники, субпідрядники, а також фізичні особи, що забезпечують себе роботою самостійно. Вимоги № 1050 не поширюються на підприємства з видобутку корисних копалин.

Вимоги № 1050 розроблено на основі Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.06.1992 про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати (виконують) будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва.

Координатора з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначають до початку розроблення проектної документації, а координатора з охорони праці на стадії будівництва — до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

Вимоги № 1050 визначають права і обов’язки координаторів з питань охорони праці.

Окремі розділи Вимог № 1050 визначають обов’язки:

  • замовника, керівника будівництва;
  • підрядника;
  • фізичних осіб.

Також визначено мінімальні вимоги до робочих зон на будівельних майданчиках та до робочих місць на будівельних майданчиках:

  • в приміщеннях;
  • поза приміщеннями.
Ольга Догадіна,
провідний експерт MCFR Кадри
logo