Коли повідомляти працівника про зміну умов праці

28 жовтня 2015
81
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Фахівці Мінсоцполітики у листі від 02.10.2015 № 413/06/186-15 надають роз’яснення щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати праці

Фахівці Мінсоцполітики у листі від 02.10.2015 № 413/06/186-15 надають роз’яснення щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати праці.

Відповідно до норм частини третьою ст. 32 Кодексу законiв про працю України (КЗпП), у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi допускається змiна iстотних умов працi при продовженнi роботи за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою. Про змiну iстотних умов працi — систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та iнших — працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

Проте якщо роботодавець та працівник досягли згоди між собою щодо нових умов оплати праці, то повідомляти працівника про зменшення зарплати не потрібно.

Якщо зміна істотних умов трудового договору проведена не у зв’язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може бути визнана судом неправомірною. Тоді власник або уповноважений ним орган має поновити працівникові попередні умови праці.

ЖУРНАЛИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
logo