Охорона праці у вугільній галузі: сучасний стан та перспективи розвитку

24 квітня 2017
274
Середній бал: 5 із 5

Міненерговугілля України опублікувало результати обговорення другої частини засідання колегії (відбулась 20.04.2017), яка була присвячена питанням охорони праці у вугільній галузі.

Питання охорони праці на підприємствах гірничої галузі постійно контролюється відповідними органами:

  • Міністерством енергетики та вугільної промисловості України;
  • представницькими органами найманих працівників, що працюють у галузі.

З метою запобігання нещасним випадкам, профілактики профзахворювань Галузевою угодою між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості, передбачено, що профспілки в особі виборних органів, інспекцій та представників мають право призупиняти роботи, якщо виникла небезпечна виробнича ситуація для життя та здоров’я працівників.

Профспілки можуть створювати технічну та правову інспекції праці, комісії, обирають громадських інспекторів з охорони праці, які діють відповідно до положень, затверджених профспілковими органами.

Охороною праці на підприємствах вугільної галузі зацікавлені й фахівці Федерації роботодавців гірників України. Одним з основних напрямків діяльності Федерації є участь у формуванні та реалізації політики держави з питань охорони праці працівників гірничої галузі.

Під час обговорення доповідачі зазначали, що робота гірників проходить у шкідливих умовах, які створюють потенційну небезпеку для здоров’я та життя самих гірників та інших осіб, які перебувають у підземних виробках та на їх поверхні, виконуючи свої трудові обов’язки.

Основними небезпечними виробничими факторами у шахтах є:

  • метан;
  • вибухи вугільного пилу;
  • раптові викиди;
  • самозаймання вугілля.

Заступник начальника управління охорони праці Ігор Ященко охарактеризував стан справ з виробничого травматизму на підприємствах вугільної галузі та зауважив про недостатність фінансування заходів з охорони праці.

У своєму виступі Штода Олександр Євгенович (заступник командира ЦШ ДВГРС) запропонував додати до держбюджету окрему статтю, яка буде регламентувати видатки на зазначені цілі на державному рівні.

Пропозицію підтримали представники вугільних підприємств.

Фахівці вугільної галузі окреслили шляхи забезпечення безаварійності роботи шахт та зменшення кількості нещасних випадків. Одностайну думку висловлювали спеціалісти щодо необхідності боротися з нелегальним видобутком вугілля та закривати аварійно небезпечні шахти.

logo