Установлення надбавки старшій медсестрі амбулаторії

27 грудня 2016
992
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Міністерство охорони здоров’я України опрацювало звернення щодо деяких питань оплати праці старшої сестри медичної амбулаторії загальної практики — сімейної медицини і у листі від 29.06.2016 № 10.1/16/58/2280-16/15954 роз’яснює.

Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 (далі — Класифікатор ДК 003:2010), який затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327, передбачена назва професії за кодом КП 3231 «сестра медична».

Відповідно до примітки 1 додатка В Класифікатора ДК 003:2010 назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у класифікаторі чи відповідних законодавчо-правових актах.

Згідно з Випуском 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117, сестра медична старша відноситься до категорії «Фахівці».

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів охорони здоров’я визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються у тарифікаційному списку.

Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством.

Надбавка за тривалість безперервної роботи встановлюється у порядку, затвердженому у пункті 4.1.1 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі — Наказ № 308/519), підпунктом 1 якого передбачено встановлення надбавки за тривалість безперервної роботи у розмірі до 40 відсотків посадового окладу лікарям — незалежно від найменування посади, дільничним медичним сестрам, зубним лікарям, медичним сестрам загальної практики — сімейної медицини, що працюють у дільничних лікарнях, амбулаторіях, у т. ч. тих, що увійшли до складу центрів первинної медико-санітарної допомоги або до центральних районних, районних та міських лікарень, що розташовані в сільській місцевості та амбулаторіях сімейної медицини.

Посада сестри медичної старшої підпунктом 1 пункту 4.1.1 зазначеного наказу не передбачена.

Натомість, старшим сестрам медичним посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків (пункт 2.2.10 Наказу № 308/519).

Надбавка за тривалість безперервної роботи встановлюється працівникам закладів охорони здоров’я з урахуванням специфіки їх діяльності, яким притаманні особливі умови праці (це надання швидкої медичної допомоги у цілодобовому режимі праці, робоче місце працівників — санітарний автомобіль, обслуговування хворих вдома працівниками дільничної служби — віддаленість територіальних дільниць, відсутність транспортного сполучення, несправність ліфтів у багатоповерхових будинках, робота в умовах особливо небезпечних інфекцій тощо), тобто фактично за особливі умови їх праці, що не передбачено завданнями та обов’язками сестри медичної старшої, визначеними у Випуску 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров’я, що затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117.

logo