-

Правила внутрішнього трудового розпорядку: вимоги законодавства

1 вересня 2016
559
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Кодекс законів про працю України (КЗпП) передбачає, що працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

Власник або уповноважений ним орган має ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором до початку роботи (стаття 29 КЗпП).

Ці правила затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил.

Отже, правила внутрішнього трудового розпорядку — це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію праці і за допомогою якого підприємство забезпечує дотримання трудової дисципліни та нормативну поведінку працівників.

У правилах мають бути детально описані всі аспекти організації праці на підприємстві:

  • порядок прийняття і звільнення працівників;
  • основні обов’язки працівників та роботодавця;
  • час початку і закінчення роботи, а також час закінчення роботи в передвихідні та передсвяткові дні;
  • час, наданий для відпочинку і харчування;
  • час і місце отримання заробітної плати;
  • порядок видання розпоряджень, що стосуються роботи;
  • порядок ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки;
  • види заохочень за успіхи в роботі та стягнень за порушення трудової дисципліни.

Правила внутрішнього трудового розпорядку необхідно складати в письмовій формі.

За інформацією Управління Держпраці в Івано-Франківській області

logo