Періодичність контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони

1 серпня 2016
2489
Середній бал: 5 із 5

Фахівці Держпраці у листі від 18.04.2016 № 4452/2/5.4-ДП-16 роз’яснили, як часто потрібно проводити контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Відповідно до санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» № 4617-88, вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони підлягає контролю відповідно до вимог методичних вказівок «Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны» від 29.09.1985 № 3936.

Згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», періодичність контролю встановлюється залежно від класу небезпеки шкідливої речовини:

  • для I класу — не рідше ніж 1 раз на 10 днів;
  • II класу — не рідше ніж 1 раз на місяць;
  • III і IV класів — не рідше ніж 1 раз на квартал.

Залежно від конкретних умов виробництва періодичність контролю може бути змінена за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. За встановленого відповідно вмісту шкідливих речовин III, IV класів небезпеки рівня ГДК допускається проводити контроль не рідше ніж 1 раз на рік.

logo