Чи проводять розслідування нещасних випадків на виробництві в зоні АТО

25 липня 2016
175
Середній бал: 5 із 5

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у листі від 14.07.2016 № 144-06-3 повідомила, що дiяльнiсть служби страхових експертiв з охорони працi на територiях, не пiдконтрольних українськiй владi, слiд вважати припиненою з 24.11.2014.

Відповідно, страхові експерти з охорони працi не мають можливості брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв на виробництвi та причин виникнення професiйних захворювань на цих територiях. Така дiяльнiсть припинена в усiх населених пунктах, якi увiйшли до Перелiку населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження, затвердженого розпорядженням КМУ вiд 07.11.2014 № 1085-р.

Варто врахувати те, що виконання роботи страхового експерта з охорони працi на непiдконтрольних українськiй владi територiях може загрожувати його безпецi, життю та здоров’ю. Крім того, на цих територiях припинили свою дiяльнiсть усi державнi та бюджетнi установи. Тому робочi органи виконавчої дирекцiї Фонду повиннi забезпечити участь страхових експертiв з охорони працi у розслiдуваннях нещасних випадкiв та причин виникнення професiйних захворювань виключно на територiях, якi пiдконтрольнi українськiй владi.

Оскільки на непідконтрольних українськiй владi територiях припинено дiяльнiсть усiх бюджетних та державних установ, то документи, якi були виданi, затвердженi чи пiдписанi пiсля 01.12.2014 органами, установами, органiзацiями, не пiдпорядкованими українськiй владi, (екстрене повiдомлення про нещасний випадок, повiдомлення про професiйне захворювання за формою П-3, довiдки лiкувально-профiлактичних закладiв, експертнi висновки, iншi документи, якi необхiднi для проведення об’єктивного та своєчасного розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань) не можна вважати такими, що складенi вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та використовувати їх для розслiдування нещасних випадкiв чи професiйних захворювань.

logo