Скачайте План комплексних перевірок 2019

Служба охорони праці

Статті за темою "Електробезпека"

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

26 листопада 2018Ефективна робота з профілактики виробничого травматизму на виробництві залежить від належної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Провести перевірку знань допоможе орієнтовний перелік питань з охорони праці, підготовлений експертом. 6155

III группа по электробезопасности

6 листопада 2018Группа по электробезопасности является показателем профессионального уровня работника при исполнении электротехнических работ. Специалисты, занятые на работах с различными электроустановками, должны пройти специальную профессиональную учебную подготовку, что дает им право работать без риска для собственной жизни и здоровья. О требованиях для присвоения III группы по электробезопасности мы расскажем далее. 77

III група з електробезпеки

5 листопада 2018Група з електробезпеки є показником фахового рівня працівника під час виконання електротехнічних робіт. Фахівці, зайняті на роботах з різними електроустановками, повинні пройти спеціальну професійну навчальну підготовку, що дає їм право працювати без ризиків для власного життя і здоров’я. Про вимоги для присвоєння III групи з електробезпеки ми розповімо далі. 433

Удостоверение по электробезопасности

31 жовтня 2018Удостоверение по электробезопасности является документом о том, что работник прошел проверку знаний и получил право на самостоятельную работу в электроустановках на указанной должности по специальности. Кто выдает такое удостоверение, в каких случаях оно не действительно и нужно ли его постоянно иметь при себе – подробнее узнайте из статьи. 196

Посвідчення з електробезпеки

30 жовтня 2018Посвідчення з електробезпеки є документом про те, що працівник пройшов перевірку знань і отримав право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом. Хто видає таке посвідчення, в яких випадках воно не дійсне та чи потрібно його постійно мати при собі – детальніше дізнайтеся зі статті. 578

V группа по электробезопасности

25 жовтня 2018От квалификации электротехнического персонала, его знаний и навыков существенно зависит безопасность при эксплуатации и обслуживании электроустановок. Для электротехнического персонала установлено пять квалификационных групп по электробезопасности. В статье мы рассмотрим требования к присвоению V группы по электробезопасности. 24

V група з електробезпеки

24 жовтня 2018Від кваліфікації електротехнічного персоналу, його знань та навичок істотно залежить безпека при експлуатації та обслуговуванні електроустановок. Для електротехнічного персоналу встановлено п’ять кваліфікаційних груп з електробезпеки. У статті ми розглянемо вимоги до присвоєння V групи з електробезпеки. 269

Инструктаж на первую группу по электробезопасности

28 вересня 2018Присвоение первой группы по электробезопасности происходит исключительно после прохождения работниками инструктажа на 1 группу по электробезопасности. О всех «подводных камнях» этого процесса – в нашей статье. 252

Группа по электробезопасности работников IT-отдела

13 серпня 2018Под термином «IT-шники» сейчас понимают достаточно широкий круг работников с самыми разными обязанностями. Однако от того, какие именно функции выполняет то или иное лицо, с каким именно оборудованием оно работает, зависит, можно ли его считать электротехническим работником. Узнайте, нужна ли IT-специалистам группа допуска по электробезопасности и нужно ли им проходить обучение по электробезопасности. 183

Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки

1 серпня 2018Як заповнювати журнал реєстрації протоколів перевірки знань з електробезпеки? Хто відповідає за заповнення журналу та його зберігання? Відповіді на ці та інші питання читайте далі. 13254

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

20 липня 2018Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок. 2311

Помощь при поражении током

22 червня 2018Первая помощь при поражении электрическим током должна быть оказана как можно скорее. Это простейшие медицинские действия, осуществляемые непосредственно на месте происшествия в кратчайшие сроки после поражения. В статье мы расскажем, как правильно оказать первую помощь при поражении электротоком. 105

Допомога при ураженні струмом

4 червня 2018Перша допомога при ураженні електричним струмом має бути надана якомога швидше. Це найпростіші медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці події в найкоротші строки після травмування. У статті ми розповімо, як правильно надати першу допомогу при ураженні електрострумом. 1950

Правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів

25 травня 2018Яким вимогам повинні відповідати працівники, що обслуговують електроустановки споживачів? Як саме впроваджується безпечна експлуатація електроустановок на підприємстві? Хто і за що несе відповідальність при роботах з електроустановками? Знайти відповіді на ці запитання допоможуть Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 9446

Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

25 травня 2018Каким требованиям должны отвечать работники, обслуживающие электроустановки потребителей? Как внедряется безопасная эксплуатация электроустановок на предприятии? Кто и за что несет ответственность при работах с электроустановками? Разобраться в этих вопросах вам помогут Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. 1457

Электробезопасность

16 травня 2018В условиях современного производства, которое неразрывно связано с использованием электроэнергии, особое значение приобретает вопрос электробезопасности. Причем, важно не только соблюдать правила электробезопасности, но и знать о причинах возникновения электротравм, о действии электрического тока на организм человека, об условиях поражения человека электрическим током. Подробнее об этом - в нашей статье. 1035

Назначение ответственного за электрохозяйство

14 травня 2018Лицо, ответственное за электрохозяйство, должно иметь соответствующую группу по электробезопасности и высшее образование по направлению (специальности) энергетического профиля, а также соответствующий стаж работы по этому направлению. Подробнее читайте в статье. 154

Журнал протоколов проверки знаний по электробезопасности

13 травня 2018Как заполнять журнал регистрации протоколов проверки знаний по электробезопасности? Кто отвечает за заполнение журнала и его хранение? Ответы на эти и другие вопросы читайте ниже. 599

Електробезпека

11 травня 2018В умовах сучасного виробництва, яке нерозривно пов’язане з використанням електроенергії, особливого значення набуває питання електробезпеки. Причому, важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Детальніше про це – у нашій статті. 2516

Правила устройства электроустановок: изменения 2017

30 квітня 2018Узнайте, какие изменения были внесены в Правила устройства электроустановок в 2017 году. 125

Затверджено нові Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках

15 березня 2018Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом від 30.01.2018 № 77 затвердило нові Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках (далі – Правила № 77). Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 1005

Періодична перевірка знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів

19 лютого 2018Дізнайтеся, хто має проходити періодичну перевірку знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, в яких випадках передбачена позачергова перевірка знань та хто її проводить. 873

Група з електробезпеки верстатника

15 лютого 2018Яка група з електробезпеки має бути у верстатників? Чи потрібно розробляти інструкцію з охорони праці для верстатника та для учня верстатника? Про законодавче регулювання цих та інших дотичних питань дізнайтеся зі статті. 179

Повторне навчання електротехнічного персоналу

5 лютого 2018Для роботи в сфері оперативного керування електрогосподарством споживача повинні залучатись висококваліфіковані працівники, яким необхідно пройти відповідне навчання та перевірку знань на право виконання цих робіт. 845

Інструкція з охорони праці для електрика

25 січня 2018Ознайомтеся з примірною інструкцією з охорони праці для електрика та за потреби адаптуйте її до умов вашого підприємства. 3926
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати