Вносимо зміни до локальних нормативних актів з охорони праці

3 серпня 2016
3065
Середній бал: 5 із 5

Про особливості роботи служби охорони праці з документами, зокрема, як правильно вносити зміни до локальних нормативних актів з охорони праці, — дізнайтеся зі статті

Локальні нормативні акти (ЛНА), зокрема й з охорони праці, розробляються на підприємствах, в установах та організаціях з метою впровадження норм законодавства, їх конкретизації. Так, у межах підприємства діють положення, інструкції, інші акти з охорони праці, якими визначають правила виконання робіт, поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях тощо відповідно до НПАОП. Ці документи має розробити й затвердити роботодавець.

Локальний нормативний акт з охорони праці може бути затверджений розпорядчим документом (наказом) керівника. Рішення про затвердження ЛНА також може прийняти колегіальний орган (дирекція, рада) або керівник самостійно, якщо він має на це право за статутом підприємства чи положенням про нього.

Перегляд локальних нормативних актів з охорони праці

Зміни до ЛНА можуть вносити на підставі результатів їх перегляду. Нормативно-правовими актами визначено строки перегляду окремих видів ЛНА. Наприклад, інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, мають переглядатися не рідше ніж один раз на 5 років, а інструкції за професіями або за видами робіт, які пов’язані з підвищеною небезпекою, — не рідше одного разу на 3 роки. Це визначено Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Мінпраці та Комнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9.

Ініціювання внесення змін до ЛНА

Ініціатором внесення змін до локального нормативного акта з охорони праці може бути керівник підприємства; керівник служби охорони праці чи служби пожежної безпеки (відповідного структурного підрозділу, посадової особи, відповідальної за ці напрями роботи).

Керівник підприємства може доручити внести зміни до ЛНА на оперативній нараді або видати відповідний наказ. У дорученні чи наказі мають бути вказані прізвища виконавців та строк підготовки таких змін.

Керівник служби (структурного підрозділу) або посадова особа можуть зініціювати зміни до ЛНА шляхом підготовки доповідної записки на ім’я керівника організації, а працівник — на ім’я свого безпосереднього керівника (начальника відділу).

Після отримання доручення виконавець проводить аналіз причин внесення змін до ЛНА. Зокрема, аналіз законодавчих чи інших нормативних актів, у т. ч. корпоративних, згідно з якими слід привести у відповідність раніше видані в організації ЛНА.

Розроблені зміни до локальних нормативних документів з охорони праці  доцільно винести на обговорення дорадчих органів підприємства, зокрема, на засідання комісії з охорони праці, пожежно-технічної комісії, а також рекомендовано проаналізувати фахівцям юридичної служби організації.

Внесення змін до тексту локального нормативного акта з охорони праці

Після того, як текст змін до ЛНА готовий, розробляють проект наказу щодо внесення змін до конкретного акта. Заголовок цього наказу формулюють залежно від того, до якого документа вносять зміни: наказу чи до самого ЛНА; окремих його частин (пунктів, абзаців, розділів) чи додатків до нього.

Текст раніше прийнятого локального нормативного акта змінюють шляхом заміни у ньому (у тому числі й у додатках) окремих пунктів, речень, абзаців, слів, цифр або доповнення тексту (додатків) новими пунктами, реченнями, абзацами, словами чи цифрами.

Нормативно-правовими актами визначено посадових осіб, як мають візувати проект наказу.

Серед проблем, пов'язаних із внесенням змін до локальних нормативних актів з охорони праці, є, зокрема, питання щодо проставляння на чинних ЛНА відміток про внесення змін та доповнень. Зазвичай, ЛНА, затверджені керівником (органом управління) підприємства, є документами постійного зберігання, а тому вносити зміни (виправлення) до тексту раніше підписаних (затверджених) документів не можна. Документи, що містять виправлення, можуть бути визнані такими, що не мають юридичної сили.

Тож на підприємстві доцільно ввести в практику роботи служби охорони праці (чи окремої посадової особи) проведення так званої кодифікаційної роботи. Для цього ведуть окремий контрольний примірник ЛНА, до якого вносять зміни. Порядок їх внесення, як і проведення власне кодифікаційної роботи і формування кодифікаційної картотеки (покажчиків), доцільно визначити окремим ЛНА підприємства.

Зауважимо: якщо змінено половину тексту локального нормативного акта з охорони праці, то доцільно розробити новий документ, а попередній визнати нечинним.

logo