-

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

19 лютого 2020
9649
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для заправника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання оператором АЗС (далі оператор) вимог з охорони праці при виконанні робіт, визначених його функціональними обов’язками.

1.2. Інструкція з охорони праці для заправника розроблена відповідно до таких нормативних актів:

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
 • Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15;
 • Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом МНС України від 09.07.2012 № 964;
 • Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417
 • та вимог інших нормативних документів, що регламентують питання технічної експлуатації АЗС.

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Чи потрібно розміщувати інструкції на робочих місцях

1.3. У своїй діяльності оператор керується посадовою інструкцією, цією інструкцією та іншими локальними актами, які діють на підприємстві.

1.4. У разі пошкодження здоров’я оператора з вини власника, оператор має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання вимог інструкції з охорони праці для оператора АЗС оператор несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. До роботи оператором може бути допущена особа, не молодша 18 років, яка має середню освіту, пройшла вступний інструктаж з питань охорони праці, первинний інструктаж на робочому місці, навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і має про це відповідне посвідчення, навчання за професією на спеціальних курсах з одержанням відповідного посвідчення та стажування на робочому місці, а також пройшла медичний огляд і не має протипоказань до виконання обов’язків за станом здоров'я.

Оператор, який працює з електричним обладнанням, також повинен пройти навчання правил його безпечної експлуатації і мати відповідне посвідчення.

1.7. Під час виконання роботи на оператора можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, як:

 • дія парів нафтопродуктів та відпрацьованих газів автотранспортних засобів;
 • небезпека наїзду транспортних засобів, що рухаються;
 • підвищена або знижена температура;
 • недостатня освітленість робочого місця;
 • інші негативні фактори.

1.8. З метою дотримання правил з охорони праці оператор повинен:

 • неухильно дотримуватися вимог інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві;
 • виконувати умови утримання території АЗС та приміщень магазину у
  належному  санітарному стані;
 • дотримуватися правил користування засобами вимірювальної техніки та нормативно-правових актів з продажу нафтопродуктів і супутніх товарів; 
 • перевіряти наявність вивішених на видимих місцях плакатів, щодо обов’язків водіїв під час заправляння автотранспорту, а також інструкцій з пожежної безпеки;
 • не приступати і не виконувати роботу у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані;
 • не допускати в службові приміщення АЗС сторонніх осіб (за винятком  службових осіб органів виконавчої влади та державного нагляду за  наявності у них посвідчень для проведення перевірок у межах їх компетенції);
 • бути уважним до сигналів водіїв автотранспортних засобів;
 • користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
 • не торкатися до рухомих частин механізмів (обладнання), струмоведучих частин, електричних дротів, кабелів, патронів освітлення, пристроїв заземлення тощо;
 • утримувати робоче місце в чистоті, не захаращувати його, не приносити на роботу будь-які легкозаймисті матеріали;
 • знати місця розташування аптечки, первинних засобів пожежогасіння та вміти користуватися ними;
 • знати та вміти надавати домедичну допомогу потерпілому у разі нещасного випадку.

1.9. Оператор забезпечується спеціальним робочим одягом та взуттям, а також засобами індивідуального захисту за встановленими нормами відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним  одягом, спеціальним  взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 р. № 53.

1.10.  Одяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту повинні зберігатися в окремих сухих приміщеннях, ізольовано від інших предметів і матеріалів, бути розсортованими за видами, зростом, розмірами і захисними властивостями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи оператор повинен отримати завдання від безпосереднього керівника.

2.2. Одягти спецодяг, охайно заправити його, а також заправити під головний убір волосся.

2.3. Підготувати робоче місце до виконання робіт, прибрати всі непотрібні речі.

2.4. Впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене.

2.5. Підібрати та підготувати необхідні інструменти та обладнання.

2.6. Пересвідчитись, що обладнання, за допомогою якого виконується робота, перебуває у полі зору, а прилади управління розміщені у встановленому порядку.

2.7. Перевірити справність всіх пускових та блокувальних пристроїв обладнання, наявність та надійність заземлення роздавальних колонок та пістолетів, справність електропроводки.

2.8. Перевірити наявність та справність засобів пожежогасіння (комплектність протипожежного щита, наявність ящиків з піском, вогнегасників тощо).

2.9. Забезпечити можливість вільного доступу автотранспорту до паливороздавальних колонок.

2.10. Пересвідчитись у наявності на АЗС стислих інструкцій з експлуатації обладнання з вимогами щодо дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки;

2.11. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки та інші неполадки оператор повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і приступити до роботи після їх усунення.

Все про пожежну безпеку в одній тематичці

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час виконання роботи оператор повинен:

3.1. Контролювати розміщення на АЗС транспортних засобів, які очікують заправки з тим, щоб у разі аварії забезпечити можливість їх маневрування та евакуації.

3.2. Слідкувати, щоб автомобілі, які перебувають у черзі на заправку, розміщувалися не ближче ніж як за 3 метри до автомобіля, що заправляється.

3.3. Стежити за наповненням резервуару у процесі приймання нафтопродуктів з тим, щоб запобігти його переповненню.

3.4. Підтримувати на робочому місці чистоту. Слідкувати за герметичністю фланцевих, різьбових та інших типів з’єднань у колонках, роздавальних рукавах, трубопроводах та арматурі. Негайно усувати витікання нафтопродуктів, яке виникло.

3.5. Забезпечити повне злиття нафтопродуктів, доставлених на АЗС в автомобільних цистернах, переконавшись у цьому шляхом огляду цистерни після її зливання.

3.6. Для відкривання і закривання пробок металевої тари, проведення робіт із обслуговування та ремонту технологічного обладнання використовувати інструменти з матеріалу, що не утворює іскор.

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС Як безпечно експлуатувати електричний ручний інструмент

3.7. Забороняється приймання нафтопродуктів у разі:

 • відсутності на автоцистернах пломб вантажовідправника, їх пошкодження (у разі пломбування автоцистерни); 
 • відсутності свідоцтва про повірку автоцистерни;
 • несправності зливного пристрою автомобільної цистерни;
 • несправності заземлювального пристрою;
 • початку грози;
 • наявності підтоварної води і механічних домішок у нафтопродуктах;
 • невідповідності якості нафтопродуктів вимогам нормативних документів;
 • відсутності паспорта якості нафтопродукту або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду нафтопродукту, не зазначення усіх показників його якості);
 • відсутності декларації про відповідність нафтопродукту, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності.

3.8. Під час заправляння автотранспортних засобів оператор забезпечує дотримання таких вимог з охорони праці:

 • подача автомобілів на заправку здійснюється своїм ходом з подальшим вимкненням двигунів до початку процесу заправляння;
 • мотоцикли й моторолери подаються до паливороздавальних колонок з вимкненими двигунами (пуск та вимкнення двигунів здійснюється на відстані не менше 15 м від колонок);
 • відпуск нафтопродуктів споживачам дозволяється у баки автотранспортних засобів, металеві каністри чи каністри з полімерних матеріалів, які призначені для зберігання нафтопродуктів і на яких нанесене відповідне маркування. Забороняється відпуск палива в скляну тару чи тару з полімерних матеріалів, яка не призначена для цих цілей;
 • розлиті на землю нафтопродукти негайно засипаються піском або для цього застосовуються спеціальні хімічні речовини;
 • просочений нафтопродуктами пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються і після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС;
 • прибирання території АЗС проводиться інструментами, виготовленими з  матеріалу, що не утворює іскор.

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС Хто відповідає за протипожежний режим на підприємстві

3.9. Оператору забороняється:

 • заправляти автотранспортні засоби з увімкненими двигунами;
 • працювати в одязі та взутті, які облиті бензином;
 • заправляти транспортні засоби (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири;
 • заправляти автомобілі, завантажені небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, отруйними та радіоактивними речовинами);
 • допускати на територію АЗС і заправляти трактори, які не обладнані іскрогасниками;
 • відпускати паливо роздавальними колонками, які підключені до заповнюваних резервуарів (під час зливання нафтопродуктів);
 • приєднувати заземлювальні провідники до пофарбованих чи забруднених частин автоцистерни;
 • використовувати як заземлювачі трубопроводи з легкозаймистими речовинами та горючими газами, а також інші трубопроводи;
 • експлуатувати вибухозахищене електрообладнання зі знятими деталями оболонки, зокрема кріпильними, передбаченими його конструкцією.

3.10. Оператор  АЗС, в обов’язки якого входить завідування спеціалізованим магазином, зобов’язаний:

 • щоденно  оглядати склад і перевіряти стан тари та упаковки, стан обладнання;
 • слідкувати, щоб масла і мастила в тарі зберігалися на стелажах у спеціально відведеному місці;
 • не захаращувати проходи між стелажами, проходи до рубильників та шляхи евакуації порожньою тарою, інвентарем, а також іншими предметами.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи оператор повинен привести в порядок робоче місце, зняти спецодяг, захисні та запобіжні засоби, очистити їх від бруду, помістити у відведене для зберігання місце.

4.2. Відключити електрообладнання від електромережі, візуально перевіривши його стан;

4.3. Привести себе у порядок, вимити руки і обличчя з милом та переодягтися.

4.4. За необхідності повідомити безпосереднього керівника про недоліки і неполадки, що спостерігалися під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до неї, потрібно вжити всіх можливих заходів щодо її усунення, попередити усіх, хто поруч, про небезпеку, повідомити про подію керівництву підприємства та діяти згідно з планом ліквідації аварії.

5.2. Необхідно зупинити роботу електрообладнання у разі:

 • переривання подачі електроенергії;
 • займання обшивки електрообладнання чи наявності запаху горілої ізоляції;
 • появи незвичного шуму чи вібрації.

5.3. У випадку пожежі (чи загоряння) необхідно:

 • вжити заходів щодо перміщення транспортних засобів за територію АЗС;
 • евакуювати працівників зі службових приміщень;
 • про надзвичайну ситуацію негайно повідомити пожежну службу за телефоном 101;
 • приступити до ліквідації загоряння відповідно до вимог інструкції з пожежної безпеки.

5.4. Якщо стався нещасний випадок і є потерпілі, а також у разі раптового захворювання працівника необхідно:

 1. Усунути дію на організм небезпечних та шкідливих факторів, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого (звільнити його від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тощо).
 2. Надати потерпілому домедичну допомогу (залежно від ураження відновити прохідність дихальних шляхів, зробити штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклавши пов’язку тощо) та викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або ж невідкладно здійснити заходи щодо транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад;
 3. Виконати інші дії щодо надання домедичної допомоги постраждалому згідно з приписами, передбаченими відповідною інструкцією, яка діє на підприємстві та обов’язково вивчається його працівниками при проходженні інструктажів з питань охорони праці.

5.5. У подальшому необхідно виконувати вказівки керівництва підприємства.

logo