Порошкові вогнегасники

12 квітня 2021
23959
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Порошкові вогнегасники отримали свою назву від типу вогнегасної речовини. У статті детальніше розповімо про види порошкових вогнегасників, їх характеристики, будову, принцип дії, термін придатності, а також про те, як користуватися порошковим вогнегасником.

Як експлуатувати вогнегасники, визначають Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила). Вони поширюються на будинки і приміщення різного призначення, підприємства, установи й організації незалежно від виду їх діяльності та форм власності, механічні транспортні засоби.

Згідно з Правилами будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, зокрема підприємства торгівлі, на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше, а в разі площі поверху більше 100 м2 кількість вогнегасників приймаються з розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м2 площі підлоги.

Призначення порошкових вогнегасників

Тип вогнегасника залежить від класу пожежі. Порошковий вогнегасник є найбільш універсальним типом вогнегасника. Він використовується для гасіння пожеж класу А, В, С, D.

Які бувають класи пожеж

А — горіння твердих матеріалів, зазвичай органічного походження, під час якого, як правило, утворюються тліючі вуглини;
В — горіння рідин або твердих речовин, які переходять у рідкий стан;
С — горіння газів;
D — горіння металів;
F — горіння речовин, які використовують, щоб приготувати їжу, і які містяться у кухонних приладах.

Порошковий вогнегасник непридатний для гасіння:

 • загоряння лужних і лужноземельних металів;
 • інших матеріалів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря.

Порошкові вогнегасникиЗверніть увагу! Для гасіння пожежі електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В, порошковий вогнегасник застосовують за рекомендаціями у паспорті. Перед гасінням потрібно обов’язково знеструмити електрообладнання, що перебуває в зоні пожежі та поблизу неї.

Також під час гасіння пожежі порошковими вогнегасниками потрібно брати до уваги те, що утворюється висока запиленість і, як наслідок, знижується видимість у приміщенні.

Порошкові вогнегасники слід використовувати лише після евакуації людей з приміщення. У деяких людей може виникати алергічна реакція на компоненти порошку.

Основні види порошкових вогнегасників

Існують два основних види порошкових вогнегасників:
 • закачні;
 • газогенераторні.

Закачні вогнегасники заряджені вогнегасним порошком і закачані інертним газом (азот, вуглекислота) або повітрям під тиском близько 16 атм.

Принцип дії газогенераторних вогнегасників полягає у використанні енергії, яка генерується в момент запуску газу для викиду вогнегасної речовини. Можуть застосовуватися в будь-яких умовах як первинний засіб пожежогасіння. Крім необхідного часу очікування (6–10 сек.) одразу після запуску, принципово не відрізняються від закачних вогнегасників.

Залежно від ємності порошкові вогнегасники поділяються на такі типи:
 • переносні;
 • пересувні.
Об’єм балона переносних вогнегасників варіюється в діапазоні від 1-го до 10-ти літрів:
 • ВП-1 (1 л)
 • ВП-2 (2 л)
 • ВП-3 (3 л)
 • ВП-4 (4 л)
 • ВП-5 (5 л)
 • ВП-8 (8 л)
 • ВП-10 (10 л)
Пересувні порошкові вогнегасники бувають об’ємом:
 • 50 літрів;
 • 100 літрів.

Більше про типи вогнегасників

Будова порошкових вогнегасників із вбудованим газовим джерелом тиску

Порошковые огнетушители

Мал. 1

На мал. 1 зображений вогнегасник з такими елементами:
(1) корпус, наповнений вогнегасним порошком.
(2) джерело газу, встановлюється на головці
(4) сифонна трубка
(5) рукоятка запуску
(6) головка з бойком, розміщена на горловині та закріплена накидною гайкою
(7) гнучкий рукав
(8) пістолет-розпилювач
(9) газогенератор (ДКУ), встановлюється на головці
(10) сопло пістолета-розпилювача
(11) розсікач пістолета-розпилювача
(12) ручка пістолета-розпилювача

Принцип дії порошкового вогнегасника зазначеного виду базується на використанні енергії стисненого газу для аерування та викиду вогнегасної речовини.

Як користуватися порошковим вогнегасником

Щоб привести в дію цей вид порошкового вогнегасника необхідно виконати такі дії:
 1. Висмикнути чеку з пломбою.
 2. Відвести вгору рукоятку запуску (5).
 3. Натиснути кистю руки на ручку (12) пістолета-розпилювача (8). Вогнегасна речовина при цьому буде випускатися в осередок загоряння.
 4. Після завершення гасіння потрібно натиснути на ручку (3) і викинути залишок порошку з вогнегасника.

Зверніть увагу!

Гасіння об’єктів потрібно здійснювати з навітряної сторони з дистанції не менше 3-4 м.

Технічне обслуговування порошкових вогнегасників

Особа, яка відповідає за пожежну безпеку, зобов’язана організувати технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках:

 • за негативними результатами огляду:
  – пошкодження чи відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
  – наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно-пускових пристроях;
  – відсутність робочого тиску в корпусі та/або наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
 • після використання за призначенням;
 • після закінчення гарантійного строку експлуатації, який передбачає експлуатаційна документація виробника.

Технічне обслуговування проводять підприємства з технічного обслуговування вогнегасників, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Підстава — ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».

Після проведення технічного огляду вогнегасника потрібно робити запис у спеціальному Журналі обліку вогнегасників.

Порошкові вогнегасники з балонами стисненого газу ВП-5 (б) і ВП-10 (б): будова і принцип дії

Порошковые огнетушители

Мал. 2

На мал. 2 зображена конструкція вогнегасника ВП-5 (б):
(1) корпус
(2) газовий балончик
(3) важіль запірно-пускового пристрою
(4) сифонна трубка
(5) трубка підведення робочого газу в нижню частину корпусу вогнегасника
(6) шланг
(8) насадка (ствола)
(9) заряд порошку

Робота вогнегасника базується на витісненні вогнегасного порошку під дією надлишкового тиску, який створюється робочим газом. Робочим газом є двоокис вуглецю.
 
Місткість і довжина струменя порошкових вогнегасників з балонами стисненого газу:
 • Місткість ВП-5 (б) — 0,175 л, довжина струменя — 3,5 м;
 • Місткість ВП-10 (б) — 0,350 л, довжина струменя — 4,5 м.
Порядок приведення в дію цього виду вогнегасників:
 • Висмикнути опломбовану чеку (10).
 • Відвести вгору рукоятку запуску (3).
 • Натиснути кистю руки на ручку (7) насадки (8).

Термін придатності та техобслуговування вогнегасників ВП-5 (б) і ВП-10 (б)

При експлуатації цих порошкових вогнегасників необхідно враховувати такі вимоги. Термін придатності порошкових вогнегасників:
 • обидва типи порошкових вогнегасників допускають до 5 спрацьовувань за умови переривчастої подачі порошку. Максимальна тривалість дії вогнегасників за умови переривчастої подачі порошку становить 2 хвилини.
 • середній термін служби — десять років.
 • техобслуговування проводиться 1 раз у 2 роки.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Особливості будови і експлуатації вогнегасника порошкового ВП-100

Залежно від типу вогнегасної речовини призначений для гасіння пожеж таких класів:
 • ПСБ-3 — В, С і Е;
 • П-2АП — А, В, С і Е;
 • Пірант-АН — А, В, С і Е.

Порошковые огнетушители

Мал. 3 

На мал. 3 зображена будова порошкового вогнегасника ВП-100 (з), який складається з таких елементів:
 • (1) корпус
 • (2) балон для робочого газу (має запірну голівку вентильного або важільного типу)
 • (3) випускний клапан з насадкою
 • (4) шланг
 • (5) пристрій для переміщення (колеса)

Принцип роботи вогнегасника ВП-100 (з) полягає у створенні надлишкового тиску в корпусі вуглекислотою.

При підвищенні тиску повітря в посудині при закритому випускному клапані до 1,5 МПа (15 кгс/см2) скидання тиску буде відбуватися через запобіжний клапан.
 
Щоб привести в дію цей вид вогнегасника потрібно:
 • Піднести вогнегасник до осередку загоряння (на дистанцію 5-10 м) і встановити його вертикально.
 • Зняти випускний клапан і розмотати шланг. Перевірити шланг на відсутність перегинів і скручувань.
 • Зірвати пломбу і повернути важіль запірної головки балона з робочим газом до відмови (відкрити вентиль балона).
 • Через 3-5 секунд можна починати гасіння, відкривши випускний клапан з краю, який ближче до осередку пожежі.
 • Подачу порошку можна припинити, закривши випускний клапан.
logo