Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Правила техногенної безпеки

 • 9 січня 2019
 • 3457

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.11.2018 затверджено нові Правила техногенної безпеки. Водночас втратив чинність наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».

СкачатиПравила техногенної безпеки

СкачатиРегламент надання інформації про аварію

СкачатиПовідомлення про виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру

Загальні вимоги

Правила техногенної безпеки (далі — Правила) визначають загальні вимоги до організації техногенної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях. Вони обов’язкові для виконання керівниками, посадовими особами і працівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, фізичними особами — підприємцями, власниками, керівниками та працівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Ви маєте це знати!

Забезпечення техногенної безпеки — це сукупність дій органів влади, суб’єктів господарювання, керівників (власників) та відповідальних осіб об'єктів, спрямованих на запобігання аваріям, аварійним та надзвичайним ситуаціям техногенного характеру на небезпечних об’єктах та небезпечних територіях.

Небезпечні об’єкти — це об’єкти, які можуть створити реальну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру не нижче місцевого рівня (див. Кодекс цивільного захисту України). Їх взначення міститься у Законі «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Основні вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки

Відповідальні особи відповідно до Кодексу цивільного захисту України (далі — Кодекс) за результатами аналітичного опрацювання інформації про стан техногенної безпеки включають до планів основних заходів цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем та їх ланок, а також планів локалізації і ліквідації аварій заходи з реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, спрямовані на запобігання або усунення:

 • аварій (аварійних ситуацій) на небезпечних об’єктах;
 • руйнування будівель і споруд з порушенням умов експлуатації;
 • критичного стану основних виробничих фондів та порушень умов експлуатації;
 • причин неможливості підтримання умов експлуатації ядерних об’єктів на території України, втрати контролю над джерелами іонізуючого випромінювання, ядерними установками;
 • наслідків терористичних дій з використанням вибухових пристроїв, небезпечних речовин, зокрема джерел іонізуючого випромінювання, інших ядерних та радіоактивних матеріалів на території України;
 • небезпеки руйнування гідротехнічних споруд, будівель та будівельних конструкцій, інших об’єктів містобудування;
 • негативних наслідків військової та іншої небезпечної діяльності;
 • транскордонних забруднень на території України;
 • загрози об’єктам житлового фонду та соціального призначення.

Зверніть увагу!

Плани, робочі документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи об’єктів, які стосуються заходів захисту населення і територій, незалежно від характеру діяльності об’єктів мають містити відповідні вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки, передбачені Правилами.

Забезпечення техногенної безпеки

Суб’єкти господарювання забезпечують техногенну безпеку шляхом:

 • виконання вимог Кодексу, Правил, норм і стандартів стосовно забезпечення техногенної безпеки, а також приписів, розпоряджень і постанов, що відповідно до законодавства видаються посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;
 • розроблення організаційно-розпорядчих документів щодо забезпечення техногенної безпеки, здійснення постійного контролю за їх дотриманням;
 • забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту;
 • навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях;
 • організації розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) на об’єктах, включених до переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабміну від 09.01.2014 № 6;
 • навчання працівників порядку укриття в захисних спорудах цивільного захисту та навчання персоналу з обслуговування захисних споруд цивільного захисту їх утриманню відповідно до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС від 09.07.2018 № 579;
 • проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту з урахуванням вимог техногенної безпеки.

Обов’язки кервіників об’єктів

Керівники об’єктів, що за характером своєї діяльності не належать до небезпечних об’єктів, але за прогнозом можуть опинитись у зонах надзвичайних ситуацій, повинні:

 • ураховувати можливу небезпеку, що може виникнути на їх територіях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на небезпечних об’єктах і територіях, та вживати заходів щодо забезпечення безпеки працівників об’єктів з урахуванням Кодексу та Правил;
 • взаємодіяти з керівництвом небезпечних об’єктів і відповідними органами влади для отримання інформації та оповіщення про небезпеку, що може впливати на діяльність об’єкта;
 • організовувати навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.

Інформування про надзвичайні ситуації техногенного характеру

Інформування про загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру за результатами оперативного та аварійного прогнозування здійснюється негайно з використанням сигнально-гучномовних пристроїв.

Правила техногенної безпеки Дізнайтеся про типи пожежних сповіщувачів

Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об’єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що перебувають у зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об’єкта особа.

Забороняється покладати обов’язки диспетчера на працівників небезпечних виробництв, цехів, ділянок тощо.

Оперативне оповіщення здійснюється за схемами оповіщення, які розробляються відповідальними особами і затверджуються керівниками об’єктів. Такі схеми мають зберігатися в приміщенні диспетчерської служби на видному місці.

Порядок забезпечення засобами радіаційного і хімічного захисту та їх зберігання

На небезпечних об’єктах у робочий час засоби індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин (далі — ЗІЗ ОД) мають зберігатися на робочих місцях. При цьому працівники, які безпосередньо обслуговують небезпечне обладнання, устаткування, цехи, ділянки тощо, повинні постійно носити ЗІЗ ОД при собі.

Конкретні види ЗІЗ ОД мають відповідати небезпекам об’єкта. На об’єктах, які за характером своєї діяльності не належать до небезпечних об’єктів, але потрапляють у зону можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру під час аварій на небезпечних об’єктах, ЗІЗ ОД мають зберігатися в місцях, розташованими поруч з маршрутами виведення працівників із підприємства.

План локалізації і ліквідації аварій для об’єктів підвищеної небезпеки Читайте також: Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

У сховищах небезпечних об’єктів, що виробляють, використовують, транспортують, переробляють або зберігають вибухопожежонебезпечні, радіаційні і небезпечні хімічні речовини, об’єктів, що належать до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташовані за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, на атомних станціях, інших об’єктах з ядерними установками, має зберігатися запас ЗІЗ ОД із розрахунку забезпечення не менше 10% від кількості осіб, які можуть укриватися у цьому сховищі.

Зверніть увагу!

Усі ЗІЗ ОД мають зберігатися у чистому зібраному вигляді. Дозволяється розбирати ЗІЗ ОД на нетривалий час для проведення технічного обслуговування та сушіння. Не допускається зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту поруч із горючими речовинами, кислотами, лугами та іншими агресивними речовинами. Респіратори мають зберігатися в герметичних поліетиленових пакетах.

Перевірка придатності виданих для використання ЗІЗ ОД організовується згідно з рекомендаціями виробника особами, на яких наказом по об’єкту покладається цей обов’язок. Результати перевірок оформлюються актом.

Прострочені ЗІЗ ОД або засоби захисту шкіри, які не пройшли перевірку, не дозволяється зберігати на робочих місцях для недопущення користування ними у надзвичайній ситуації.

Навчання з питань техногенної безпеки, діям і способам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

Навчання з питань техногенної безпеки, навчання діям і способам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру організовується з метою підготовки населення, сил цивільного захисту та органів управління до дій в умовах надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабміну від 26.06.2013 № 444.

За результатами навчань працівники підприємства повинні знати:

 • вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства, встановлені на території підприємства, та виконувати їх;
 • основні номери телефонів оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань та у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку;
 • правила поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій і не вчиняти дій, які можуть призвести до виникнення або поширення аварії чи надзвичайної ситуації;
 • основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, порядок надання домедичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного захисту та захисними спорудами.

СкачатиІнструкція з надання домедичної допомоги

У приміщеннях та на шляхах евакуації всіх об’єктів на видному місці мають бути вивішені відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об’єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки.

Радіаційний і хімічний захист

Заходи радіаційного та хімічного захисту мають включатися окремими розділами до програм, які передбачають виконання заходів цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних з можливим викидом у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин.

У разі накладення зон можливого забруднення від різних видів небезпечних хімічних речовин і зон радіоактивного забруднення, в яких може опинитися об’єкт, на такому об’єкті і в аварійно-рятувальних формуваннях, які залучатимуться для виконання аварійно-рятувальних робіт у цих зонах, мають використовуватись ЗІЗ ОД від кожної конкретної такої речовини та ЗІЗ ОД і шкіри від радіоактивних речовин або уніфіковані (багатофункціональні) засоби захисту, прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

Правила техногенної безпеки Скористайтеся 4 порадами для правильного вибору засобів індивідуального захисту

Керівники об’єктів, де здійснюється практична діяльність, пов’язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями, та хімічно небезпечних об’єктів у разі надзвичайних ситуацій техногенного характеру з метою зниження шкідливого впливу радіоактивного опромінення і небезпечних хімічних речовин повинні передбачати місця (об’єкти) та планувати заходи з проведення спеціальної обробки одягу, обладнання, майна і транспортних засобів, а також санітарної обробки людей.

Заходи техногенної безпеки, що мають відображатися у посадових інструкціях та обов’язках

Заходи техногенної безпеки, наведені у Правилах, відображаються у посадових інструкціях, обов’язках працівників та включають, зокрема:

 • вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки, зокрема заборони дій, що можуть призвести до виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єкті;
 • навчання діям в умовах виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру;
 • оповіщення чергових аварійно-рятувальних служб та керівництва об’єкта про аварію (надзвичайну ситуацію техногенного характеру);
 • маршрути виходу до безпечних місць збору у випадку виникнення аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру);
 • залучення основних технічних засобів, що використовуватимуться для локалізації або ліквідації наслідків аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру), зокрема у разі виникнення пожежі;
 • використання ЗІЗ ОД або колективних засобів захисту, що застосовуються під час викиду (виливу) небезпечних хімічних речовин;
 • надання індивідуальної домедичної допомоги постраждалим;
 • вимоги щодо організації спостереження за розвитком аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру), збору та передання інформації про її розвиток, зокрема про оцінку масштабів аварії (надзвичайної ситуації техногенного характеру), зони розповсюдження тощо.

Дії відповідальної особи у надзвичайних ситуаціях

У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру відповідальні особи повинні:

 • у разі безпосередньої загрози життю у найкоротший термін залишити можливу зону надзвичайної ситуації техногенного характеру з використанням за необхідності ЗІЗ ОД, що застосовуються на об’єкті;
 • здійснити оповіщення працівників об’єкта за допомогою технічних засобів оповіщення, передбачених на об’єкті;
 • у разі загрози життю працівників об’єкта негайно організувати їх рятування (виведення у безпечні зони), використовуючи для цього наявні сили й засоби;
 • вивести за межі небезпечної зони (зони, вказаної працівниками аварійно-рятувальних служб) всіх працівників, які не залучаються для локалізації аварії;
 • вжити заходів щодо припинення роботи в цехах, на дільницях, інших місцях виникнення аварії (надзвичайної ситуації) з урахуванням технологічних особливостей виробництв, крім робіт, пов’язаних із заходами з ліквідації аварії;
 • організувати зустріч аварійно-рятувальних служб, що прибувають для локалізації або ліквідації аварії, надати їм допомогу у виборі найбезпечнішого шляху для під’їзду до джерела небезпеки або інших місць, необхідних для виконання ними своїх повноважень, поінформувати про основні небезпеки об’єкта, конструктивні особливості будівель та обладнання;
 • за необхідності ознайомити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру з планом локалізації та ліквідації аварій на об’єкті підвищеної небезпеки та забезпечити виконання цього плану.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати