Скачайте План комплексних перевірок 2019

Служба охорони праці

Інструкція з охорони праці для вчителя

  • 14 грудня 2018
  • 618

Скористайтеся інструкцією з охорони праці для вчителя та адпатуйте її за потреби до особливостей вашого навчального закладу.

СкачатиІнструкція з охорони праці для вчителя

1. Загальні вимоги з охорони праці

1.1. Інструкція розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10. 2012 р. № 5403-VI, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 (у редакції наказу МОНУ від 22.11.2017 р. № 1514), Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 р. № 9 (в редакції наказу № 526 від 30.03.2017р.).

1.2. До роботи вчителем допускається особа, яка має спеціальну педагогічну освіту і за станом здоров’я може виконувати відповідний вид роботи.

1.3. З учителем повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (у встановлені терміни). Якщо при проведенні занять вчитель використовує електрообладнання (прилади, пристрої, верстати тощо) він повинен пройти відповідне навчання з наступною здачею екзамену.

СкачатиВсе про інструктажі з ОП

СкачатиПрограма вступного інструктажу з питань охорони праці

СкачатиЖурнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

1.4.  У своїй роботі вчитель несе відповідальність за порушення правил безпеки життєдіяльності, вимог охорони праці і санітарної гігієни та повинен:

1.5. Учитель несе персональну відповідальність за життя та здоров’я учнів під час навчального процесу.

1.6. У разі невиконання або порушення інструкції з охорони праці вчитель притягується до дисциплінарної відповідальності відповідно до Кодексу законів про працю України, правил внутрішнього трудового розпорядку. Також за потреби він проходить позачергову перевірку знань з охорони праці, також з ним проводяться позапланові чи цільові інструктажі.

1.7. При виконанні професійних обов’язків на вчителя можуть впливати шкідливі (небезпечні) фактори, пов’язані:

1.8. Якщо вплив таких факторів можна зменшити за рахунок засобів індивідуального захисту, то вони видаються згідно з галузевими нормами та відповідно до колективного договору.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком занять вчитель  повинен при вході в робочий кабінет повністю упевнитися в справності освітлення. Світильники повинні бути надійно прикріплені до стелі (стін), комутаційні коробки мають бути закриті кришками, корпуси вимикачів та розеток не повинні мати тріщин чи сколів. Неприпустимо використання оплавлених розеток і вимикачів, а також вилок і подовжувачів з оголеними або пошкодженими дротами.

2.2. Візуально перевірити санітарний стан кабінету, безпеку свого робочого місця та місць учасників навчального процесу.

2.3. Провітрити приміщення.

2.4. При використанні у своїй діяльності персонального комп’ютера (ноутбука), принтера, ксерокса слід переконатися у їх справності і цілісності кабелів живлення, електричних вилок.

2.5. Необхідно візуально перевірити стан системи водопостачання, радіаторів опалення, упевнитись у відсутності протікання.

2.6. Перевірити наявність справних засобів пожежогасіння та медичної аптечки.

2.7. При виявленні порушень вимог охорони праці в приміщенні для занять, учитель не повинен розпочинати роботу з учнями до усунення недоліків, які загрожують їхньому життю та здоров’ю.

2.8. При виявленні пошкоджень меблів, системи водопостачання,  опалення, електрообладнання, які можуть негативно вплинути на здоров’я, необхідно повідомити відповідального в закладі за ремонтні  роботи працівника для вжиття відповідних заходів.

2.9. За необхідності використання учнями обладнання, пристроїв, учитель  повинен перевірити їх справність, наявність захисних засобів, а також зобов’язаний ознайомити учнів з правилами безпечної їх експлуатації.

2.10. Перед початком занять за новою темою, проведенням лабораторних та практичних робіт вчитель повинен провести з учнями інструктаж з охорони праці.

3. Вимоги з охорони праці під час роботи

3.1. Учитель  забезпечує безпечне проведення навчального процесу.

3.2. Перед початком роботи учитель повинен поцікавитись станом здоров’я учнів та в разі отримання скарги забезпечити негайне надання медичної допомоги, повідомивши про цей випадок медичного працівника та керівництво закладу.

3.3. Під час занять:

  • у навчальному кабінеті виконуються лише роботи, які передбачені розкладом і планом занять;
  • учитель  повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями, залишати учнів самих в кабінеті забороняється.

Інструкція з охорони праці для працівника офісу Читайте в Довіднику: Правила внутрішнього трудового розпорядку та Правила внутрішнього об’єктового режиму: у чому різниця

3.4. Демонстраційні роботи, лабораторні і практичні заняття здійснюються з допомогою лаборанта, якщо така посада передбачена штатним розписом школи. Учням забороняється виконувати функції лаборанта.

3.5. Під час занять учителю забороняється проводити будь-які види ремонтних робіт в приміщенні, оскільки вони повинні виконуватися спеціально підготовленим персоналом закладу (електромонтером, слюсарем тощо).

3.6. Якщо під час занять погіршиться стан здоров’я учня (учнів) або вчителя, мають бути прийняті екстрені заходи, зокрема:

  • при погіршенні стану здоров’я учня (запаморочення, втрата свідомості, кровотеча з носа тощо учитель  повинен надати йому домедичну допомогу та викликати медичного працівника;
  • при погіршенні стану здоров’я учителя учні повинні повідомити про це керівника закладу, який має вжити відповідних заходів щодо надання медичної допомоги хворому та продовження занять з учнями.

СкачатиІнструкція з надання домедичної допомоги

3.7. Учителю забороняється залишати учнів, з якими він проводить навчальні заняття, екскурсії тощо, без нагляду.

3.8. Учитель  повинен вживати заходи дисциплінарного впливу до учнів, які  порушують правила безпечної поведінки під час занять.

3.9. Учитель  зобов’язаний повідомити керівника закладу про всі порушення з охорони праці, які знижують рівень безпеки життєдіяльності учнів (норми освітленості, травмонебезпеки обладнання, інструментів тощо).

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки читайте в статті Пожежна безпека у навчальному закладі: нормативне регулювання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вчитель повинен закінчити роботу у встановлений термін згідно з розкладом занять. Після закінчення навчання він зобов’язаний:

4.1.1. Не допускати перебування учнів у навчальному кабінеті без його нагляду.

4.1.2. Привести в порядок робоче місце. Обладнання, яке використовувалось вчителем під час навчального процесу, демонстраційних, експериментальних та інших видів робіт, необхідно відключити, прибрати з демонстраційного столу i розмістити згідно з правилами зберігання.

4.1.3. Прибрати в установлені місця наочні посібники, журнал, зошити, інструменти, спецодяг та засоби захисту, інші матеріали.

4.1.4. Провітрити приміщення до початку наступних занять;

4.1.5. Закрити вікна, кватирки, вимкнути світло та електрообладнання, закрити приміщення та здати ключі у місце їх зберігання;

4.1.6. Повідомити керівництво школи про випадки порушень вимог з охорони праці та вжиті заходи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Вчитель повинен вжити заходів для збереження життя і здоров’я учнів, працівників закладу освіти та власного життя у разі виникнення аварійних ситуацій і не створювати власними діями загрози для життя і безпеки людей. У разі виникнення такої ситуації він повинен:

5.1.1. Негайно повідомити керівництво навчального закладу про аварію (нещасний випадок), її місцезнаходження.

5.1.2. Діяти чітко, без метушні, запобігати проявам паніки серед учнів.

Облік навчальної роботи з питань охорони праці на підприємстві Вас може зацікавитиНавчання та перевірка знань з питань охорони праці

5.1.3. При виникненні пожежі неухильно дотримуватися вимог інструкції з пожежної безпеки, яка діє в навчальному закладі.

5.1.4. Швидко евакуювати учнів із приміщення згідно плану евакуації.

5.1.5. У разі нещасного випадку вчитель повинен надати постраждалому домедичну допомогу, в подальшому викликати лікаря (швидку допомогу) та негайно сповістити про це керівництво закладу, тобто він має діяти за алгоритмом, який передбачено у подібних ситуаціях.

5.1.6. У випадку пошкоджень у системі водопостачання, каналізації, опалення слід їх локалізувати.  При виявленні несправності в роботі комп’ютера, принтера, ксерокса, музичної апаратури тощо (шум, запах гару, поява диму, іскріння) потрібно негайно відключити обладнання від електромережі. У зазначених випадках необхідно повідомити відповідального в закладі за ремонтні  роботи працівника для вжиття відповідних заходів.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати