Штрафи за порушення законодавства про працю

3 січня 2022
33066
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2022 році — в аналітичній статті від нашого експерта.

Як Держпраці перевіряє підприємства за ступенем ризику господарської діяльності

Розміри штрафів за порушення законодавства про працю 2022

2 грудня 2021 року ВРУ прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Згідно з цим Законом у 2022 році мінімальну заробітну плату (МЗП) установлено в такому місячному розмірі:

  • з 1 січня —  6 500 грн;
  • з 1 жовтня — 6 700 грн.

Відтепер за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, якщо така перевірка проводиться з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України, передбачений штраф у 16-кратному розмірі МЗП, що становитиме з 1 січня 2022 року — 104 000 грн, а з 1 жовтня — 107 200 грн.

У разі виконання роботодавцем припису органу Держпраці та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами 4—6, 9 ч. 2 ст. 265 КЗпП України у визначені приписом строки, заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Однак фінансові санкції будуть накладені незалежно від швидкості їх усунення у разі:

  • неоформлення належним чином трудового договору з працівниками;
  • виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю чи створення перешкод у її проведенні.

У разі сплати юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів із дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбачених ст. 265 КЗпП України, така постанова вважається виконаною.

Штрафи, зазначені у ч. 2 ст. 265 КЗпП України, накладаються згідно з Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2013 № 509.

Кодексом України про адміністративні правопорушення також передбачені штрафні санкції за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці.

Так, за порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплату її не в повному обсязі, а також за інші порушення законодавства про працю (п. 1, 2 ст. 41 КУпАП) передбачено стягнення штрафу з посадових осіб та приватних підприємців у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1 700 грн.). У разі повторного вчинення протягом року штраф становитиме від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 5 100 грн.).

На сьогодні неоподаткований мінімум доходів громадян (нмдг) встановлено законодавством у розмірі 17 гривень.

Також, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства (п. 3, 4 ст. 41 КУпАП) стягнення (штраф) з посадових осіб та приватних підприємців встановлено в розмірі від 500 до 1 000 нмдг (від 8 500 до 17 000 грн.). У разі повторного вчинення такого порушення протягом року штраф визначено в розмірі від 1 000 до 2 000 нмдг (від 17 000 до 34 000 грн.).

Штрафи за порушення законодавства про працю  Які штрафи передбачені за порушення вимог пожежної безпеки

Наводимо таблицю штрафів за порушення норм трудового законодавства у 2022 році.

Таблиця штрафів (фінансових санкцій) за порушення законодавства про охорону праці у 2022 році 

Підстави для притягнення до відповідальності

 

Розмір штрафу

 

  1. Абзац 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

 

 

10-кратний розмір мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, або 65 000 грн, а щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп, за вказані порушення передбачено застосування покарання у вигляді попередження

 

2. Абзац 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

вчинення порушення, передбаченого абзацом 2 ч. 2 ст. 265  КЗпП повторно протягом 2 років з дня його виявлення

 

 

30-кратний розмір мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, або  195 000 грн.

 

3. Абзац 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць; виплата заробітної плати та інших виплат не в повному обсязі

 

 

 

3-кратний розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, або 19 500 грн.

 

 

4. Абзац 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

 

 

 

2-кратний розмір мінімальної заробітної плати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, або 13 000 грн.

 

5. Абзац 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

 

 

 

4-кратний розмір мінімальної заробітної плати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, або 26 000 грн., а щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується покарання у вигляді попередження

 

6. Абзац 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

 

 

 

3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, або 19 500 грн.

 

7. Абзац 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні,

при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених  в абзаці 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП

 

 

 

16-кратний розмір мінімальної заробітної плати, або 104 000 грн.

 

8. Абзац 9 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

порушення інших, крім передбачених абзацами 2—8 ч. 2 ст. 265 КЗпП вимог законодавства про працю

 

 

 

у розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення, або 6 500 грн. 

 

9. Абзац 10 ч. 2 ст. 265 КЗпП:

 

вчинення порушення, передбаченого абзацом 9 ч. 2 ст. 265 КЗпП, повторно протягом року з дня виявлення порушення

 

 

 

2-кратний розмір мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення, або 13 000 грн.

 

Штрафи за порушення законодавства про працю
Ірина Шкарівськаадвокат, постійний автор статей та лектор вебінарів на теми законодавства про охорону праці
Суб’єктам господарювання потрібно знати не лише про те, як підготуватися до приїзду інспекторів, а також

Повноваження органів місцевого самоврядування з питань застосування штрафних санкцій

Cтаттею 64 Бюджетного кодексу України передбачено, що адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад, або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, зараховуються до загального фонду бюджетів органів місцевого самоврядування (міст республіканського та обласного значення, міста Києва, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад).

У межах своєї компетенції органи місцевого самоврядування відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням змін до законодавства у зв’язку з запобіганням надмірного тиску на суб’єктів господарювання, внесених Законом України від  04.03.2021 № 1320-IX, наділені правом на звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чи його територіального органу про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення.

Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад також мають право здійснювати контроль на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

logo