Скачайте План комплексних перевірок 2019 ⇓

Служба охорони праці

Журнали з охорони праці на підприємстві

 • 12 листопада 2018
 • 4970

Журнали з охорони праці – важлива складова роботи особи, відповідальної за охорону праці на підприємстві. Саме тому ми вирішили допомогти вам та зібрати всі журнали, розміщені на нашому порталі, в одній статті. Ознайомтеся з журналами з охорони праці та скачайте їх за потреби.

1. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Про проведення первинного, повторного, позапланового чи цільового інструктажів потрібно зробити запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Запис вносить працівник, який проводив інструктаж. Сторінки журналу потрібно пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою.

Журнал складається з 12 граф, у кожній з яких вказують такі дані:

 • порядковий номер проведення інструктажу;
 • дата проведення;
 • прізвище та ініціали працівника, який проходив інструктаж, його професія чи посада у штатному розписі;
 • вид інструктажу, а також номер та назва інструкції, за якою його проводять;
 • причина проведення позапланового або цільового інструктажу;
 • прізвище та ініціали особи, яка проводила інструктаж;
 • та інші.

Скачати бланк Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці:

Заповнюємо Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місціЖурнали з охорони праці на підприємстві Хочете дізнатися більше про інструктажі з охорони праці? Читайте відповіді на 5 запитань про навчання та інструктажі з охорони праці

2. Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

Нормативно-правовими актами не встановлено типових форм документації для обліку навчання з питань охорони праці. Відповідно й порядку їх ведення також немає. Тому кожен роботодавець може самостійно обрати або розробити ці форми. Це стосується й журналу обліку теоретичного навчання з охорони праці.

У цьому журналі викладачі здійснюють облік навчальних занять. Вони вносять у журнал таку інформацію:

 • дату/час;
 • зміст проведених занять;
 • відвідування занять слухачами;
 • виконання робочих навчальних планів та програм;
 • та ін.

Скачати бланк Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праці

Журнал обліку теоретичного навчання з охорони праціЖурнали з охорони праці на підприємстві Відповіді на деякі нетривіальні питання шукайте у статті з Довідника: Навчання та інструктажі з охорони праці: чотири небанальні запитання

3. Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці

Всі інструкції з охорони праці на підприємстві, які вводяться в дію, повинні бути зареєстровані службою охорони праці в спеціальному журналі визначеного зразка (Додаток 6 до наказу №  9 від 29.01.1998 Держпраці та Мінсоцполітики) в порядку, встановленому роботодавцем.

Скачати бланк Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці

4. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів (служб) підприємства проводиться службою охорони праці з реєстрацією у відповідному журналі обліку.  Зразок цього журналу міститься у Додатку 7 до наказу №  9 від 29.01.1998 Держпраці та Мінсоцполітики.

Скачати бланк Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праціЖурнали з охорони праці на підприємстві Чи може керівник підприємства наказом продовжити строк дії інструкції з охорони праці? – дізнайтеся відповідь

5. Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

Згідно з розділом 4 «Права працівників служби охорони праці» Типового положення про службу охорони праці спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи за формою 1-ОП щодо усунення виявлених порушень, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Нормативно-правовими актами не встановлено форми журналу реєстрації приписів. Радимо скористатися формою журналу реєстрації приписів служби охорони праці, розміщеною на нашому порталі.

Скачати бланк Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

Журнал реєстрації приписів служби охорони праці

Дозвіл інженера з охорони праці на поновлення робіт Дізнайтеся, що робити, якщо керівник підприємства не реагує на приписи інженера із охорони праці 

6. Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами

Журнал реєстрації перевірок зберігається на підприємстві. Якщо суб’єкт господарювання має окремо розташовані філії або представництва, то в кожному з них ведуться свої реєстраційні журнали для перевірок. Журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов’язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення її до проведення перевірки. 

Скачати бланк Журнал реєстрації перевірок

Журнал реєстрації перевірок

7. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок).

Нещасні випадки реєструються роботодавцем у журналі за формою згідно з додатком 7 до Порядку. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві зберігається на підприємстві протягом 45 років.

Скачати бланк журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві

Порядок внесення змін до актів за формою Н-5 та Н-1

8. Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

Реєстрація та облік випадків профзахворювань (отруєнь) ведеться у журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) за формою згідно з додатком 18 до Постанови КМУ від 30.11.2011 № 1232:

Скачати Журнал обліку професійних захворювань

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)Журнали з охорони праці на підприємстві Непрацездатність, професійне захворювання, інвалідність — як встановлюють?

9. Журнал обліку та зберігання засобів захисту

На підприємствах та їх підрозділах, де використовуються засоби захисту (ЗІЗ), необхідно вести спеціальну картку обліку, що наведена у додатку 1 Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ

Нормативні акти, які регулюють облік та видачу ЗІЗ, будуть різними, залежно від сфери діяльності підприємства. Це зумовлено специфікою виробництва та ЗІЗ, які потрібні для безпечної роботи працівників. Сторінки Журналу обліку та зберігання засобів захисту повинні бути пронумеровані, прошнуровані та завізовані відповідальною особою і печаткою організації.

Скачати бланк Журналу обліку та зберігання ЗІЗ

Бланк Журнал обліку ЗІЗЖурнали з охорони праці на підприємстві Не знаєте, які ЗІЗ обрати для працівників вашого підприємства? Читайте 4 поради для правильного вибору засобів індивідуального захисту

10. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

Типова форма журналу реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки міститься у Додатку 2 до Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

Інструктажі з протипожежної безпеки поділяються на:

Скачати бланк Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпекиЖурнали з охорони праці на підприємстві Ознайомтеся зараз, щоб знати, як діяти у надзвичайній ситуації: Порядок дій у разі виникнення пожежі

11. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

Всі працівники підприємств, установ і організацій, яких щойно прийняли на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи, а також особи, які прибули на підприємство у відрядження або мають проходити навчальну практику, стажування, підвищення кваліфікації, повинні пройти навчання діям та способам захисту в разі виникнення аварійних ситуацій та аварій. Це зазначено у Правилах техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.08.2007 № 557.

Таке навчання проводять у вигляді інструктажів, про які у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки роблять відповідні записи. Якщо вступний інструктаж з охорони праці для працівників підприємства містить правила поведінки у разі виникнення аварій та порядок надання домедичної допомоги потерпілим, і, відповідно, заведено журнал вступного інструктажу з питань охорони праці, то заводити окремий журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки необов'язково.

Форми журналів і справді практично однакові, різниця між ними лише у тому, що у журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці зазначають вік особи, яку інструктують.

Скачати бланк Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпекиЖурнали з охорони праці на підприємстві При виникненні надзвичайної ситуації у мирний час необхідно мати на підприємстві Cпоруди цивільного захисту для укриття персоналу та збереження майна підприємства

 12. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ведеться на кожному підприємстві відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

Особа, яка провела інструктаж, та проінструктований працівник мають поставити у журналі свої підписи.

Скачати бланк Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Бланк Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

13. Журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення

Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов’язаний вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення за формою згідно з додатками 5—10 до Загальних вимог щодо провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою КМУ від 23.11.2016 № 852 (далі — Постанова № 852).

З метою ведення обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення ліцензіатом ведеться відповідний журнал (у паперовому або електронному вигляді), який заповнюється після виконання (надання) таких робіт (послуг) протягом 3-ох робочих днів з дня підписання актів їх виконання (надання). Строк зберігання журналу становить 5 років після закінчення його ведення.

Згідно з додатками 5—10 до Постанови № 852 окремі журнали ведуться для обліку таких робіт та послуг:

 • монтаж систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, протидимного захисту;
 • наданих послуг протипожежного призначення;
 • робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники усіх типів);
 • та ін.

Скачати усі журнали обліку виконаних робіт протипожежного призначення одним архівом


Журнали з охорони праці на підприємстві


Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
×
Стаття призначена для професіоналів!

Підтвердіть, будь ласка, свій статус професіонала, пройшовши швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту;

• шпаргалки для безпомилкової роботи;

• вебінари та презентації від найкращих експертів з охорони праці.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і продовжу читання
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати