Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Умови та розмір оплати праці інженера з охорони праці

  • 31 серпня 2018
  • 5700

Зі статті ви дізнаєтеся, якими нормативними актами регулюється питання оплати праці інженера з охорони праці, про тарифний розряд інженера з охорони праці, а також про те, які відмінності в оплаті праці існують залежно від того, у приватному чи державному підприємстві працює інженер з охорони праці.

Зміст статті

Оплата праці інженера з охорони праці на приватному підприємстві

Посада інженера з охорони праці передбачена Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

У ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України встановлено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. При цьому, як зазначено в ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та ст. 97 Кодексу законів про працю України, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами підприємства госпрозрахункової сфери самостійно встановлюють в колективному договорі.

Таким чином, суб’єкти господарювання самі вирішують питання оплати праці працівників служби охорони праці та залежно від специфіки виробництва визначають в колективному договорі до якої конкретної основної виробничо-технічної служби підприємства прирівнюються посади її працівників.

Оплата праці інженера з охорони праці на державному підприємстві

Що стосується умов та розміру оплати праці працівників установ та організацій бюджетної сфери, то це питання врегульовано постановою Кабміну від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також галузевими наказами, розробленими на виконання цієї постанови.

Оплата праці працівників навчальних закладів

Зокрема, умови оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ визначені наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005  № 557 (у редакції наказу від 17.09.2008 № 862). Додатком 11 до цього наказу передбачено, що тарифні розряди посад фахівців і технічних службовців навчальних закладів і установ освіти та наукових установ (це стосується і посад інженерів з охорони праці) встановлюються таким чином:

Умови та розміри оплати праці інженера з охорони праці

Скачати всі тарифні розряди
Умови та розмір оплати праці інженера з охорони праці

Керівники навчальних закладів мають забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної.

Умови та розміри оплати праці інженера з охорони праці Детальніше про те, як здійснити таку диференціацію, а також про теяк присвоюють категорію інженеру з охорони праці закладу освіти, читайте у Довіднику

Для диференціації заробітної плати встановлюють доплати, надбавки, премії залежно від складності, відповідальності й умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Такими виплатами можуть бути надбавки за:

  • сумлінну працю;
  • складність і напруженість у роботі;
  • високі досягнення у праці.

Працівникам можна встановлювати доплати за:

  • виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
  • суміщення професій (посад);
  • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Оплата праці працівників закладів охорони здоров’я

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які фінансуються з бюджету, регулюються наказом Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі – Умови).

Відповідно до п. 1.4 Умов розміри посадових окладів цієї категорії працівників визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії і відображаються у тарифікаційному списку. Пунктом 2.2.21 Умов затверджено схему тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців та технічних службовців, зокрема й інженерів всіх спеціальностей.

Умови та розміри оплати праці інженера з охорони праці Зверніть увагу, ця схема тарифних розрядів є тотожною наведеній вище у таблиці

Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я і розмірів доплат, надбавок та складання відповідного тарифікаційного списку за наказом керівника створюється постійно діюча комісія на чолі з керівником закладу та у складі заступника керівника з економічних питань, головного бухгалтера, працівника, який займається питаннями кадрів, голови профспілкового комітету, інших осіб, які залучаються керівником. Тарифікаційний список складається щорічно і є документом для складання штатного розпису, додається до нього та підписується всіма членами цієї комісії.

Умови та розміри оплати праці інженера з охорони праці Прийом на роботу та навчання інженера з охорони праці. 
На питання відповідає експерт

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 96 Кодексу законів про працю України схема посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, формується на основі: мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабміном, та міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

При цьому мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

Що потрібно знати про оплату праці інженеру з охорони праці в 2018 році

Згідно зі ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1січня 2018 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено в розмірі 1762 грн.

Тобто з 1 січня 2018 року при розрахунку базового посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду слід помножити 1762 грн на відповідний тарифний коефіцієнт (коефіцієнти наведені в додатку 1 до постанови Кабміну від 30.08.2002 № 1298).

Скачати додаток 1

Умови та розмір оплати праці інженера з охорони праці

Таким чином з 01.01.2018 р. розміри посадових окладів працівників 7–10-го тарифних розрядів є такими:

7 т. р. х 1,54 = 2713 грн;

8 т. р. х 1,64 = 2890 грн;

9 т. р. х 1,73 = 3048 грн;

10 т. р. х 1,82  = 3207 грн.

Враховуючи те, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 2018 році є величиною змінною (з 1 липня – 1841 грн, з 1 грудня – 1921 грн) то відповідно мають змінюватись і розміри посадових окладів працівників.

Водночас при визначенні заробітної плати конкретних працівників слід також враховувати вимоги, встановлені у ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці» та ст. 96 КзПП України. Зокрема, ними передбачено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Статтею 8 Закoну України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата встановлена в місячному розмірі 3723 грн.

Умови та розміри оплати праці інженера з охорони праці Дізнайтеся про Обов’язки, що не відповідають трудовим функціям інженера з охорони праці

Якщо ж нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою, роботодавець повинен провести  доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Кабмін п. 2 постанови «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 28.12. 2016 № 1037 зобов’язав керівників бюджетних установ забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов праці, кваліфікації працівника та результатів його роботи.
Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати