-

План роботи служби з охорони праці

1 лютого 2022
25311
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Для ефективної роботи служба охорони праці розробляє план заходів з охорони праці. ✔ Які питання мають бути охоплені в ньому у 2022 році, які заходи та терміни передбачені? Скачайте план роботи служби з охорони праці на 2022 рік, підготовлений експертом, та дізнайтеся відповіді на ці та інші актуальні питання.

План роботи служби охорони праціскачати зразок на 2022 рік

планування заходів з охорони праці

Служба охорони праці підприємства виконує роботу відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем. Це вказано у п. 5.1 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

Планування заходів з охорони праці — це організаційний управлінський процес, який здійснюється з метою забезпечення прав працівників на безпечні і здорові умови праці.

Під час планування відбувається обґрунтування рішень і фактично для їх реалізації проводиться розподіл відповідних ресурсів (матеріальних, фінансових, людських, інформаційних і часових).

Як спланувати роботу СОП: покроковий алгоритм

План роботи служби з охорони праці на рік

План організаційно-технічних заходів з охорони праці на рік має бути конкретним та пов’язаним з наявними обсягами і джерелами фінансування, оскільки грошові й матеріальні ресурси, передбачені на виконання конкретних заходів з ОП, забороняється використовувати з іншою метою.

Один із прикладів планування на строк понад рік — увідповіднення виробничого обладнання вимогам безпеки. Це передбачають Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072.

До довгострокового планування також можна віднести комплексні заходи для підвищення рівня охорони праці.

План роботи служби з охорони праці Важливо!

СОП варто мати не лише затверджений роботодавцем загальний план роботи на рік, а й уточнений план робіт на квартал або на місяць. Уточнений план враховуватиме роботи зі щорічного плану та додаткові роботи у разі нещасних випадків, аварій, необхідності участі в перевірках органів державного нагляду тощо.

Радимо скачати план роботи служби охорони праці на рік, наведений на початку статті, щоб вам не довелося розробляти його самотужки. З урахуванням специфіки роботи конкретного суб’єкта господарювання, кадрового укомплектування служби охорони праці та інших чинників план роботи служби охорони праці на підприємстві можна доповнити або модифікувати.

logo