Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

16 січня 2021
9620
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Нещасні випадки, які сталися на виробництві, роботодавець повинен внести у журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві. Скачайте бланк такого журналу, чинний у 2021 році, та дізнайтеся, як правильно його заповнювати.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах здійснюється відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок).

Онлайн-сервіс визначення коду причини нещасного випадку

Облік нещасних випадків ведуть (п. 63 Порядку № 337):

 • підприємства, органи управління та наглядові ради підприємства (у разі їх створення);
 • робочі органи Фонду соціального страхування України — усіх нещасних випадків, у розслідуванні яких брали участь представники Фонду.

Нещасні випадки з працівниками реєструються роботодавцем у Журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві. Його форма наведена у додатку 26 до Порядку.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві Важливо! Облік нещасних випадків, що сталися з особами, яких допустили до роботи без трудового договору, веде роботодавець, з яким встановлено факт перебування потерпілого в трудових відносинах.

Як заповнювати Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві

У Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з працівниками потрібно вносити такі дані:

 • порядковий номер;             
 • дата та час події;  
 • прізвище, ім’я та по батькові потерпілого;   
 • професія (посада) та структурний підрозділ, в якому працює потерпілий;
 • місце події (цех, дільниця, об’єкт тощо);       
 • код виду події та причин настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) (відповідно до Класифікатора видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії);               
 • наслідки нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії), діагноз, кількість днів непрацездатності;   
 • дата затвердження акта за формою Н-1 / дата направлення документів до Фонду соціального страхування;            
 • заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам, гострим професійним захворюванням (отруєнням) (дата та номер розпорядчого документа);      
 • відмітка про виконання заходів, дата;            
 • дата видачі акта за формою Н-1, прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка його отримала;
 • прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи, яка зареєструвала нещасний випадок, гостре професійне захворювання (отруєння).

Зразок журналу реєстрації нещасних випадків на виробництві зберігається на підприємстві протягом 45 років.

У разі повторного розслідування (спеціального розслідування) та визнання акта за формою Н-1 попереднього розслідування недійсним, відповідні зміни вносяться і до Журналу реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві.

logo