Скачайте План комплексних перевірок 2019 ⇓

Служба охорони праці

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском

 • 23 липня 2018
 • 262

Кабінет Міністрів України 4 липня 2018 року затвердив Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском. Техрегламент розроблено на основі Директиви 2010/35/ЄС.

Назустріч стандартам ЄС

Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском (далі – Технічний регламент) затверджено постановою Кабміну № 536. Чинності документ набуде через рік від дати затвердження – 4 липня 2019 року.

Безпечна експлуатація посудин, що працюють під тиском Дізнайтеся, які нормативно-правові акти встановлюють вимоги до експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском, у 2018 році

На думку урядовців, затвердження Технічного регламенту та відповідних змін забезпечить виконання умов для укладення між Україною та ЄС Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), яка своєю чергою забезпечить вільний доступ відповідного українського обладнання на ринки ЄС на основі взаємного визнання результатів оцінки відповідності.

Гармонізація норм технічного регламенту з відповідними нормами Директиви ЄС дасть змогу усунути бар’єри у торгівлі з Європейським союзом, підвищить рівень безпечності продукції до загальноєвропейського та посилить відповідальність виробників і постачальників за безпечність продукції.

Загальні вимоги Техрегламенту

У Технічному регламенті визначено вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, для забезпечення безпечності та обігу такого обладнання в Україні.

Дія Технічного регламенту поширюється на:

 • нове рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке не було введено в обіг, для надання його на ринку;
 • рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну від 5.11.2008 № 967, для проведення періодичного інспектування, проміжного інспектування, виняткових перевірок і використання;
 • рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5  Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну від 5.11.2008 № 967, для проведення переоцінки відповідності.

Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, введено в обіг до набрання чинності постановою Кабміну від 5.11.2008 № 967 «Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском» і не могло бути предметом переоцінки відповідності, дія Технічного регламенту на таке обладнання не поширюється. 

Також дія Технічного регламенту не поширюється на рухоме обладнання, що працює під тиском, яке використовується виключно для перевезення небезпечних вантажів між Україною та третіми країнами автомобільними, залізничними або внутрішніми водними шляхами відповідно до вимог:

 • Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 17.11.2009 № 1727-VI;
 • Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), до якої України приєдналася згідно із Законом України від 2.03.2000 р. № 1511-III;
 • додатка C до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України від 5.06.2003 № 943-IV, якщо інше не передбачено у додатках до зазначених угод.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском Чи знаєте ви, хто відповідає за утримання засобів виробництва підвищеної небезпеки

Обов’язки виробників

Під час введення в обіг рухомого обладнання, що працює під тиском, виробники забезпечують, щоб обладнання було розроблене, виготовлене та документально оформлене відповідно до вимог, визначених у:

 • додатку до Угоди про дорожнє перевезення вантажів;
 • додатку до Угоди про перевезення вантажів водними шляхами;
 • додатку С до Конвенції та у Технічному регламенті.

Якщо відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам була продемонстрована в процесі оцінки відповідності, визначеної у наведених вище додатках та у Технічному регламенті, виробники зобов’язані нанести на таке обладнання знак Пі згідно з п.п. 49–56 Техрегламенту.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском Вас також може зацікавити стаття: Правила безпечної та технічної експлуатації: нормативне регулювання

Загальні принципи маркування знаком Пі

Знак Пі наноситься тільки на рухоме обладнання, яке:

 • відповідає вимогам, що стосуються оцінки відповідності, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції та у цьому Технічному регламенті; або
 • відповідає вимогам, що стосуються переоцінки відповідності, визначеним у п. 41 Технічного регламенту.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском Знак Пі не наноситься на будь-яке інше рухоме обладнання, що працює під тиском.

Нанесення на обладнання знака Пі засвідчує, що виробник бере на себе відповідальність за відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, усім наведеним вище вимогам.

Маркування знаком Пі є єдиним маркуванням, яке підтверджує відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, застосовним вимогам, визначеним в додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції та у цьому Технічному регламенті.

Маркування знаком Пі передбачає нанесення символу такої форми:

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском

Мінімальна висота знака Пі становить 5 мм. Для рухомого обладнання, що працює під тиском, з діаметром, який менше або дорівнює 140 мм, мінімальна висота знака Пі становить 2,5 мм.

Увага!

Маркування знаком Пі наноситься на рухоме обладнання, що працює під тиском, або на табличку з технічними даними, щоб воно було видимим, розбірливим і незмивним, а також на знімні частини рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

Знак Пі наносять перед введенням в обіг нового рухомого обладнання, що працює під тиском, або знімних частин рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання, які забезпечують його безпеку.

Маркування знаком Пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, залученого до перших перевірок і випробувань. При цьому такий номер наноситься самим органом або виробником за вказівкою органу з оцінки відповідності.

Обов’язки власників

Якщо власник вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції (зокрема вимогам щодо періодичної перевірки) та у Технічному регламенті, він не надає таке обладнання на ринку або не використовує до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами. Якщо рухоме обладнання, що працює під тиском, становить ризик, власник повідомляє про це виробнику, імпортеру або розповсюджувачу, а також відповідному органу ринкового нагляду.

Власники документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи.

Крім того, власники забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам, визначеним у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

Суб’єкти господарювання протягом щонайменше десяти років після введення рухомого обладнання, що працює під тиском, в обіг подають органам ринкового нагляду на їх запити інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

 • будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм рухоме обладнання, що працює під тиском;
 • будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили рухоме обладнання, що працює під тиском.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском Важлива інформація: дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки видаватимуть по-новому

Оцінка відповідності

Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абз. 2 п. 2 Технічного регламенту, повинно відповідати застосовним вимогам щодо оцінки відповідності, періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції та у п.п. 39–65 Технічного регламенту.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском Радимо ознайомитися з нормативною базою з безпеки праці

Рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене в абз. 3 п. 2 Технічного регламенту, повинно відповідати вимогам документації, відповідно до яких це обладнання було виготовлено. Таке обладнання підлягає періодичному інспектуванню, проміжному інспектуванню та винятковим перевіркам згідно з додатками до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатком С до Конвенції та пунктами 40–65 Технічного регламенту.

Для знімних частин рухомого обладнання, що працює під тиском, багаторазового використання може проводитися окрема оцінка відповідності.

Формальна невідповідність

Орган ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжиття протягом визначеного строку заходів до усунення формальної невідповідності, якщо цей орган встановить таку невідповідність:

 • маркування знаком Пі було нанесено на рухоме обладнання, що працює під тиском, з порушенням вимог, визначених у п.п. 42–56 Технічного регламенту;
 • не було нанесено маркування знаком Пі;
 • органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною;
 • не виконано вимоги, визначені у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, Угоди про перевезення вантажів водними шляхами, додатку С до Конвенції, та у Технічному регламенті.

Затверджено Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском Як видають дозвіл на експлуатування нестандартного устатковання

Якщо зберігається формальна невідповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, зазначена у п. 67 Техрегламенту, органи ринкового нагляду повинні вжити всіх необхідних заходів до обмеження чи заборони надання відповідного обладнання на ринку або переконатися, що воно вилучено з обігу або відкликано.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати