Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

8 листопада 2019
34350
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.

Кілька разів (у 2012-му, 2013-му і 2017-му роках) до наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (далі – ПТЕЕС) вносилися правки. Зокрема, у 2017 році Міністерство змінило деякі аспекти, що стосуються призначення особи, відповідальної за електрогосподарство користувача. Але нова редакція Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів не особливо відрізнялася від попередньої — основний текст наказу залишився майже незмінним. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені у 2006 році, є чинними і в 2020 році.

Радить експерт: як організувати безпечну експлуатацію електроустановок

Сфера застосування Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання – споживачам електроенергії незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад 1 кВ.

Також ПТЕЕС поширюються на населення, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів обов’язкові для працівників, які здійснюють:

 • експлуатацію електроустановок споживачів;
 • функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів.

Електробезпека
МИХАЙЛО ЧЕМЕРИСексперт із питань домедичної допомоги, директор ліцею № 208 м. Києва, вчитель медико-санітарної підготовки
Як врятувати життя потерпілому й не наразитися на небезпеку самому? Скористайтеся порадами експерта

Крім того, ПТЕЕС обов’язкові для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські та проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

Увага!

Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, чинним правилам улаштування електроустановок та іншим нормативно-технічним документам.

Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам та Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4.

Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог ПТЕЕС здійснюють у межах наданих законодавством повноважень Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та інші органи виконавчої влади.

Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та ПТЕЕС 2020.

Перевірте свої знання з охорони праці

Терміни, визначення понять ПТЕЕС 2017

Згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів:

електроустановка – комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

електричне господарство – будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

електротехнічна служба (відділ, група) – структурний підрозділ споживача, який відповідно до наданих повноважень здійснює організацію технічної експлуатації, ремонт, безпечне обслуговування власних електроустановок та забезпечує електропостачання струмоприймачів споживача;

діюча електроустановка – електроустановка або її ділянка, які перебувають під напругою або на які напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряна лінія, що розміщена в зоні дії наведеної напруги або має перетинання з діючою повітряною лінією;

керівник споживача – посадова особа, що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою діяльністю споживача;

обслуговування (технічне) – комплекс робіт з підтримки працездатності обладнання в період його використання. До технічного обслуговування електрообладнання належать випробування обладнання, пристроїв, огляд обладнання, підтяжка контактних з’єднань, доливання ізоляційного масла, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо;

особа, відповідальна за електрогосподарство, – електротехнічний працівник, у обов’язки якого входить безпосереднє виконання функцій щодо організації технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживача, призначення якого здійснюється розпорядчим документом споживача;

споживач електричної енергії – юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Організація експлуатації електроустановок

Розділ ПТЕЕС, що стосується експлуатації електроустановок, розбитий на цілу низку підрозділів. При цьому значна увага приділяється опису вимог до керівника споживача, а також до співробітників споживача, які працюють з електроустановками.

Зокрема, керівник зобов’язаний забезпечити:

 • належну експлуатацію електроустановок згідно з вимогами ПТЕЕС та інших нормативних документів;
 • надійну роботу електроустановок і безпечне їх обслуговування;
 • виконання заходів із запобігання використанню технологій і методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне середовище;
 • дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності;
 • впровадження енергозберігаючих технологій, теплоутилізаційних установок, використання вторинних паливно-енергетичних ресурсів тощо;
 • безперешкодний доступ на свої об’єкти уповноважених осіб Держенергонагляду, представників електропередавальної організації, надання їм інформації і документів, необхідних для здійснення ними своїх повноважень, а також виконання виданих приписів у зазначені терміни.

Для забезпечення безпечної та надійної експлуатації електроустановок, як правило, у споживача створюється електротехнічна служба (відділ, група), яка складаэться з електротехнічних працівників. Кількість таких працівників залежить таких факторів, як клас напруги живлення, складність робіт з обслуговування електроустановок.

Особа, відповідальна за електрогосподарство

Для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у під час відпустки чи хвороби.

Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

 • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр – не менше 1 року;
 • для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр – не менше 2 років.

Особу, відповідальну за електрогосподарство, а також особу, яка буде її заміщати, призначають тільки після того, як вони успішно пройдуть перевірку знань з питань:

 • технічної експлуатації електроустановок;
 • пожежної безпеки;
 • охорони праці.

Також цим особам має бути присвоєна ІV групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу до 1 кВ або V група з електробезпеки для обслуговування електроустановок на напругу понад 1 кВ.

Якщо у споживача використовуються електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ, допускається, як виняток, призначати особу, відповідальну за електрогосподарство споживача, з числа працівників. Однак такий працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV, професійно-технічну освіту за відповідним напрямом та не менше 3 років стажу роботи. Якщо у працівника повна загальна середня освіта, він має пройти спеціальну підготовку та мати стаж роботи не менше 4 років. Група з електробезпеки при цьому також має бути не нижче ІV.

Зверніть увагу!

У разі економічної недоцільності створення електротехнічної служби (відділу, групи) електроустановки споживача передаються за договором на обслуговування спеціалізованій організації.

Споживачам, у яких встановлена потужність електроустановок не перевищує 10 кВт, заступника особи, відповідальної за електрогосподарство, можна не призначати.

Вимоги до працівників та їх підготовки

Працівники, які обслуговують електроустановки споживачів або технологічні процеси, які базуються на використанні електричної енергії, повинні мати вік понад 18 років. При прийнятті на роботу, а також періодично під час роботи стан здоров’я цих працівників повинен засвідчуватися медичним оглядом.

У процесі трудової діяльності електротехнічні та електротехнологічні працівники проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації електроустановок:

 • інструктажі;
 • періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах;
 • щорічне навчання на підприємстві;
 • спеціальну підготовку;
 • стажування;
 • дублювання;
 • протиаварійні тренування.

Працівники, які не пройшли у встановлені строки навчання з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів та обо’язкових для них медичних оглядів, до перевірки знань не допускаються.

Медичні огляди працівників: для чого та як проводити

Вимоги до прийняття електроустановки в експлуатацію

До прийняття електроустановок в експлуатацію повинні бути:

 • розроблені експлуатаційні інструкції та оперативні схеми, технічна документація;
 • експлуатаційні (електротехнічні й електротехнологічні) працівники, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань або з керівниками яких укладено договір про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією;
 • підготовлені запасні частини й матеріали, випробувані захисні засоби й інструмент;
 • уведені в роботу засоби зв’язку, установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, аварійного освітлення і вентиляції;
 • створені безпечні умови роботи для виробничих працівників та перебування людей відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці, промислової безпеки, пожежної та технологічної безпеки, екологічних та санітарних норм.

Зверніть увагу!

Прийняття в експлуатацію електроустановок з дефектами або недоробками забороняється.

Електроустановки тимчасового електропостачання (будівельних майданчиків, атракціонів тощо) повинні бути виконані відповідно до вимог ПУЕ і прийняті в експлуатацію в порядку, який передбачений Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів 2019.

Підключення електроустановки закінченого будівництвом об’єкта, який приймається в експлуатацію, до електричної мережі проводиться власником мереж після оформлення власником електроустановки декларації про готовність об’єкта до експлуатації або одержання сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, та на підставі договору про постачання електричної енергії (договору про спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне забезпечення електропостачання споживача).

logo