Комісія з розслідування нещасного випадку

22 липня 2022
17638
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Для розслідування нещасних випадків, що не підлягають спеціальному розслідуванню, за наказом роботодавця на підприємстві утворюється комісія з розслідування нещасного випадку. Детальніше про склад комісії, її обов’язки і повноваження та про особливості створення комісії під час війни дізнайтеся зі статті.

Процедура розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій врегульована Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок розслідування).

Порядком передбачено, що у разі настання групових нещасних випадків, випадків із смертельними наслідками чи які спричинили тяжкі наслідки та настання інших нещасних випадків, зазначених у п. 10 Порядку, розслідування проводиться спеціальною комісією, створеною Державною службою України з питань праці та/або її територіальним органом.

Розслідування нещасних випадків:

Якщо ж факт нещасного випадку не підлягає спеціальному розслідуванню, а також у разі надання територіальним органом Держпраці письмового доручення роботодавцю щодо розслідування нещасного випадку, який спричинив тяжкі наслідки, воно проводиться комісією, створеною безпосередньо підприємством.

Комісію з розслідування нещасного випадку роботодавець створює наказом не пізніше наступного робочого дня після того, як надійшла інформація про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заява потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи (п. 12 Порядку № 337).

Склад комісії з розслідування нещасного випадку на підприємстві

Як зазначено у п. 13 Порядку розслідування, до складу комісії входять:

 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
 • представник робочого органу Фонду соціального страхування України;
 • представник первинної організації профспілки (за її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння);
 • інші представники підприємства (установи, організації), посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

Водночас до складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

▶ Як діяти, якщо роботодавець ухиляється проводити розслідування нещасного випадку ◀

Якщо нещасний випадок стався з працівником фізичної особи — підприємця або підприємства, де відсутня необхідна кількість працівників для утворення комісії, розслідування проводиться комісією, утвореною підприємством чи фізичною особою — підприємцем за місцем настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), до складу якої входять:

1) представники:

 • підприємства чи фізичної особи — підприємця (голова комісії);
 • робочого органу Фонду;
 • профспілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки;
 • місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування;
 • підприємства (установи, організації), на території (об’єкті, дільниці) якого стався нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння);

2) лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

3) представники органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання завдання в інтересах свого підприємства на території (об’єкті) іншого підприємства, розслідуються комісією, утвореною підприємством, де стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпілий, і представника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий (за її відсутності — уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці).

Якщо факт настання нещасного випадку встановлено у судовому порядку і він не підлягає спеціальному розслідуванню, розслідування організовує підприємство де стався такий випадок, або його правонаступник, у разі реорганізації цього підприємства.

Зауважимо, що до складу комісії, яка створюється підприємством, не входять потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена особа, яка представляє його інтереси. Зазначені особи мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід розслідування, ознайомлюватися з матеріалами, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, надавати відповідні документи, пояснення, а також відповідну інформацію, документи та висновки або сприяти їх отриманню від відповідних органів, установ і закладів тощо.

Строки проведення розслідування нещасного випадку

Комісія проводить розслідування нещасного випадку протягом п’яти робочих днів із дня її створення.

Роботодавець може продовжити розслідування, якщо потрібно провести лабораторні дослідження, експертизи, щоб установити обставини і причини нещасного випадку. Таке рішення погоджують із територіальним органом Держпраці (п. 30 Порядку № 337).

Обов’язки комісії підприємства по розслідуванню нещасного випадку

Під час розслідування нещасного випадку комісія підприємства виконує такі дії.

1. Проводить засідання зі складанням протоколу, під час якого визначає:

 • розподіл обов’язків між членами комісії;
 • місце розташування потерпілого або особи, яка представляє його інтереси;
 • перелік осіб, причетних до нещасного випадку;
 • необхідність підготувати запити на отримання висновків компетентних органів.

Голова комісії зобов’язаний до першого її засідання поінформувати потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, його права, запросити до співпраці та на засідання комісії, у подальшому надавати інформацію про хід розслідування та ознайомлювати його з відповідними матеріалами.

2. Направляє запрошення до співпраці потерпілому або уповноваженій особі, яка представляє його інтереси (дод. 3 до Порядку № 337), та лист-запит до закладу охорони здоров’я щодо надання необхідних для розслідування медичних висновків, зокрема про підтвердження характеру й ступеня тяжкості травми; наявність алкогольних, наркотичних, токсичних чи отруйних речовин в організмі потерпілого.

3. Установлює дані про потерпілого, характеристику місця та обставини події.

4. Оформлює протокол огляду та ескіз місця події та її обставини.

5. Якщо нещасний випадок пов’язаний з експлуатацією засобів виробництва, збирає матеріали щодо експлуатації цих засобів та об’єкта, де їх експлуатували.

Комісія з розслідування нещасного випадку  Як розслідувати нещасні випадки на виробництві під час війни

6. Якщо матеріали розслідування протягом п’яти робочих днів з моменту створення комісії не дають змогу визначити обставини та причини нещасного випадку, продовжує строк розслідування за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці та проводить додаткові дослідження.

7. Складає акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1:

 • акт Н-1/П — нещасний випадок пов’язаний з виробництвом;
 • акт Н-1/НП — нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом;
 • тимчасовий акт — розслідування події під час руху транспортних засобів щодо осіб, не причетних до керування транспортним засобом, а також у разі, якщо потерпілий зник під час виконання трудових обов’язків.

Оформлює акт за формою Н-1 протягом двох робочих днів.

Рішення щодо визнання нещасного випадку пов’язаним з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Якщо член комісії не згодний зі змістом розділів 5, 6, 8, 9 акта, він підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово та в якій обгрунтовано подає пропозиції до змісту розділів 5, 6, 8, 9 акта (п. 33 Порядку № 337). Про наявність окремої думки зазначають у пункті 10 акта.

8. Формує та розсилає матеріали розслідування протягом п’яти робочих днів.

Надсилає протягом трьох робочих днів передбачені Порядком № 337 матеріали розслідування:

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси (прошитий акт за формою Н-1);
 • територіальному органу Держпраці за місцем нещасного випадку, а у разі події під час руху транспортних засобів — територіальному органу Держпраці за місцем реєстрації підприємства;
 • робочому органу Фонду за місцем реєстрації підприємства;
 • органу поліції у разі нещасного випадку, що призвів до тяжких наслідків;
 • іншим підприємствам, представники яких брали участь у розслідуванні (за потреби).

9. Реєструє акт за формою Н-1 у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві.

10. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого складає протягом 10 робочих днів відомості про наслідки нещасного випадку за формою Н-2. Протягом трьох робочих днів надсилає їх організаціям та особам, яким надсилали акти за формою Н-1.

11. За наявності тимчасового акта за формою Н-1 та у разі отримання необхідних висновків компетентних органів складає і оформлює остаточну редакцію акта за формою Н-1. У розділі 8 акта зазначає інформацію про скасування тимчасового акта за формою Н-1. Надсилає акт органам, які брали участь у розслідуванні.

Під час розслідування нещасного випадку роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, спецодягом, канцелярським приладдям, залучити до роботи експертів, інших спеціалістів).

Витрати, пов’язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи експертів, спеціалістів, проведенням технічної експертизи чи роботи експертної комісії, а також витрати на відрядження членів комісії та інших залучених до її роботи осіб, також компенсує роботодавець.

Створення комісії з розслідування під час воєнних дій

Розслідування нещасних випадків під час війни проводять відповідно до Порядку № 337.

Роботодавець, приймаючи рішення про створенням комісії в умовах воєнних дій, має керуватися міркуваннями безпеки для членів комісії і виходити з самої можливість провести розслідування.

Якщо тимчасово неможливо визначити кандидатури представників підприємства до складу комісії з розслідування нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком потрібно:

 • надати повідомлення, у якому заповнені всі дані, окрім кандидатур представників підприємства;
 • зазначити пояснення у відповідній графі;
 • за першої ж нагоди визначити кандидатури представників підприємства до складу комісії та надіслати необхідну інформацію територіальному органу Держпраці.

Комісія з розслідування нещасного випадку

Як визначити вид події і причину, що призвели до нещасного випадку внаслідок бойових дій

logo