Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Засоби індивідуального захисту органів дихання

 • 6 липня 2018
 • 366

Засоби індивідуального захисту органів дихання захищають працівників від несприятливого впливу зовнішнього середовища. На які види вони поділяються, хто має ними забезпечувати, в яких ситуаціях їх потрібно використовувати – про все це і не тільки у статті.

Нормативне регулювання видачі ЗІЗ

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону праці» на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненнями або несприятливими метеорологічними умовами робітникам та службовцям безоплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Порядок видачі, зберігання та використання цих засобів визначається «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53.

Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту згідно зі ст. 8 Закону «Про охорону праці» покладається на роботодавця, який зобов’язаний забезпечити за свій рахунок їх придбання, комплектування, видачу та утримання відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та діючого на підприємстві колективного договору.

На підприємствах та їх підрозділах, де використовуються засоби захисту (ЗІЗ), необхідно вести спеціальний Журнал обліку та зберігання засобів захисту. Радимо також ознайомитися з матеріалом про електронний облік ЗІЗ.

Крім цього, при використанні засобів індивідуального захисту, слід враховувати положення відповідних стандартів безпеки праці, розроблених Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці України – ДСТУ 7239:2011 «Cистема стандартів безпеки праці, засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 02.02.2011 № 37. 

Засоби індивідуального захисту органів дихання Скористайтеся 4 порадами для правильного вибору засобів індивідуального захисту

Необхідність захисту органів дихання людини від несприятливого впливу зовнішнього середовища існує в таких сферах:

 • медицина;
 • авіація;
 • космічна і підводна техніка;
 • у гірничорятувальній, пожежній і водолазній справах, де застосовуються дихальні апарати для роботи в непридатній для дихання атмосфері, насиченій отруйними речовинами або в атмосфері, що містить недостатню кількість кисню.

Види засобів захисту органів дихання

Засіб захисту органів дихання (скорочено – ЗІЗОД) – це спеціальний технічний пристрій, що забезпечує захист органів дихання людини від шкідливих виробничих та інших чинників, який одягається на обличчя в умовах небезпечного виробництва, пожежі, смогу і пилових бур, при нестачі кисню та в інших випадках різноманітних забруднень (парів, газів, аерозолі, суміші парів і аерозолі, пилу), котрі знаходяться в повітрі робочої зони.

П’ять основних ознак поділу ЗІЗОД

Засоби індивідуального захисту органів дихання

За характером навколишнього середовища (газ або рідина) і за його тиском ЗІЗОД поділяють на наземні, висотні й підводні.

Наземні дихальні апарати застосовуються на поверхні та під землею при нормальному атмосферному тиску з невеличкими його відхиленнями від середнього рівня. Висотні застосовують в основному в авіації. Підводні дихальні апарати застосовують для водолазних робіт.  

За принципом дії ЗІЗОД поділяють на фільтрувальні та ізолювальні. Перші подають у зону дихання очищене повітря з робочої зони, а другі – повітря зі спеціальних резервуарів або чистого середовища, що знаходиться поза робочою зоною.

Фільтрувальні ЗІЗОД за призначенням поділяються на такі типи:

 • протиаерозольні, або пилозахисні;
 • протигазові, або газозахисні;
 • універсальні, або пилогазозахисні.

Зверніть увагу!

У разі дуже великих концентрацій шкідливих речовин та за недостатнього вмісту кисню в повітрі (до 18 %), наявності в повітрі речовин невідомого складу та концентрацій, великій загазованості та запиленості, під час проведення зварювальних робіт у замкнутих об’ємах, при роботі в колодязях та резервуарах, а також в інших випадках, коли не забезпечується захист фільтрувальними респіраторами чи протигазами, необхідно застосовувати тільки ізолюючі засоби захисту органів дихання.

Ізолюючі ЗІЗОД забезпечують людину повітрям, що придатне для дихання, та ізолюють органи дихання від навколишнього середовища. За своїми конструкційними особливостями вони поділяються на шлангові та автономні. У перших – повітря для дихання подається по шлангу із зони чистого повітря, розташованої поза робочою зоною. Подавання повітря здійснюється безпосередньо самим працівником (під час вдихання) або повітроподавальною установкою (шлангові ЗІЗОД з примусовим подаванням повітря). Видихання повітря відбувається в навколишнє середовище.

Автономні ЗІЗОД мають у своєму складі власне джерело дихальної суміші, розташоване в корпусі. Вони поділяються на резервуарні та генеративні. У перших – весь запас повітря (кисню), що вдихається, зберігається у стисненому чи зрідженому стані в балоні, а видихання здійснюється в атмосферу. В генеративних – повітря, що видихається, після очищення його від вуглекислого газу та вологи, додавання кисню із запасу, який зберігається в балоні, повторно використовується для дихання (системи замкнутого типу).

До основних ЗІЗОД належать протигази та респіратори.

Протигази та респіратори

Протигаз – це пристрій, що використовується для захисту органів дихання, очей і обличчя людини від отруйних та радіоактивних речовин і бактерій, що знаходяться в повітрі у вигляді пари, газів або аерозолів. На нафтогазодобувних, вугільних і гірничорудних підприємствах застосовуються фільтруючі та ізолюючі протигази.

Засоби індивідуального захисту органів дихання

За способом подачі повітря ізолюючі пристрої поділяються на шлангові, подача повітря в яких здійснюється за допомогою шлангу від стаціонарного джерела та автономного пристрою, тобто джерела чистого кисню в переносному балоні.

Засоби індивідуального захисту органів дихання

Протигази: а – фільтрувальні; б, в – ізолювальні шлангові

Респіратор це полегшений засіб захисту органів дихання від шкідливих газів, парів, аерозолю, пилу. Він, як правило, складається з двох елементів: півмаски, що ізолює органи дихання від забрудненої атмосфери, та фільтрувальної частини.

Засоби індивідуального захисту органів дихання

За призначенням респіратори своєю чергою поділяються на:

 • протигазові;
 • протиаерозольні;
 • універсальні.

За умовами експлуатації вони є одноразові та багаторазові. В одноразових фільтруюча конструкція є незнімною частиною маски, після заповнення якої частками пилу або туману вона стає непридатною для використання. Застосовуються такі респіратори на підприємствах вугільної, гірничодобувної, гірничорудної та машинобудівної промисловості, де велика ймовірність вдихання небезпечною для здоров’я пилу.

У багаторазових респіраторах передбачена заміна фільтру при його наповненні частинками від диму різних металів, пилу і туману, що мають хімічне походження. При цьому необхідно своєчасно здійснювати заміну фільтрів в респіраторі.

За специфікою призначення  протипилові або протиаерозольні респіратори використовують для захисту від аерозолів, туману або диму, а протигазові захищають органи дихання людини від шкідливих газів і парів.

За ступенем прилягання до обличчя також розрізняють: нещільно прилеглі види засобів захисту органів дихання – пневмокуртки, капюшони і шоломи, а також  припасовані маски, основним матеріалом при виготовленні яких є гума, силікон або неопрен, що здатні легко змінювати форму залежно від контуру обличчя людини.

Для захисту органів дихання під час пожежі останнім часом використовуються саморятівники. Саморятівники, як і респіратори, бувають ізолюючі і фільтруючі.

Засоби індивідуального захисту органів дихання

Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання під час пожежі, що мають автономне джерело подачі чистого кисню, розраховані на 15 або 20 хвилин. Ці пристрої здатні повністю ізолювати обличчя людини від задимленості, захистити очі, ніс, рот від теплового та токсичного впливу.

Важливо знати!

При використанні масок із щільним приляганням бажано не мати рослинності на обличчі, адже через щілини може потрапляти невідфільтроване й небезпечне для здоров’я повітря. Маска за таких умов буде неефективною і не зможе захистити органи дихання від попадання частинок пилу і газів. Вдягаючи припасовані маски потрібно знімати окуляри, тому що вони також погіршують ступінь прилягання до обличчя. Необхідно враховувати й інші фактори при носінні ЗІЗОД.

Таким чином, працівників, які працюють у шкідливих умовах з великою ймовірністю вдихання небезпечних для здоров’я газу і пилу, заборонено допускати до робочого місця без елементів індивідуального захисту. Контроль за цим покладено на адміністрацію та службу охорони праці відповідного суб’єкта господарювання. Працівників зобов’язані не лише забезпечити засобами індивідуального захисту, а й влаштовувати тренування, на яких вони мають навчитися правильно їх одягати та використовувати. Виконання цих заходів, а також регулярне проведення інструктажів з охорони праці – запорука безпеки і здоров’я працівників.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати