Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці

30 листопада 2021
20784
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Перед тим, як провести атестацію, керівник підприємства повинен видати наказ про порядок проведення атестації робочих місць. Пропонуємо вам скачати приклад наказу про атестацію робочих місць, оформлений відповідно до нових вимог.

У статті наведено зразок наказу про атестацію робочих місць 2022 для невеликого підприємства. Адаптуйте його до умов вашого підприємства та використовуйте під час підготовки до атестації.

Зразок наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці

Бланк наказу про проведення атестації робочих місць

Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці

Проведення атестації на підприємстві регулює Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442. Документом встановлено:

атестацію проводять на всіх робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Перед проведенням атестації керівник видає наказ про проведення атестації робочих місць на підприємстві. Що має бути вказано у цьому наказі:

  • мета й завдання атестації;
  • склад, голова й секретар постійно діючої атестаційної комісії, їхні повноваження, за потреби — склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
  • терміни і графіки підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства;
  • лабораторія для гігієнічних досліджень умов праці;
  • проектні, науково-дослідні установи для науково-технічного оцінювання умов праці й участі в розробленні заходів для усунення шкідливих виробничих факторів.

Такі вимоги передбачені у п. 2.1 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41.

Графік проведення атестації робочих місць, зазвичай, додають до наказу про проведення атестації. Також його можна затвердити окремим наказом по підприємству. Графік проведення атестації у структурних підрозділах оформлюють як додаток до наказу.

У нормативних документах не встановлено єдиної форми наказу про проведення атестації — вони містять лише складові цього документа. Тому кожне підприємство самостійно розробляє наказ про атестацію робочих місць за умовами праці, але з урахуванням обов’язкових елементів.

Залежно від розміру підприємства та його структури, виду діяльності, кількості робочих місць, на яких необхідно провести атестацію, обсягу необхідних гігієнічних досліджень зміст наказу може різнитися.

Увага!

З 01.09.2021 документи потрібно оформляти за новими правилами. Їх установлює національний стандарт ДСТУ 4163:2020. Наведений на початку статті зразок наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці вже розроблений з урахуванням нових вимог.

Як оформляти реквізити документів за новим національним стандартом

logo