Перезаряджання вогнегасників

1 квітня 2020
4223
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Переносні вогнегасники є найбільш ефективними первинними засобами пожежогасіння на початковій стадії виникнення пожежі. Надійність роботи вогнегасників залежить від якості їхнього виготовлення, зберігання, користування та своєчасності проведення технічного обслуговування. У статті експерт докладно висвітлив усі питання, пов’язані із перезаряджанням вогнегасників різних видів.

Перезарядка вогнегасників. Нормативне регулювання

Згідно з ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» до стадій технічного обслуговування вогнегасників належать їхнє технічне діагностування, ремонт, технічне опосвідчення та перезарядження.

Перезарядка вогнегасників проводиться з метою заміни заряду вогнегасної речовини (далі ВГР) й (або) газу-витискувача в його корпусі.

Зарядження та перезарядження вогнегасників здійснюється підприємствами з технічного обслуговування вогнегасників, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Правилами експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, передбачено, що технічне обслуговування вогнегасників проводиться у таких випадках:

 • пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них;
 • наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їхніх корпусах або на запірно-пускових пристроях;
 • відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу);
 • після використання за призначенням;
 • після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

Як уникнути штрафів за порушення вимог пожежної безпеки

Терміни перевірки параметрів вогнегасної речовини і перезаряджання вогнегасників

Терміни перезаряджання вогнегасників залежать від умов їхньої експлуатації та від виду вогнегасної речовини, що використовується. Очевидно, що відразу після застосування вогнегасника, його потрібно перезаряджати.

Також це необхідно робити за результатами технічного діагностування, зокрема і у випадку, коли величина річного витоку газової вогнегасної речовини або газу-витискувача перевищує значення, які є допустимими.

Перезаряджати вогнегасники потрібно з додержанням таких нормативів:

 • водяні й водопінні — з періодичністю не рідше одного разу на рік;
 • порошкові — з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки, якщо виробником не передбачено більший термін;
 • порошкові вогнегасники, встановлені на дорожньо-транспортних засобах або які перебували під час експлуатації під дією несприятливих кліматичних і (або) механічних факторів, повинні перезаряджатися не рідше одного разу на рік;
 • вуглекислотні вогнегасники перезаряджаються з періодичністю не рідше одного разу на 5 років. При цьому коефіцієнт наповнення для них не повинен перевищувати 0,72 кг/л.

Частота перезарядки вогнегасників

 Перезаряджання вогнегасників Чи потрібно на підприємстві обов’язково вводити до штатного розпису посаду інженера з пожежної безпеки з покладанням на нього

обов’язків з питань цивільного захисту?

Перезаряджання порошкових вогнегасників

Порошкові вогнегасники при щорічному технічному огляді (вибірково, але не менш ніж 3% від загальної кількості вогнегасників цього типу) розбирають і проводять перевірку основних експлуатаційних параметрів, звертаючи увагу на:

 • зовнішній вигляд;
 • наявність грудок ВГР або сторонніх предметів;
 • сипкість під час пересипання рукою;
 • можливість руйнування невеликих грудок до пилоподібного стану під час їхнього падіння з висоти 20 см;
 • вміст вологи;
 • дисперсність.

Потрібно звернути увагу на дату відправки вогнегасника на технічне обслуговування, дату його повернення з технічного обслуговування, а також на назву організації, яка здійснила таке обслуговування, і наявність у неї відповідної ліцензії. Ці дані фіксуються в журналі обліку вогнегасників.

Якщо хоча б за одним із вказаних вище параметрів порошок (ВГР) не відповідає вимогам нормативної і технічної документації, вогнегасники мають бути перезаряджені.

Порошкові вогнегасники під час перезарядження повинні розбиратися у приміщенні, в якому будуть забезпечені належні умови, що унеможливлять негативний вплив вологи на якість вогнегасного порошку.

Перезаряджання повітряно-пінних вогнегасників

Повітряно-пінні вогнегасники повинні перевірятися з періодичністю, рекомендованою фірмою-виробником, якщо:

 • внутрішня поверхня корпусу захищена полімерним або епоксидним покриттям;
 • корпус вогнегасника виготовлений з нержавіючої сталі;
 • фторовмісний піноутворювач розміщений у концентрованому вигляді в окремому відділенні і змішується з водою тільки в момент застосування вогнегасника.

Вимога до вогнегасної речовини, якою перезаряджається вогнегасник

Вогнегасні речовини, призначені для заряджання вогнегасника:

 • мають бути герметично запаковані;
 • повинні мати чітке маркування;
 • повинні мати необхідну супровідну технічну документацію;
 • мають пройти вхідний контроль на перевірку відповідності їхніх основних експлуатаційних параметрів вимогам нормативних документів.

ВГР, що не відповідають за своїми параметрами вимогам нормативної і технічної документації, не можуть застосовуватися для заряджання вогнегасників.

Гарантійний термін зберігання вогнегасної речовини не повинен бути меншим за термін регламентованої періодичності перезарядження, яка передбачена виробником для цього типу вогнегасника.

Як перезаряджати вогнегасник

Для перезаряджання вогнегасників слід неухильно дотримуватися таких правил:

 • необхідно використовувати тільки такий склад ВГР і в такій кількості, як це вказано в нормативно-технічній або технічній документації для цього вогнегасника;
 • заряд водяних і пінних вогнегасників повністю замінюється свіжим;
 • заряд водяного або пінного вогнегасника треба зібрати в спеціальну посудину, перевірити за основними параметрами і, залежно від отриманих результатів, піддати регенерації або утилізації;
 • корпуси порошкових і газових вогнегасників перед заряджанням ВГР мають бути просушені. Наявність у них вологи не допускається.
 • Для створення тиску в порошкових і хладонових вогнегасниках необхідно використовувати стиснений азот або повітря, що пройшли через фільтр і осушувач. Точка роси використовуваних газів має не перевищувати 50 °С.

Під час перезарядження вогнегасника можна застосовувати тільки такі газові балони, які мають необхідний запас газу-витискувача і в яких дата наступного гідравлічного випробування настане не раніш ніж через 3,5 роки.

Після перезарядження вуглекислотних вогнегасників та вогнегасників закачного типу, а також балонів з газом-витискувачем їх перевіряють на герметичність.

Про проведення перезарядження вогнегасника робиться відповідна позначка на корпусі вогнегасника (на етикетці, прикріпленій до вогнегасника), а також у його паспорті.

Вогнегасники на автотранспорті: які, де, скільки

Під час перезаряджання вогнегасників забороняється:

 • використовувати невитрачений залишок ВГР (після застосування вогнегасника) без кваліфікаційної перевірки його властивостей на відповідність вимогам нормативно-технічної документації;
 • змішувати порошкові склади різних типів (АВСЕ, ВСЕ, Д тощо), бо це може призвести до значного погіршення їхніх експлуатаційних властивостей і зниження вогнегасної здатності;
 • здійснювати переконструювання вогнегасників одного типу в вогнегасники іншого типу;
 • заряджати ВГР у корпус вогнегасника понад допустиме значення (передусім це стосується водяних і пінних вогнегасників), тому що це може призвести до його руйнування. 
logo