Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Газонебезпечні роботи

 • 19 червня 2018
 • 1671

Газонебезпечні роботи – роботи, які проводяться на об’єктах, небезпечних щодо виділення газо-, вибухо- або пожежонебезпечних речовин, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують гранично допустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі).

Нормативне регулювання

Здійснення газонебезпечних робіт з урахуванням специфіки їх виконання регламентується нормами чинного законодавства, зокрема:

 • Правилами  безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015  № 285;
 • Типовою інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), затвердженою  Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985;
 • ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» та ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб»;
 • Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26.10. 2011 № 1107;
 • Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах (ДНАОП 0.00-5.12-2001) – наказ Мінпраці України від 05.06.2001 № 255;
 • Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного   експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, а також іншими актами.

Згідно із зазначеними нормативно-правовими актами на власника (роботодавця) покладена відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами, належне утримання відповідних систем.

На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов. Також у кожному виробничому підрозділі необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт із зазначенням окремо робіт за відповідною формою.

Скачати форму Перелік газонебезпечних робіт

Газонебезпечні роботи

У переліку вказуються газонебезпечні роботи:

 • які виконуються з оформленням наряду-допуску;
 • без оформлення наряду-допуску (з реєстрацією у відповідному журналі),
 • обумовлені необхідністю ліквідації аварій або локалізації аварійних ситуацій.

На проведення газонебезпечних робіт оформлюється наряд-допуск, який передбачає розроблення та виконання комплексу заходів з підготовки та безпечного проведення цих робіт.

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, як правило, постійним складом працівників, можуть проводитися без оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями та інструкціями з безпечних методів роботи.

Хто може виконувати газонебезпечні роботи

До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, навчені безпечним методам роботи, застосування засобів індивідуального захисту, правилам надання домедичної допомоги постраждалим і пройшли у встановленому порядку перевірку знань.

До робіт, які пов’язані  із застосуванням кисневих ізолюючих протигазів і повітряних ізолюючих апаратів, можуть залучатись лише особи, які пройшли спеціальне навчання щодо користування цими апаратами.

Кожна газонебезпечна робота, яка виконується з оформленням наряду-допуску або реєструється в журналі обліку, складається з етапу підготовки об’єкта до її проведення та безпосереднього проведення самої роботи.

Газонебезпечні роботи Чи навчати працівників, залучених до робіт у замкненому просторі, у спеціальному закладі. На запитання відповідає експерт Держпраці

Призначення відповідальних за проведення газонебезпечних робіт

Відповідальним за підготовку об’єкта до проведення газонебезпечної роботи призначається керівник підрозділу, в якому перебуває експлуатаційний персонал цього об’єкта.

Відповідальним за проведення газонебезпечної роботи призначається інженерно-технічний працівник, який не зайнятий на період проведення такої роботи веденням технологічного процесу і який знає способи безпечного її проведення.

Призначення одного відповідального за підготовку та проведення газонебезпечних робіт допускається за умови, що така особа знає безпечні методи й прийоми ведення роботи і звільнена від виконання інших обов’язків на виробництві.

Уповноважені особи, що мають право видавати наряди-допуски, призначаються наказом по підприємству з числа працівників, що пройшли у встановленому порядку перевірку знань відповідних Правил.

Газонебезпечні роботи Пройдіть тест на тему: «Проведення робіт за нарядом-допуском»

Наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт

Наряд-допуск підписується начальником виробничого підрозділу, в якому проводиться робота, узгоджується з газорятувальною службою, службою охорони праці, а за необхідності з суміжними виробничими підрозділами і затверджується головним інженером.

Наряд-допуск оформляється у двох примірниках, записи в яких повинні бути чіткими, ідентичними та без виправлень.

Вказаний документ видається на кожне місце і вид робіт бригаді, яка проводить відповідні  роботи.

Якщо робота виявилася незавершеною, а умови її проведення не погіршилися, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну, з підтвердженням можливості проведення роботи для кожної подальшої зміни підписом відповідальної особи.

Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечних робіт

Підготовку об’єкта до проведення на ньому газонебезпечної роботи проводить експлуатаційний персонал відповідного виробничого структурного підрозділу.

Після виконання всіх підготовчих робіт виконання газонебезпечних робіт здійснюється бригадою виконавців у складі не менше двох осіб, члени якої повинні бути забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, інструментом, пристосуваннями і допоміжними матеріалами, при роботі з якими відсутня можливість іскроутворення.

Готовність до роботи газового обладнання Читайте також: 

При виконанні газонебезпечних робіт необхідно застосовувати переносні вибухозахищені світильники напругою не більше 12 В.

Термін одноразового перебування працюючого в шланговому протигазі визначається нарядом-допуском, але не повинен перевищувати 30 хв.

Робота всередині ємностей

Нагріті ємності перед спуском у них людей повинні бути охолоджені до температури, що не перевищує 30 °С.

Для проведення робіт всередині ємностей залучається не менше двох осіб. Перебування всередині ємності дозволяється, як правило, одній людині.

У всіх випадках на працівника, що спускається у ємність, повинен бути одягнутий рятувальний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою. За відсутності зорового зв’язку між особою, яка працює і тим, хто за нею спостерігає, має бути встановлена система подачі умовних сигналів.

Готовність до роботи газового обладнання Нещасний випадок у дренажному колодязі: замість об’єктивного розслідування — профанація. Дізнайтеся, як розслідували інцидент і кого звинуватили

Для захисту органів дихання працівників усередині ємностей потрібно застосовувати шлангові або ізолювальні протигази відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07).

Робота всередині ємності без засобів захисту органів дихання може бути дозволена за умови, що об’ємний вміст кисню в ємності становить не менше 20%, а вміст шкідливих парів і газів в ємності не перевищує гранично допустимих концентрацій цих речовин у повітрі робочої зони.

Робота всередині колодязів, колекторів, в тунелях і траншеях та інших аналогічних пристроях і спорудах без засобів захисту органів дихання забороняється.

Після закінчення робіт всередині ємності, особа відповідальна за їх проведення, повинна особисто переконатися, що в ємності не залишилися люди, інструмент, матеріали, інші предмети та зробити про це запис у наряді-допуску.

Проведення робіт у колодязях, каналізаційних мережах, тунелях та подібних спорудах необхідно письмово узгодити з начальниками виробництв, технологічно пов’язаних з цими спорудами, щоб виключити залпові викиди шкідливих і вибухонебезпечних продуктів до місця проведення робіт.

Вогневі роботи в ємностях проводяться при повністю відкритих люках і повітрообміні, що забезпечує нормальний повітряний режим у зоні роботи. При їх проведенні оформляється наряд-допуск, а також дозвіл на проведення вогневих робіт.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати