Службове розслідування

6 вересня 2019
55085
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Що таке службове розслідування? Чи можна розслідування нещасного випадку на виробництві замінити службовим розслідуванням? Які підстави проведення службового розслідування? Відповіді на ці та багато інших запитань ви отримаєте зі статті. А також ви зможете скачати Акт службового розслідування – зразок, який стане у пригоді, коли буде потреба розробити власний документ, і бланки актів службового розслідування.

Акт службового розслідування зразок (заповнений) + бланки документівскачати одним архівом документи, наведені у статті

Службове розслідування — це комплекс заходів, які здійснюються у межах компетенції з метою уточнення причин і умов подій, що стали підставою для призначення службового розслідування, ступеня вини особи (осіб), якою (якими) вчинено дисциплінарний проступок, а також з’ясування інших обставин (п. 1.2 Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 12.03.2013 № 230).

Шпаргалка: як провести службове розслідування ДТП

Підстави для проведення службового розслідування

Порядок проведення службового розслідування з метою визначення наявності вини, характеру й тяжкості дисциплінарного проступку встановлено ст. 71 Закону «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889. Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджено Постановою № 950.

Підстави для проведення службового розслідування можуть бути такі:

 • наявність порушення працівником, що призвело до крадіжки, обману, фальсифікації документів, розголошення конфіденційної інформації, відмови виконувати законне розпорядження керівника;
 • насильницькі дії стосовно співробітників, корупційні, фінансові та інші діяння;
 • заподіяння матеріальної або моральної шкоди та безпеці діяльності суб’єкта господарювання.

Також підставою для проведення службового розслідування може бути порушення працівником вимог нормативних документів (законодавчих, локальних), звернення співробітників, фізичних та юридичних осіб, а також вимога працівника з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри. Як правило, за анонімними зверненнями службове розслідування не проводиться.

Наказ про проведення службового розслідування

Службове розслідування проводять на підставі розпорядчого документа керівника суб’єкта призначення (наказ про проведення службового розслідування). Розслідування може проводитися з відстороненням особи, стосовно якої проводиться розслідування, від виконання його функціональних обов’язків за посадою або без такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається керівником суб’єкта призначення або за поданням голови комісії. Особу, стосовно якої проводиться розслідування, письмово інформують про організацію щодо нього службового розслідування та причини, через які ініційовано це розслідування.

Зверніть увагу!

Службове розслідування має конфіденційний характер, оскільки розголос інформації стосовно особи, відносно якої проводиться розслідування, може привести до появи небажаних чуток і домислів.

Права й обов’язки членів комісії з службового розслідування

Комісія зі службового розслідування визначає перелік питань, які потрібно з’ясувати, коло працівників, які могли бути причетними до скоєння порушення або стати його свідками. Задля об’єктивного вивчення обставин події комісія проводить опитування обвинуваченого, свідків та осіб, причетних до події, перевіряє записи відеокамер, журналів, результатів ревізій та іншої оперативної документації. У разі необхідності вирішення питань, у яких члени комісії не є компетентними, до розслідування залучають зовнішніх консультантів (експертів).

Членам комісії з службового розслідування надається право:

 • отримувати усні чи письмові пояснення від будь-якої особи, причетної до події;
 • знайомитись і вивчати (з виїздом на місце) відповідні документи, за потреби знімати з них копії та долучати до матеріалів розслідування;
 • отримувати та збирати потрібну для розслідування інформацію (з дотриманням вимог законодавства) у інших юридичних та фізичних осіб на запит керівника суб’єкта призначення, який розпорядчим документом призначив комісію зі службового розслідування.

Увага!

Під час проведення розслідування вивчають лише ті матеріали, які безпосередньо стосуються фактів, що перевіряються. Також може визначатися причетність до порушень інших осіб, які своєю діяльністю чи бездіяльністю сприяли їх здійсненню.

Члени комісії можуть застосовувати аудіо- та відеозасоби задля фіксації пояснень та використовувати ці засоби для констатації виявлених порушень. Робота комісії проводиться у формі засідань, за результатами яких оформлюється протокол. Комісія вважається правоздатною, якщо в її роботі бере участь не менше ніж дві третини складу, визначеного розпорядчим документом про її утворення.

Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, може залучати захисника, який має право бути присутнім на засіданнях комісії, рекомендувати своїх свідків, дізнаватися про хід розслідування. Захисник не має права заважати проведенню дізнання, відповідати на питання комісії замість особи, стосовно якої проводиться службове розслідування.

Акт службового розслідування

В Акті службового розслідування має бути вказано:

 • дані про розпорядчий документ, на підставі якого проводилося розслідування;
 • дані про членів комісії, які беруть участь у розслідуванні;
 • дані про особу, стосовно якої проводилося розслідування;
 • пояснювальні записки свідків, дані досліджень тощо;
 • суть і характер проведеної роботи, факти, які вдалось встановити;
 • причини або умови, які призвели до порушення;
 • висновок службового розслідування, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність особи (осіб);
 • вжиті або запропоновані заходи щодо запобігання встановлених комісією порушень;
 • перелік документів, на підставі яких складено Акт.

Також в Акті службового розслідування відображають відмову будь-якої посадової особи надати пояснення членові комісії зі службового розслідування.

Нещасний випадок на виробництві Створення, складання чи складення документа: дізнайтеся, як це зробити правильно

Форму Акта службового розслідування наведено у нормативних документах, які регламентують службове розслідування, пов’язане з подіями на транспорті. Наприклад:

 • Акт службового розслідування дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими (додаток 3 до Положення про порядок службового розслідування дорожньо-транспортних пригод на міському електротранспорті, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 06.07.2004 № 129);

 • Акт службового розслідування (додаток 1 до Методики проведення службового розслідування і розбору дорожньо-транспортних пригод, затвердженої наказом Мінтрансу України від 14.06.2001 № 48);
 • Акт службового розслідування дорожньо-транспортної пригоди на відомчому транспорті (додаток 1 до Положення про службове розслідування дорожньо-транспортних пригод на відомчому транспорті, затвердженого наказом Державтодору України від 29.07.2005 № 304);

 • Акт службового розслідування катастрофи/ аварії/ серйозного інциденту (за формою РБУ-1), Акт службового розслідування інциденту та порушення під час поїзної та маневрової роботи (за формою РБУ-3), які затверджує керівник підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту (додатки 1, 3 до Порядку розслідування транспортних подій на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що належать до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 01.03.2010 № 113).

Акт службового розслідування на підприємстві зразокрозслідування катастрофи /аварії/ серйозного інциденту

акт службового розслідування зразок

За підготовку Акта відповідає голова комісії та його мають підписати усі члени комісії.

Члени комісії зі службового розслідування несуть персональну відповідальність за повноту, об’єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації розслідування. Члени комісії мають право у додатку до Акта письмово викласти свою окрему думку. Особа, стосовно якої проводилося службове розслідування, має право надати пояснення та зауваження щодо змісту акта службового розслідування, а також пояснити мотиви можливої відмови підписувати його. Пояснення, зауваження або мотиви відмови від підписання Акта службового розслідування, складені власноручно особою, стосовно якої проводилося розслідування, додають до Акта.

Акт складають у трьох примірниках:

перший — підшивають до справи;

другий — залишають у керівника суб’єкта призначення, який створив комісію;

третій — направляють у вищу організацію

Керівнику суб’єкта господарювання, який призначив розслідування, не обов’язково затверджувати Акт. Виняток становлять акти за формами РБУ-1 та РБУ-3 (під час розслідування подій на залізничному транспорті), у яких передбачено їх затвердження керівником підприємства. Не допускається знімати копії або робити виписки з висновку Акта до подання його на розгляд керівнику суб’єкта призначення, розпорядчим документом якого проводилось службове розслідування.

Результати службового розслідування. Ухвалення рішення

За результатами службового розслідування комісія надає на розгляд керівнику суб’єкта призначення, який призначив службове розслідування, примірник Акта службового розслідування, у висновку якого мають бути відображені:

 • вина обвинуваченого у порушенні, стосовно якого було проведено розслідування;
 • реальні наслідки, що виникли внаслідок порушення;
 • потенційні наслідки, до яких могло призвести порушення;
 • відповіді на запитання: чи знав обвинувачений про наслідки свого порушення? чи діяв навмисно?

На вимогу керівника суб’єкта призначення, який призначив службове розслідування, голови або членів комісії чи посадової особи, стосовно якої проводилося розслідування, Акт службового розслідування може бути розглянутий у їхній присутності. У разі неможливості особи, стосовно якої проводиться службове розслідування, ознайомитися з Актом з поважних причин (хвороба, відрядження, відпустка) копія Акта надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої проводилось службове розслідування, не пізніше трьох робочих днів після його подання керівнику суб’єкта призначення.

За результатами розгляду керівник суб’єкта призначення, який видав розпорядчий документ про проведення службового розслідування, приймає відповідне рішення, а саме:

 • не реагувати на проступок, визнавши обвинуваченого невинним;
 • провести роз’яснювальну бесіду з обвинуваченим;
 • винести обвинуваченому усне або письмове попередження;
 • притягнути обвинуваченого до відповідальності;
 • тимчасово усунути обвинуваченого від роботи;
 • направити матеріали у правоохоронні органи;
 • звільнити обвинуваченого з роботи з відповідних підстав.

До екстраординарної дисциплінарної санкції належить звільнення обвинуваченого без попередження та без виплати вихідної допомоги. Така санкція застосовується до вельми серйозних порушень, таких, як крадіжка, обман, фальсифікація документів, розголошення конфіденційної інформації, відмова виконувати законне розпорядження керівника, насильницькі дії проти співробітників, корупційні діяння та фінансові зловживання. У момент виявлення нестачі товарно-матеріальних цінностей складають інвентаризаційний опис, на підставі якого складається акт про виявлення крадіжки на підприємстві.

Особа, стосовно якої винесено рішення за результатами розслідування, має право подати апеляцію на ім’я керівника суб’єкта призначення, рішення якого у письмовому вигляді доводиться до відома особи. Це рішення завершує службове розслідування.

Зверніть увагу!

З метою профілактики порушень результати службового розслідування можуть доводитися до працівників, при цьому дані учасників службового розслідування мають бути знеособлені.

Матеріали службового розслідування та Акт службового розслідування зберігаються у кадровому підрозділі, де працює особа, стосовно якої проводилось службове розслідування.

Якщо обвинуваченого було визнано невинним, така особа має бути допущена до виконання функціональних (службових) обов’язків.

Нещасний випадок на виробництві Чи знаєте ви які засоби надання домедичної допомоги мають бути в аптечці першої допомоги на підприємстві?

Нещасний випадок на виробництві та службове розслідування

Розглянемо відмінності між службовим розслідуванням та розслідуванням нещасного випадку, який проводиться відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок № 1232).

Приклад. За попередньою змовою двома особами було здійснено умисне вбивство судді з мотивів помсти, пов’язаної з його діяльністю. На підставі судового вироку та ухвали апеляційного суду за результатами спеціального розслідування нещасний випадок було визнано пов’язаним з виробництвом. Однак виникає запитання, чи правомірно було розслідувати цей нещасний випадок за Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232?

Відповідно до Порядку № 1232 розслідуванню підлягають обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема, від одержання поранення, травми, у т. ч. внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Службове розслідування проводиться задля визначення ступеня вини одної або декількох осіб, дія або бездіяльність яких призвела до непередбачуваної події, зокрема нещасного випадку.

Мета розслідування за Порядком № 1232 — визначення порушень і причин настання нещасного випадку, розроблення заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам. Мета службового розслідування — визначення порушень у виконанні функціональних обов’язків конкретного працівника та розроблення заходів щодо усунення причин виникнення цих порушень. Тобто розслідування за Порядком № 1232 орієнтовано на вивчення об’єкта виробництва або технологічного процесу, а службове розслідування — на конкретного суб’єкта виробництва (конкретного працівника або групи працівників).

Розслідування за Порядком № 1232 проводиться у разі настання нещасного випадку та аварій, що призвели до матеріальної шкоди. Службове розслідування може проводитись і у випадках завдання непрямої або моральної шкоди суб’єкту господарювання, наприклад, таких як обман, фальсифікація документів, розголошення конфіденційної інформації, відмова виконувати законне розпорядження керівника, корупційні діяння.

Нещасний випадок на виробництві Виплата особі зі стійкою втратою працездатності через нещасний випадок разової страхової допомоги. Дізнайтеся, що ухвалив суд

Порядок № 1232 поширюється на працівників, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем. Службове розслідування поширюється на випадки, пов’язані лише з працівниками (особами, які уклали з роботодавцем трудовий договір або контракт). Розслідування нещасних випадків з ушкодженням здоров’я, у т. ч. зі смертельним наслідком, працівників певних категорій, наприклад, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівників прокуратури, передбачає саме службове розслідування (наприклад, Інструкція про порядок службового розслідування за фактом ушкодження здоров’я, що призвело до каліцтва, інвалідності або загибелі працівника прокуратури, затверджена наказом Генеральної прокуратури України від 31.05.2010 № 28).

Законодавством не заборонено проведення службового розслідування одночасно з розслідуванням за Порядком № 1232, але Порядок № 1232 не містить жодного посилання на можливі ситуації використання матеріалів службового розслідування.

Стосовно наведеного вище прикладу розслідування нещасного випадку з суддею можна вказати, що вимоги законодавства щодо порядку розслідування нещасних випадків, які сталися з такою категорією працівників як судді, не є однозначними.

З одного боку, у переліку осіб, на які не поширюється дія Порядку № 1232, немає суддів і статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI (далі — Закон про судоустрій) встановлено, що життя і здоров’я суддів підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

З іншого боку, судді є особами, які уповноважені на виконання функцій держави, приймають присягу від Президента України та відповідно до статті 48 Закону про судоустрій є недоторканними; не можуть бути без згоди Верховної Ради України затриманими чи заарештованими до винесення судом обвинувального вироку, та можуть бути відстороненими від посади (у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності) лише Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України. На думку автора, з урахуванням специфіки діяльності суддів, нещасні випадки, що стались з ними, мають підлягати саме службовому розслідуванню.

Очевидним є те, що всі громадяни України, які залучаються до робіт у різних сферах господарювання, повинні бути соціально захищеними, але шляхи досягнення цього захисту можуть бути різними залежно від сфери господарювання та регулюватися у правовому полі.

Під час службового розслідування не допускається:

 • залучати до участі у розслідуванні осіб, якщо обставини свідчать про їх особистий інтерес у результатах розслідування;
 • розголошувати інформацію стосовно особи, відносно якої проводиться розслідування;
 • замість пояснень особи, стосовно якої проводиться розслідування, використовувати пояснення його захисника;
 • знімати копії Акта службового розслідування або робити виписки з висновку Акта до подання його на розгляд керівнику суб’єкта господарювання, розпорядчим документом якого ініційовано службове розслідування.

logo