Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів

16 лютого 2022
20883
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів забезпечується відповідними законодавчими нормами. Адже через певні фізичні, фізіологічні та інші особливості жінкам, неповнолітнім, інвалідам та літнім людям реалізувати своє право на працю буває непросто. Водночас важливо також, щоб робота не шкодила їхньому здоров’ю. Про що необхідно знати роботодавцям, працюючи з цією категорією людей, — у нашій статті.

Охорона праці жінок

Охорона праці жінок та підлітків, а також охорона праці жінок та молоді врегульована положеннями трудового законодавства. Зокрема, Конституція України закріплює рівність прав жінок і чоловіків. Водночас трудове законодавство з огляду на фізіологічні особливості будови організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства встановлює спеціальні норми з охорони праці та здоров’я жінок.

Чим загрожує жінкам надмірне фізичне навантаження

Законодавство забороняє застосовувати працю жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Виняток — деякі підземні роботи: нефізичні роботи або роботи із санітарного та побутового обслуговування (ст. 174 КЗпП). 

Також жінкам заборонено підіймати і переміщувати речі, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Такі норми затверджені наказом МОЗ від 10.12.1993 № 241.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

охорона праці жінок неповнолітніх інвалідів

Жінок неприпустимо залучати до робіт у нічний час, окрім тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України (ст. 175 КЗпП). 

Вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, заборонено допускати не лише до нічних, а й до надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направляти у відрядження.

Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Більш детально про законодавче регулювання праці жінок читайте у статті Охорона праці жінок в Україні

Охорона праці неповнолітніх

Трудове законодавство України дбає і про неповнолітніх працівників. Особи, які не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Однак у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Зокрема, у КЗпП є окрема глава, яка регламентує права неповнолітніх у трудових правовідносинах і їхні особливості.

Приймаючи на роботу неповнолітніх, роботодавець повинен забезпечити їм гарантовані права та умови праці. Зокрема, кожен суб’єкт господарювання повинен вести спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження.

Як свідчить практика, досить часто наймачі приймають на роботу підлітків зі свідомим порушенням вимог законодавства. Так, неповнолітні працівники не завжди перед оформленням проходять медичний огляд, передбачений ст. 191 КЗпП. Також до виповнення 21 року неповнолітні мають проходити періодичні медичні огляди.

Осіб, які не досягли 18 років, заборонено:

  • залучати до важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт;
  • залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;
  • залучати до нічних, понаднормових і робіт у вихідні дні.
У процесі виробничої практики неповнолітні особи повинні перебувати не більше 4-х годин в умовах виробництва (підприємства) за умов суворого дотримання правил та норм з охорони під час здійснення трудової діяльності.

Як правильно зареєструватися у Фонді соціального захисту інвалідів Все про охорону праці неповнолітніх — в одній статті

Охорона праці інвалідів

Калькулятор розрахунку квоти осіб з інвалідністю

Гарантією права на працю для інвалідів є встановлення обов’язкової квоти робочих місць, на які вони працевлаштовуються. Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, встановлено обов’язковий норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця. Якщо ж середньооблікова чисельність працюючих осіб з інвалідністю менша, ніж установлено нормативом, то необхідно щороку сплачувати до Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції відповідно до ст. 20 Закону України від 21.03.1991 № 875-XII.

Розрахувати норматив робочих місць для осіб з інвалідністю та суму санкцій за невиконання цього нормативу допоможе наш онлайн-калькулятор.

Крім того, підприємства, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов’язані створювати для них особливі умови праці та вживати заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. При цьому важливо врахувати рекомендації медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю.

У випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організовувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів. Відповідно до медичних рекомендацій інвалідам встановлюється неповний робочий день, а також за необхідності створюються пільгові умови праці.

Працівники з інвалідністю мають право на довшу щорічну основну відпустку порівняно з відпустками «звичайних» працівників; її тривалість залежить від групи інвалідності (ч. 7 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Дізнайтеся більше про охорону праці інвалідів

logo