Інструкції з пожежної безпеки

10 червня 2020
31284
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Основними напрямами забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Для того, щоб уникнути пожежі, скористайтеся інструкціями з пожежної безпеки, розробленими для різних приміщень та установ. У статті ви знайдете всі інструкції з пожежної безпеки, розміщені на нашому порталі. Ознайомтеся з ними та скачайте їх за необхідності.

Вимоги до оформлення та розроблення інструкцій з питань пожежної безпеки

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств. Кодексом цивільного захисту України зобов’язано суб’єктів господарювання розробляти і затверджувати інструкції з питань пожежної безпеки. Такі інструкції повинні розробляється з урахуванням певних вимог, зокрема обов’язково мають враховуватися вимоги Правил пожежної безпеки України.

В інструкціях про заходи пожежної безпеки повинні вказуватися:

  • порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
  • порядок використання побутових нагрівальних приладів;
  • вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
  • спеціальні місця для куріння та вимоги до них;
  • порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;
  • та інші важливі для встановлення протипожежного режиму вимоги.

Інструкції з пожежної безпеки Як встановити протипожежний режим на підприємстві

Інструкція про заходи пожежної безпеки у школі

Ця інструкція з пожежної безпеки встановлює загальні вимоги пожежної безпеки до будівель, споруд, прилеглих до них територій, приміщень та обладнання навчального закладу і є обов’язковою для виконання керівництвом закладу, педагогічними працівниками, учнями і обслуговуючим персоналом.

Пожежна безпека в закладі забезпечується шляхом використання технічних засобів, а також проведення організаційних і практичних заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки персоналу закладу, зменшення майнових втрат від пожеж.

Інструкція про заходи пожежної безпеки в днз

Дія цієї Інструкції поширюється на територію і всі приміщення дошкільного навчального закладу. Інструкція встановлює вимоги пожежної безпеки, обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для вивчення та виконання усіма працівниками дошкільного навчального закладу.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для складу

Дія цієї Інструкції поширюється на всі приміщення матеріального складу і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі на складі та є обов’язковою для вивчення і виконання усіма працівниками та відвідувачами, які перебувають у приміщеннях складу, а також для технічних працівників та обслуговувального персоналу.

Інструкція про заходи пожежної безпеки у котельні

Котельні установки мають відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів. Несправні котельні установки експлуатувати не можна.

Особа, відповідальна за технічний стан котельних установок, зобов’язана організовувати постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, своєчасний і якісний ремонт.

Інструкція з пожежної безпеки у приміщенні електрощитової

Інструкція з питань пожежної пожежної безпеки у приміщенні електрощитової поширюється на приміщення електрощитової, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов’язковою для ознайомлення і виконання її положень всіма особами, які перебувають в електрощитовій, працівниками та обслуговувальним персоналом.

Інструкція вступного інструктажу з пожежної безпеки

Зміст та теми, які мають бути охоплені в рамках вступного інструктажу з пожежної безпеки, розробляються представниками служби охорони праці компанії. Підготовка проекту навчального курсу здійснюється на основі регуляторних актів, стандартів, нормативів та усталених вимог з безпеки праці. Слід також враховувати галузеву спрямованість підприємства та особливості виробничого процесу, що можуть вплинути на стан протипожежної безпеки в компанії. Наприклад, діяльність з проведення вогневих робіт характеризується високим пожежонебезпечним ризиком, а тому робітники цієї галузі потребують поглибленого вивчення питань гасіння пожеж. 

Вогнегасники на автотранспорті: які, де, скільки

Інструкція про заходи пожежної безпеки для приміщень столярної майстерні

Дія цієї Інструкції поширюється на приміщення столярної майстерні і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою для вивчення і виконання усіма особами, які перебувають у приміщеннях столярної майстерні, працівниками й обслуговувальним персоналом.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для автомобіля

Інструкція про заходи пожежної безпеки для автомобіля визначає основні вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі пожежі та є обов’язковою для виконання водіями автомобілів.

Інструкція про заходи пожежної безпеки для кімнати для приймання їжі

Інструкція є обов’язковою для виконання у кімнаті для приймання їжі. У ній встановлено вимоги пожежної безпеки до утримання кімнати та визначено порядок дій працівників у разі пожежі.  

Інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях і кабінетах

Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками підприємства, поширюється на всі приміщення та кабінети підприємства і встановлює основні вимоги до забезпечення в них пожежної безпеки.

logo