Активуйте подарунковий доступ >

Служба охорони праці

Затверджено Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

 • 29 травня 2018
 • 3719

25 травня 2018 року набрав чинності наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджений 5.03.2018 року. Правила поширюються на всі підприємства, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.

Для кого обов’язкові Правила

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (далі – Правила) обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються модифікацією (модернізацією, реконструкцією), монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом та експлуатацією обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (далі – обладнання під тиском), а саме:

 • опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;
 • парові, водогрійні і пароводогрійні котли;
 • котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;
 • бойлери;
 • енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли);
 • котли-утилізатори (парові та водогрійні);
 • котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди;
 • котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями;
 • посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110° C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;
 • посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;
 • балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;
 • цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50° C перевищує тиск понад 0,5 бар;
 • цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;
 • барокамери;
 • трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;
 • трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;
 • трубопроводи гарячої води з температурою вище 110° C;
 • редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110° C.

Обладнання, що не підпадає під дію Правил

Ознайомтеся з переліком обладнання, на яке дія Правил не поширюється. Це, зокрема:

 • котли, автономні пароперегрівачі та економайзери, призначені для використання у транспортних засобах;
 • опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;
 • котли з електричним обігрівом;
 • котли з об’ємом парового і водяного простору 10 л і менше, у яких добуток робочого тиску в барах на об'єм в літрах не перевищує 200;
 • теплоенергетичне устаткування, спеціально сконструйоване для застосування на підприємствах ядерної енергетики;
 • пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості;
 • проточні газові водонагрівачі;
 • змійовики для нагріву води в квартирних плитах;
 • опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;
 • посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;
 • посудини місткістю не більше 25 л незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей. При визначенні місткості із загальної ємності посудини виключається об’єм, який займають футерівка, труби та інші внутрішні пристрої. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з’єднуються між собою трубами з внутрішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;
 • посудини і балони місткістю не більше 25 л, в яких добуток тиску в барах на місткість в літрах не перевищує 200;
 • посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в самих посудинах відповідно до технологічного процесу;
 • посудини, що працюють під вакуумом;
 • посудини, що встановлені на морських, річкових суднах та інших плавучих засобах, у тому числі на морських бурових установках;
 • посудини, встановлені на літаках та інших літальних апаратах;
 • повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, автомобілів та інших засобів пересування;
 • посудини спеціального військового призначення;
 • прилади парового і водяного опалення;
 • трубчаті печі;
 • частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), що не відключаються, конструктивно вбудовані (встановлені на одному фундаменті з компресором) проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;
 • посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм;
 • трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;
 • посудини, що входять до системи трубопроводів і є їх невід’ємною частиною (водовідокремлювачі, брудовіддільники);
 • трубопроводи, встановлені на морських і річкових пароплавах та інших плавучих засобах, а також на морських пересувних установках і об’єктах підводного призначення;
 • трубопроводи, встановлені на рухомому залізничному, автомобільному та гусеничному транспорті;
 • трубопроводи I категорії із зовнішнім діаметром менш як 51 мм і трубопроводи II - IV категорій із зовнішнім діаметром менше 76 мм;
 • зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів пари та гарячої води, посудин, редукційно-охолоджувальних та інших пристроїв, з’єднаних з атмосферою;
 • трубопроводи атомних електростанцій та установок;
 • трубопроводи спеціальних установок військових об'єктів;
 • трубопроводи із неметалевих матеріалів.

Зверніть увагу!

Якщо виробник обладнання під тиском вводить більш суворі норми з експлуатації, ніж ті, що зазначені в цих Правилах, необхідно дотримуватися умов, зазначених виробником.

Вимоги до роботодавців

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен забезпечити утримання обладнання під тиском у справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження у випадках, передбачених законодавством, та ремонту. Такий ремонт може здійснюватися власними силами або шляхом укладання договору з іншим суб’єктом господарювання на виконання зазначених робіт.

Роботодавець зобов’язаний призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку.

Також роботодавець повинен призначити в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці та має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів, хімводопідготовки, живильних пристроїв та іншого допоміжного устаткування.

Увага!

До обслуговування обладнання під тиском можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці, перевірку знань в установленому порядку.

Для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування потрібно розробити і затвердити виробничу інструкцію. Така інструкція повинна знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговувальному персоналу.

Обслуговувальному персоналу, який знаходиться на чергуванні, не дозволяється доручати виконання інших робіт під час роботи обладнання під тиском, не передбачених виробничою інструкцією.

Роботодавець зобов’язаний організувати періодичну перевірку знань виробничих інструкцій персоналом.

Також він має проводити періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском, внутрішній та зовнішній огляди. Для трубопроводів пари та гарячої води проводиться зовнішній огляд.

Скачати Таблицю періодичності технічних оглядів посудин, що працюють під тиском

Затверджено Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

Для запобігання аварій паропроводів, що працюють за температури, яка викликає повзучість металу, власник трубопроводу має встановити систематичне спостереження за зростанням залишкової деформації.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання Дізнайтеся, на яких підставах та на який строк можна продовжити експлуатацію засобів виробництва

Експлуатаційна документація та маркування

Кожне обладнання під тиском повинно супроводжуватись експлуатаційною документацією.

До журналу нагляду (паспорта) має прикладатися настанова (інструкція) з монтажу і експлуатації, що містить вимоги до відновлення і контролю металу при монтажі і експлуатації в період розрахункового строку служби.

На кожному котлі, автономному пароперегрівачі і економайзері, а також посудині має бути прикріплена маркувальна табличка з маркуванням, нанесеним ударним способом, і містити такі дані:

 • найменування або товарний знак виробника;
 • заводський номер виробу;
 • рік виготовлення;
 • розрахунковий тиск в барах;
 • розрахункова температура стінки в ° C і марка сталі (тільки на колекторах пароперегрівача).

Вимоги безпеки до виробничого обладнання Ознайомтеся з переліком маркувань засобів виробництва та за необхідності доповніть його згідно з особливостями виробництва на вашому підприємстві.

Допускається маркування іншими способами, що забезпечують чіткість та довговічність зображення, які рівноцінні ударному способу.

Конкретні місця розміщення зазначених даних обирає виробник і вказує їх в інструкції з монтажу та експлуатації.

Вимоги до розміщення обладнання під тиском

Розміщення котлів та допоміжного устаткування в котельнях, пересувних блок-контейнерах, транспортабельних установках і в енергопоїздах повинно здійснюватись відповідно до проекту.

Стаціонарні котли слід встановлювати в будівлях та приміщеннях, що відповідають вимогам будівельних норм та проекту. Встановлення котлів поза приміщенням допускається в тому випадку, якщо це передбачено виробником.

У котельні повинен бути годинник і засоби для зв’язку з місцями споживання теплової енергії, а також з технічними службами і роботодавцем.

Зверніть увагу!

У котельню не повинні допускатись особи, які не мають стосунку до експлуатації котлів і устаткування котельні. Сторонні особи можуть допускатись в котельню у разі потреби тільки з дозволу роботодавця й у супроводі його представника.

Також існують вимоги до освітлення котелень. У Правилах передбачено, що приміщення котельні мають бути забезпечені природнім освітленням, а в нічний час – електричним.

Пуск у роботу обладнання під тиском

Приймання в експлуатацію нововстановленого обладнання під тиском здійснюється згідно з вимогами нормативних документів. Для пуску обладнання під тиском в роботу роботодавець повинен видати наказ. Підставою для нього є результати проведених пусконалагоджувальних робіт і первинного технічного огляду котла для визначення готовності обладнання під тиском до експлуатації.

На кожному обладнанні під тиском, що введено в експлуатацію, має бути прикріплена на видному місці табличка форматом не менше ніж 300 на 200 мм із зазначенням таких даних:

 • дозволений тиск або температура води;
 • число, місяць і рік наступних внутрішнього (зовнішнього) огляду і гідростатичного випробування.

У Правилах також встановлені вимоги щодо монтажу (демонтажу), ремонту та модифікації (реконструкції та модернізації) обладнання під тиском, до водно-хімічного режиму котлів, до проведення технічного огляду. Також вказано, як здійснювати облік обладнання під тиском, як діяти у разі аварійної зупинки обладнання під тиском та висвітлено інші особливості експлуатації такого обладнання.

Вимоги безпеки до виробничого обладнанняВивчайте вимоги до технічних засобів безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам на вашому підприємстві

Крім того, у Правилах встановлені додаткові вимоги до експлуатації:

 • балонів;
 • цистерн і бочок для перевезення зріджених газів;
 • трубопроводів пари і гарячої води.

Одночасно з набранням чинності наказом про затвердження Правил, втратив чинність наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 08 вересня 1998 року № 177 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 636/3076» та деякі інші.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся