-

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці

15 жовтня 2021
53148
Середній бал: 5 із 5
перший заступник генерального директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, експерт з питань охорони праці

В яких випадках з працівниками потрібно проводити позаплановий інструктаж з охорони праці та хто має право вимагати його проведення? З яких частин складається позаплановий інструктаж? Що буде, якщо працівник не пройде його? Відповіді — далі.

скачати журнал реєстрації позапланового інструктажу

Нормативне регулювання

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Порядок їх проведення урегульовано в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, що затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Обсяг, зміст, тривалість позапланового інструктажу і перелік працівників, яким необхідно провести цей інструктаж, визначають у кожному окремому випадку залежно від причин, що викликали необхідність провести його.

Позаплановий інструктаж з охорони праці проводиться одночасно усім працівникам однієї професії, посади або працівникам, на яких поширюється тема позапланового інструктажу. Його проводять на робочому місці або в кабінеті охорони праці (за наявності).

Скачайте зразок програми первинного інструктажу

Коли проводять позаплановий інструктаж з охорони праці

Позаплановий інструктаж проводять з працівниками у таких випадках:

  • щоб ознайомити їх із новими локальними нормативно-правовими актами з охорони праці або з внесеними змінами і доповненнями до них;
  • якщо змінився технологічний процес, замінили або модернізували устаткування, прилади й інструменти, сировину, матеріали;
  • якщо вони порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що призвело до травм, аварій, пожеж тощо;
  • при перерві у роботі понад 30 днів — для робіт підвищеної небезпеки, понад 60 днів — для решти робіт.

Цей інструктаж також проводять працівникам на вимогу представників органів державного нагляду і контролю або вищих органів, посадовця, на якого поклали обов’язки організувати роботу з охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони навколишнього середовища — інженера з охорони праці, інженера з пожежної безпеки, інженера-енергетика, інженера-еколога.

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці
Микола Лисюкперший заступник генерального директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці
Як проводити інструктажі з охорони праці — вступний та первинний

Хто проводить позаплановий інструктаж

Обов'язок щодо проведення позапланового інструктажу з охорони праці покладається на безпосередніх керівників робіт. Це може бути майстер, виконроб, механік, завідувач господарства, завідувач складу, спеціально призначені посадовці.

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці Зверніть увагу! Якщо безпосередній керівник робіт відсутній, провести позаплановий інструктаж працівникам має особа, яка виконує його обов’язки.

Для висвітлення окремих питань програми позапланового інструктажу можна залучати таких фахівців підприємства:

  • інженера-еколога;
  • особу, відповідальну за електрогосподарство;
  • особу, відповідальну за протипожежний стан підприємства;
  • інженера з охорони праці;
  • медичного працівника; юриста;
  • фахівця відділу кадрів та ін.

Працівникам, які перебувають у відрядженні, відпустці, тимчасово непрацездатні, позаплановий інструктаж проводять упродовж двох днів після того, як вони вийшли на роботу.

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці  Скільки осіб, що проводять інструктаж, і журналів реєстрації інструктажів має бути на підприємстві

Чи проводять позаплановий інструктаж керівникам структурних підрозділів

Розглянемо таку ситуацію. На підприємстві внесли зміни до деяких інструкцій з охорони праці. Відповідно до Типового положення безпосередній керівник робіт має провести для працівників позаплановий інструктаж. Проте ця вимога стосуються працівників, безпосередньо залучених до виконання робіт. Як бути з керівниками структурних підрозділів?

У Положенні про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 зазначено, що локальна інструкція з охорони праці набирає чинності з дня її затвердження наказом роботодавця, то й зміни до інструкції також вносяться наказом роботодавця.

Посадові особи ознайомлюються з наказами, які стосуються їхньої функціональної діяльності, в загальному порядку під підпис. Отже, безпосереднього керівника робіт (начальника структурного підрозділу, майстра) достатньо ознайомити з наказом про внесення змін до інструкцій з охорони праці. 

Як проводять позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж проводять за окремими інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони довкілля. До інструкцій вносять зміни і/чи доповнення у зв’язку з аваріями, пожежами, нещасними випадками, забрудненням довкілля тощо.

У 2020-2021 роках пандемія COVID-19 та карантинні обмеження зумовлюють необхідність внести зміни до інструкцій та доповнити їх певними правилами поведінки, зокрема порядком дотримання особистої гігієни та застосування засобів захисту — медичних масок, респіраторів, рукавичок тощо.

Позаплановий інструктаж складається з теоретичної і практичної частин. Під час теоретичної проводять лекції-бесіди. Інструктор зачитує локальні нормативні акти й інформаційні матеріали, а також відповідає на запитання. Перед тим, як проведуть позаплановий інструктаж, працівник може самостійно до нього підготуватися — переглянути відеоматеріали, схеми, плакати, вивчити локальні нормативні акти.

Під час практичної частини працівнику показують безпечні прийоми, як виконати роботу на його чи на аналогічному робочому місці. При цьому рекомендовано використовувати схеми структурних підрозділів, схеми евакуації у разі пожежі, плакати, навчальні посібники, відеоматеріали тощо.

Після того, як провели інструктаж, інструктор перевіряє знання та навички і прийоми з безпечного виконання роботи.

Позаплановий інструктаж завершено. Що далі?

Працівника, який прослухав і проглянув у повному обсязі теоретичну та практичну частини, відповів на запитання інструктора, показав навички і прийоми, як безпечно виконувати роботу, та не має запитань за програмою, вважають таким, що пройшов позаплановий інструктаж. Його допускають до самостійної роботи.

Після цього інструктор має зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажу з охорони праці або протоколі. Важливо не забути вказати причину його проведення.

Нюанси проведення позапланового інструктажу з охорони праці Обов’язки контролювати, щоб працівник своєчасно пройшов позаплановий інструктаж і як ведуть журнал реєстрації інструктажів, покладають на інженера з охорони праці.

Якщо працівник не пройшов позаплановий інструктаж або показав незадовільні результати, його відсторонюють від роботи. Заробітну плату такому працівнику не нараховують. Для повторного проходження інструктажу працівнику видають локальні нормативні акти й інформаційні матеріали для самостійного опрацювання. Протягом 10 днів він має повторно пройти позаплановий інструктаж і перевірку знань.

Чи проводять позаплановий інструктаж працівникові, якого поновлено на роботі за рішенням суду

На підприємстві було звільнено начальника відділу кадрів, а потім поновлено на посаді за рішенням суду. Чи необхідно у цій ситуації проводити із поновленим працівником позаплановий інструктаж з охорони праці?

Рішення суду надає право працівнику вимагати виплати за рахунок роботодавця середнього заробітку за період неправомірного звільнення або відсторонення. Якщо працівник був відсторонений за постановою органів прокуратури, то винесення виправдувального вироку дає право працівнику вимагати виплати середнього заробітку за рахунок місцевого бюджету згідно зі ст. 4 закону «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 № 266/94-ВР.

Таким чином, вважається, що у поновленого на посаді працівника перерви у роботі немає, і вимога щодо проведення з ним позапланового інструктажу не є правомірною.

logo