Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Інструкція під час роботи з ручним електрифікованим інструментом

 • 8 травня 2018
 • 1185

Ознайомтеся з примірною інструкцією під час роботи з ручним електрифікованим інструментом та за необхідності адаптуйте її до умов вашого підприємства.

Загальні положення

1.1. нструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, із урахуванням Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.12.2013 № 966 та Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджених наказом Мінпраці від 21.06.2001 № 272. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи Підприємства.

1.2. Інструкція встановлює вимоги до працівників основних професій, які використовують у своїй роботі ручний електрифікований інструмент (дриль, перфоратор, кутову шліфувальну машину («болгарку»), електролобзик, фрезер із вертикальним розташуванням фрези (ручний) тощо) та допоміжне обладнання до нього.

1.3. До самостійної роботи з ручним електрифікованим інструментом (далі — електроінструмент) допускають осіб, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж із охорони праці та інструктаж із питань охорони праці на робочому місці.

Інструкція під час роботи з ручним електрифікованим інструментом Читайте також: Все про інструктажі з охорони праці на одному порталі

1.4. Працівник проходить інструктаж за цією інструкцією перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні шість місяців (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці. У журналі після проходження інструктажу має бути підпис особи, яка проводить інструктаж, та працівника.

1.5. При експлуатуванні електроінструменту та допоміжного обладнання до нього, а також знімного різального інструменту керуватися інструкціями з експлуатації або паспортами заводу-виробника.

1.6. Електроінструмент за умовами безпеки поділяють на три класи:

 • I клас — електроінструмент, у якого всі деталі, які розміщені під напругою, ізольовані, штепсельна вилка має заземлювальний контакт;
 • II клас — електроінструмент, у якого всі деталі, які розміщені під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію;
 • III клас — електроінструмент на безпечно низьку напругу (не вище ніж 42 В), у якого внутрішні та зовнішні кола не розміщені під іншою напругою.

1.7. Доступні для дотику металеві деталі електроінструменту I класу, які можуть опинитися під напругою, якщо пошкодиться ізоляція, необхідно з’єднати із заземлювальним затискачем. Заземляти корпус електроінструмента потрібно спеціальною жилою живильного кабелю, що не може одночасно бути провідником робочого струму. При цьому заземлювальний затискач необхідно з’єднувати із заземлювальним контактом штепсельної вилки електроінструмента. Заборонено використовувати для заземлення нульовий дріт живильного кабелю.

1.8. Електроінструмент II і III класу не потребує спеціальних пристроїв для заземлення.

1.9. Номінальна напруга для електроінструменту I і II класу має бути не більш ніж 220 В для електроінструменту постійного струму, 380 В — для електроінструменту змінного струму. Щоб приєднати однофазний електроінструмент, кабель має складатися із трьох жил: дві призначені для живлення, одна — для заземлення. Аби приєднати трифазний електроінструмент, потрібно застосовувати п’ятижильний кабель, дві жили якого призначені для заземлення.

1.10. Використовувати електроінструмент I класу можна, як виняток, якщо є засоби електрозахисту (діелектричні рукавиці, гумові боти або килимки).

1.11. Під час робіт із ручним електроінструментом працівника необхідно забезпечити спецодягом та спецвзуттям за основною професією. Також додатково забезпечують захисними окулярами й респіратором. Працівника потрібно вдосталь забезпечити робочим інструментом (свердлами, ключами, насадками, відрізними або шліфувальними кругами, дисковими пилами тощо), пристроями для заміни робочого інструменту (воротками, ключами, клинами тощо) та видалення стружки (щітками), а також молотком із матеріалу, від якого у разі удару під час заміни робочого інструменту не відлітають частинки.

1.12. Пристрій для встановлення робочого інструменту має забезпечувати надійність його кріплення, не допускати радіального й осьового биття. Наприклад, допустимим є биття на периферії шліфувальної головки не більш ніж 0,3 мм.

1.13. Шліфувальні круги, диски і головки на керамічній та бакелітових зв’язках потрібно підбирати залежно від робочої швидкості (частоти обертання) шпинделя і типу машини. Робоча швидкість шліфувальної головки на керамічній та бакелітових зв’язках має бути не більш ніж 25 м/с. Круги повинні мати відповідні маркування допустимої робочої швидкості. Між кругом і фланцями шліфувальної насадки мають бути еластичні прокладки завтовшки від 0,5 мм до 1,0 мм. Вони рівномірно перекривають усю затиснуту поверхню фланців і виступають по всій площині затисненої поверхні на відстань не менш ніж 1 мм.

1.14. Використовувати фрези, допустима частота обертання яких не менш ніж максимальна частота обертання інструменту на холостому ході.

1.15. Захисний кожух робочого інструменту (наприклад шліфувальної машини) потрібно закріплювати так, щоб робочий інструмент, коли обертатиметься, не торкався до його кожуха.

1.16. Хвостовики робочого інструменту зі змінною робочою частиною мають бути без дефектів, надійно підігнаними та відцентрованими.

1.17. Працівнику, який виконує роботу з електроінструментом II і III класу, достатньо провести інструктаж із електробезпеки та присвоїти I кваліфікаційну групу з електробезпеки. Працівнику, який працює з електроінструментом I класу, необхідно присвоїти II групу.

Інструкція під час роботи з ручним електрифікованим інструментом Дізнайтеся, як присвоїти працівнику групу з електробезпеки

1.18. Електроінструмент потрібно забезпечувати незнімним гнучким кабелем зі штепсельною вилкою. Штепсельна вилка повинна мати відповідну кількість робочих і заземлювальних контактів. Конструкція штепсельної вилки має бути такою, щоб за увімкнення електроінструмента замкнення заземлювального контакту передувало замкненню робочих контактів. Конструкція штепсельної вилки електроінструмента III класу має унеможливлювати з’єднання з розеткою на напругу понад 42 В.

1.19. Кабель у місці введення до електроінструмента має бути захищеним від механічних пошкоджень і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу. Трубку потрібно закріплювати в корпусних деталях електроінструмента. Вона має виступати з них на довжину не менш ніж п’ять діаметрів кабелю. Заборонено закріплювати трубку на кабелі поза інструментом.

1.20. На корпусі електроінструмента та допоміжного обладнання до нього потрібно вказати інвентарний номер та дату його наступної перевірки.

1.21. Коли особа, яка відповідає за збереження і справність електроінструмента, видає електроінструмент, у присутності працівника необхідно перевірити:

 • комплектність (за паспортом заводу-виробника) і надійність кріплення деталей;
 • цілісність деталей корпусу, рукоятки та вимикача;
 • стан корпусу шпинделя шляхом закріплення хвостовика робочого інструмента; якщо конус забруднений, його необхідно очистити;
 • справність редуктора, для чого шпиндель електроінструмента потрібно декілька разів провернути від руки за відімкненого двигуна; якщо редуктор справний, шпиндель обертається легко, не заїдає;
 • надійність роботи електроінструмента на холостому ході.

1.22. Електроінструмент необхідно періодично, не рідше ніж раз на шість місяців, перевіряти. Під час перевірки проводять зовнішній огляд; перевіряють роботу на холостому ході (протягом не менш ніж 5 хв); вимірюють опір ізоляції обмоток за увімкненого вимикача (опір ізоляції має бути не менш ніж 1 МОм). Електроінструмент після капітального або поточного ремонту електричної частини потрібно випробувати.

1.23. Щоб випробувати електроінструмент, використовують мегомметр.

1.24. Зберігають шліфувальні круги на керамічній та бакелітових зв’язках строком не більш ніж шість місяців. Якщо шліфувальні круги зберігають понад визначений термін, то їх можна використовувати лише після випробування на механічну міцність.

Інструкція з охорони праці для електрика Корисні статті з довідника:

1.25. Працівник, який працює з електроінструментом, зобов’язаний:

1.26. Переносний ручний електросвітильник повинен мати захисну сітку, крючок для підвішування та шланговий дріт із вилкою. Захисну сітку потрібно закріпити на корпусі гвинтами, а патрон світильника улаштувати так, щоб струмопровідні частини патрона і лампи були недоступні для дотику.

1.27. Працівник, який працює з електроінструментом, зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я довколишніх під час виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території Підприємства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг і спецвзуття. Спецодяг застібнути на всі гудзики, заправити його рукава. Волосся прибрати під головний убір.

2.2. Підготувати засоби індивідуального захисту — гумові рукавички, захисні окуляри, респіратор, навушники.

2.3. Візуально оглянути електроінструмент, приладдя. Перевірити, чи цілісний кабель електроживлення.

2.4. Перед початком роботи перевірити:

 • роботу інструмента без навантаження (на холостому ході);
 • розташування електричного кабелю живлення. Кабель потрібно розміщувати позаду електроінструмента;
 • чи відповідає напруга й частота струму електричної мережі напрузі і частоті струму електродвигуна електроінструмента, зазначених на його корпусі;
 • наявність пристрою для закріплення робочого інструмента;
 • правильність загострення та надійність кріплення робочого інструмента (свердла, абразивного круга, дискової пили, фрези, пиляльного полотна тощо). Оптимальний кут загострення свердла залежить від оброблюваного матеріалу;
 • чи немає під робочою поверхнею електропроводки, газових та водопровідних труб;
 • чи прикручена додаткова рукоятка (якщо її використання передбачає технічний паспорт на електроінструмент). Якщо її немає — прикрутити;
 • наявність, встановлення захисного кожуха;
 • надійність кріплення деталей, які оброблятимуть.

2.5. Діаметр хвостовика фрези має відповідати зазначеному діаметру затискувача робочого інструмента (затискна цанга).

2.6. Провести перевірочний запуск кутової шліфувальної машини щонайменше на 30 с без навантаження.

2.7. При використанні назовні інструмент під’єднати через запобіжник (30 мА). Використовувати лише спеціально призначений для робіт назовні подовжувальний кабель із захистом від частинок води.

2.8. Про всі виявлені несправності інформувати керівника робіт і не розпочинати роботу, доки їх не усунуть.

Інструкція з охорони праці для електрика Чи знаєте ви, хто проводить випробування електроінструментів на підприємстві?

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи з ручним електроінструментом І класу використовувати засоби індивідуального захисту — діелектричні рукавиці, калоші, гумові килимки.

3.2. Працювати у захисних окулярах. При роботі з пилоутворювальним матеріалом (азбест, бетон, цегла тощо) працювати у захисному респіраторі (масці). Якщо можливе травмування шкіри рук (стружкою, іскрами, абразивом тощо), працювати в рукавичках.

3.3. Предмети, які підлягають обробці електроінструментом, та робочий інструмент необхідно надійно закріпити. Робочий інструмент потрібно підводити до деталі плавно, без ударів та значних зусиль.

3.4. Зафіксувати предмет, який обробляється у лещатах, якщо він може зсунутися.

3.5. Заміняти, вставляти, перевіряти (проводити інші маніпуляції) робочий інструмент можна лише, коли зупинять та вимкнуть його штепсельну вилку з електричної мережі.

3.6. Працівнику заборонено:

 • використовувати робочий інструмент (свердла, бури, насадки, відрізні або шліфувальні круги, дискові пили, фрези тощо) кустарного виробництва;
 • виконувати роботу свердлильним або іншим обертовим інструментом у рукавицях, перебинтованими руками (пальцями), з незаправленими рукавами спецодягу та волоссям під головний убір;
 • доторкатися до частин інструмента, які обертаються;
 • гальмувати або вставляти робочий інструмент у патрон і виймати його з патрона без відімкнення електроінструмента від електромережі вимикачем (штепсельною вилкою) та повного зупинення обертових частин;
 • підставляти руки або інші частини тіла під робочий інструмент;
 • натягати, перекручувати і перегинати кабель, ставити на нього вантаж, допускати перетинання кабелю живлення електроінструмента з гарячими, вогкими та маслянистими поверхнями інженерних комунікацій;
 • використовувати робочий інструмент зі збитим та зношеним хвостовиком (конусом), із тріщинами, відшаруванням абразивної поверхні; круги без випробування на механічну міцність;
 • використовувати ударний інструмент (молоток) для зміни робочого інструмента; щоб закріпити шліфувальний круг, використовувати гайковий ключ;
 • залишати в пазу шпинделя пристрій для установлення робочого інструмента (наприклад клин);
 • використовувати перехідники (кільця, втулки тощо), щоб зменшити діаметр отвору у шліфувальному кругу, коли його встановлюють на шпиндель; посадковий отвір робочого інструмента має підходити до опорного фланця без зазору;
 • працювати боковими поверхнями круга, якщо він не призначений для цього виду робіт, влаштовувати на шліфувальну машину відрізні круги, заточувати інструмент периферійною поверхнею круга;
 • під’єднувати електроінструмент напругою до 42 В до електричної мережі загального користування через автотрансформатор, резистор або потенціометр;
 • самостійно розбирати і ремонтувати електроінструмент, його кабель живлення, штепсельні з’єднання та інші частини, якщо ці роботи не входять до службових обов’язків;
 • вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента руками; стружку потрібно видаляти спеціальною щіткою/гачком, коли повністю зупинять шпиндель електроінструмента, або за допомогою пилевідсмоктувача;
 • працювати електроінструментом із приставних драбин; працювати ним необхідно із засобів підмощування;
 • обробляти електроінструментом обмерзлі деталі;
 • залишати без нагляду електроінструмент, передавати електроінструмент особам, які не мають права користуватися ним, або працювати електроінструментом, коли у робочій зоні перебувають сторонні;
 • працювати електроінструментом, коли діють краплі і бризки, зокрема поза межами приміщення під час снігопаду, туману, дощу, якщо немає відповідного захисту. На корпусі електроінструмента має бути напис — крапля у трикутнику або дві краплі. Працювати таким електроінструментом ззовні приміщень можна лише за сухої погоди, а під час снігопаду або дощу — під навісом на сухій землі або настилі;
 • умикати штепсельну вилку електроінструмента в електромережу за увімкненого вимикача, вмикати електроінструмент із навантаженням на робочому інструменті;
 • приєднувати електроінструмент до мережі шляхом навішування зачищених кінців дротів або їх скручування (використовувати інвентарні подовжувачі);
 • їсти під час виконання робіт.

3.7. Заборонено працювати електроінструментом, у якого закінчився строк періодичної перевірки, або якщо виникла хоча б одна з таких несправностей:

 • пошкодилося штепсельне з’єднання, кабель або його захисна трубка;
 • пошкодилася кришка щіткотримача;
 • нечітко працює вимикач;
 • іскрять щітки на колекторі, з’явився круговий вогонь на його поверхні;
 • витікає мастило з редуктора або вентиляційних каналів;
 • з’явився дим або запах, характерний для палаючої ізоляції;
 • з’явився підвищений шум. стук та вібрація;
 • зламалися або з’явилися тріщини у корпусній деталі, рукоятці, захисному огородженні;
 • пошкодилася робоча частина електроінструмента;
 • зник електричний зв’язок між металевими частинами корпусу та нульовим захисним штирем штепсельної вилки;
 • відчувається дія електроструму.

3.8. Якщо під час роботи переносного ручного електросвітильника перегоріла лампа, то замінити її на справну потрібно, коли вимкнене електроживлення.

3.9. Якщо електроінструмент раптово зупинився (зникла напруга, заклинилися його рухомі частини тощо), його необхідно негайно вимкнути вимикачем.

3.10. Під час перерв у роботі електроінструмент має бути вимкнений від мережі. Для цього потрібно роз’єднати штепсельну вилку. Під час роз’єднання штепсельної вилки необхідно тримати її за корпус, адже в інших випадках може висмикнутися дріт і можливе попадання руки під напругу. Руки мають бути сухі. Не залишати без нагляду під’єднаний до електромережі електроінструмент.

3.11. Під час перенесення електроінструмента вживати запобіжних заходів, щоб унеможливити його пошкодження. Не переносити електроінструмент разом із металевими деталями та виробами в одній сумці. Не переносити та не підвішувати електроінструмент за кабель живлення.

3.12. Під час роботи кабель живлення розташовувати позаду інструмента.

Інструкція з охорони праці для електрика Пройдіть тест на тему: «Безпечна експлуатація електричного ручного інструмента»

3.13. Вставляти штепсель у розетку лише, коли інструмент вимкнено.

3.14. Вимкнути інструмент перед будь-якими маніпуляціями із ним.

3.15. Кутова шліфувальна машина:

 • машину використовувати лише для сухого різання/шліфування;
 • без захисного кожуха можна працювати з машинами із шліфувальними головками діаметром до 30 мм, закріпленими на металевих шпильках. Обов’язково використовувати захисні окуляри;
 • експлуатування абразивного робочого інструмента (шліфувального круга) допускається доти, доки збільшення його робочої швидкості (внаслідок спрацювання інструмента) не перевищує допустиму для круга, який використовують;
 • після того, як замінили абразивний робочий інструмент, виконати пробний пуск тривалістю 30 с. При цьому міцно тримати електроінструмент руками за рукоятку. Пам’ятати, що після вимкнення робочий інструмент рухається по інерції протягом часу, що залежить від робочої швидкості обертання шпинделя;
 • тримати руки й інші частини тіла подалі від обертальних насадок;
 • при роботі з камінням використовувати пилевідсмоктування або надягати пилезахисну маску;
 • прикладати машину до оброблюваного матеріалу лише після ввімкнення;
 • зважати на напрямок обертання. Машину тримати так, щоб іскри та пил не летіли на вас;
 • міцно тримати машину. Блокування відрізного круга призводить до різкого смикання машини. У таких випадках необхідно вимкнути машину негайно;
 • не тиснути на відрізний круг збоку;
 • не навантажувати машину до повного зупинення;
 • перед тим, як відкласти машину, вимкнути її і дати їй зупинитися. Після того, як машину вимкнуть, шліфувальна головка ще певний час продовжує обертатися;
 • не торкатися кіл, доки вони повністю не охолодяться.

3.16. При використанні кутової шліфувальної машини заборонено:

 • обробляти матеріали, які містять азбест;
 • використовувати відрізний круг замість обдирного;
 • затискати машину у лещата;
 • працювати пошкодженою машиною або приладдям.

3.17. Перфоратор/дриль:

 • під час роботи перфоратор/дриль тримати міцно обома руками і зберігати стійке положення. Якщо свердло/бур раптово зупиняється, великий імпульс інструмента може бути небезпечним;
 • під час свердління/буріння стежити, щоб не було перекосів свердла/буру. Не працювати свердлами/бурами з пошкодженими хвостовиками. Коли свердло вийшло з деталі, не натискати на дриль. При наскрізному свердлінні перегородок упевнитися у тому, щоб на іншій їхній стороні не було електродротів, що розміщені під напругою, водопровідних труб;
 • використовувати додаткову рукоятку;
 • під час свердління електродрилем із використанням важеля для притискування необхідно стежити, щоб кінець важеля не спирався на поверхню, з якої він може зісковзнути. Заборонено застосовувати замість важелів випадкові предмети;
 • при закручуванні працювати на малому числу обертів;
 • бути обережним при закручуванні довгих шурупів, адже є небезпека зривання;
 • фіксувальною кнопкою патрона користуватися лише, коли перфоратор/дриль вимкнено;
 • після довгої роботи патрон (свердло, бур) може сильно нагрітися. У цьому випадку потрібно надягати захисні рукавички;
 • у разі використання зубчастого патрона свердло затискати ключем.

Інструкція з охорони праці для електрикаДізнайтеся, яке значення безпечної напруги в умовах підвищеної небезпеки

3.18. Лобзик:

 • під час роботи лобзик тримати міцно і зберігати стійке положення;
 • підводити інструмент до оброблюваної деталі лише увімкненим;
 • по лінії різання вгорі та внизу не має бути перешкод;
 • при пилянні опорна плита має розміщуватися всією поверхнею;
 • після вимикання не гальмувати пилкове полотно натисканням збоку;
 • виймати та знімати пилкове полотно лише після остаточного його зупинення;
 • при заміні пилкового полотна тримати інструмент так, щоб під час його викидання не можна було будь-кого пошкодити;
 • не знімати встановлений захист від торкання пилкового полотна;
 • із початковим зануренням обробляти лише легкі матеріали (дерево, газобетон, гіпсокартон тощо);
 • не пиляти місця, де є металеві предмети (гвіздки, гвинти тощо).

3.19. Фрезер із вертикальним розташуванням фрези (ручний):

 • прикладати машину до предмета, який обробляють, лише після того, як увімкнули машину;
 • не фрезерувати місця, де є металеві предмети, гвіздки та гвинти;
 • не підсовувати руки під фрезу;
 • після роботи підняти інструмент у вихідне положення;
 • при встановлені/заміні фрези надягти захисні рукавиці;
 • встановлювати глибину фрезерування лише, коли інструмент вимкнено.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Від’єднати електроінструмент та допоміжне обладнання до нього від електромережі.

4.2. Прибрати робоче місце від стружки, сміття спеціальною щіткою.

4.3. Очистити електроінструмент, допоміжне обладнання до нього та робочий інструмент від мастила і пилу. Іржаві частини протерти ганчіркою, трохи змащеною мастилом.

4.4. Протерти кабель та штепсельну вилку електроінструмента сухою ганчіркою. Згорнути кабель у бухту.

4.5. Електроінструмент, допоміжне обладнання до нього та робочий інструмент скласти у спеціально відведене для зберігання місце. Зберігати електроінструмент, допоміжне обладнання до нього та робочий інструмент у сухому місці згідно з вимогами до умов зберігання, зазначеними в інструкціях з їх експлуатації. Заборонено складати електроінструмент без спеціального упакування у два ряди і більше. Новий робочий інструмент зберігати у заводській упаковці.

Інструкція з охорони праці для електрика Читайте також: Інструкція з експлуатації: на підставі чого розробляти

4.6. Не рідше ніж раз на місяць проводити огляд електроінструмента, під час якого видалити пил стиснутим повітрям.

4.7. Зняти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, очистити їх від бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Заборонено зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі.

4.8. Вимити руки водою із милом.

4.9. Про всі несправності, які виявили під час роботи з електроінструментом, необхідно повідомити керівнику.

4.10. Щоб прибрати робоче місце, технологічне устаткування, мають надавати наприкінці зміни необхідний для цього час.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, від’єднати електроінструмент від електромережі шляхом роз’єднання штепсельного з’єднання та не допускати інших працівників до роботи з електроінструментом.

5.2. Якщо під час виконання робіт стався нещасний випадок, працівник зобов’язаний зберегти в робочій зоні обстановку та стан устаткування такими, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків), вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у ситуації, що склалася; інформувати про подію керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства) та надалі керуватися його вказівками.

5.3. За поганих метеорологічних умов (дощ, снігопад, швидкість вітру понад 15 м/с тощо) припинити виконувати роботи за межами приміщень.

5.4. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), викликати представників пожежної охорони за телефоном «101» та вжити можливих заходів для евакуювання людей, гасіння (локалізування) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання. Дотримуватися порядку дії під час ліквідування пожежі. При цьому пам’ятати, що гасити електротехнічні пристрої, що розміщені під напругою, можна лише після їх попереднього відімкнення від електромережі і за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках — сухим піском.

5.5. При виклику пожежної служби назвати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, своє прізвище.

5.6. У разі нещасних випадків необхідно надати потерпілому домедичну допомогу згідно з інструкцією з надання домедичної допомоги, що діє на Підприємстві. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого, не припиняючи надавати домедичну допомогу, вжити заходів, щоб хтось викликав за телефоном «103» швидку.

5.7. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
і скачаю все
Зареєструюся
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І продовжити читання
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати