Замовляйте онлайн або телефонуйте безплатно 0 800 212 312

Активуйте подарунковий доступ ▶ ▷

Довідник спеціаліста з охорони праці

Правила пожежної безпеки

5 серпня 2019
21733
Середній бал: 4.89 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Правила пожежної безпеки в Україні затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417. У жовтні 2017 року набрали чинності зміни до них, чинні й сьогодні. Які саме вимоги пожежної безпеки вставновлені в Правилах, що потрібно знати роботодавцям, аби не потрапити під дію штрафів, — відповіді у статті.

Наказ про затвердження Правил пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки в Україні

З метою приведення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки у відповідність до законодавства та зменшення фінансового навантаження на суб’єкти господарювання 3 жовтня 2017 року набрали чинності зміни до Правил пожежної безпеки України від 30.12.2014  № 1417 (далі – Правила № 1417). Вони ж залишаються чинними станом на 01.02.2019 року.

Все про пожежну безпеку в одній тематичці

Правила складаються з таких розділів: 

1. Галузь застосування

2. Загальні положення

3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

4. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій, будівель, приміщень, споруд

5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

7. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного призначення

8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт

9. Порядок дій у разі пожежі

Швидкий тест: на якому малюнку правильно зображено знак

«Куріння заборонено!»?

знаки пожежної безпеки Місця для куріння Місця для куріння Місця для куріння
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4

Всі варіанти допустимі

Правила № 1417 встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд.

Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

На кожному об’єкті згідно з Правилами відповідним документом повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає:

 • порядок дій у разі виникнення пожежі, утримання шляхів евакуації;
 • визначення спеціальних місць для куріння;
 • порядок застосування відкритого вогню;
 • порядок використання побутових нагрівальних приладів;
 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
 • правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
 • місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
 • порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення вентиляційних систем від горючих відкладень;
 • порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем;
 • порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
 • порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;
 • порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
 • порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, технологічного та іншого інженерного обладнання;
 • порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі та їх виклику;
 • порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення підйомників, застосування засобів пожежогасіння;
 • послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей.

Аналіз нововведень до Правил пожежної безпеки

Галузеві правила пожежної безпеки

Згідно з п. 3 розділу І Правил центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних умов та особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, віднесених до їх сфери управління, за необхідності можуть видавати галузеві правила пожежної безпеки. Проекти таких галузевих правил погоджуються ДСНС України.

Наприклад, наказом МОН України від 15.08.2016 № 974 затверджені Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти. Спільним наказом Адміністрації Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України і МВС від 30.03.2016 №239/229 затверджені Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку.

Інші нормативно-правові акти з пожежної безпеки

Пожежна безпека має забезпечуватися шляхом проведення організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж. Досягненню цих цілей повинні сприяти законодавче врегулювання відповідних правовідносин та позитивні економічні й фінансові фактори.

Важливим законодавчим документом у сфері пожежної безпеки є Кодекс цивільного захисту України (далі – Кодекс), який регламентує відносини, пов’язані із захистом від пожеж, визначає повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання.  

Відповідно до статті 55 Кодексу обов’язок із забезпечення пожежної безпеки покладається:

 • на власників та керівників суб’єктів господарювання;
 • на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва будівель і споруд;
 • в жилих приміщеннях державного, комунального, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів – на квартиронаймачів і власників квартир, а в жилих приміщеннях приватного житлового фонду та інших спорудах, приватних житлових будинках садибного типу, дачних і садових будинках з господарськими спорудами та будівлями – на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.
 • Частиною другою цієї статті встановлено, що діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої діяльності посадових осіб і працівників підприємств. Зазначена вимога відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та положеннях.

Цим актом також врегульовано питання щодо:

 • початку роботи новоутворених підприємств та використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості;
 • визначення видів пожежної охорони та встановлення завдань охоронним службам;
 • державного нагляду у сфері пожежної безпеки;
 • підстав для зупинення роботи підприємств, об’єктів, дільниць, механізмів, устаткування, транспортних засобів тощо.
 • визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд у цій сфері, в тому числі і порядок видачі ним приписів, постанов і розпоряджень.

Правила пожежної безпеки на підприємстві

У статті 20 Кодексу цивільного захисту визначено, що належить до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту. Зокрема, забезпечення пожежної безпеки на підприємстві передбачає здійснення таких заходів:

 • проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту;
 • навчання працівників правилам пожежної безпеки;
 • проведення об’єктових тренувань і навчань;
 • здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту;  
 • створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, позитивного досвіду;
 • забезпечення виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а також виконання вимог відповідних приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади;  
 • утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням;
 • здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж;
 • розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням.

Згідно з вимогами нормативно-правових актів на підприємстві мають бути розроблені та затверджені певні організаційно-розпорядчі документи, спрямовані на запобігання пожежам. Їх перелік подано в Таблиці.

Найменування організаційно-розпорядчого документа

Підстава

1

Наказ про створення підрозділу чи призначення посадової особи з питань цивільного захисту

ч. 2 ст. 20 Кодексу цивільного захисту

2

План реагування на надзвичайні ситуації

або

Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій – для підприємств, на яких працює 50 і менше осіб

п.п.1 п.1 ст.130 Кодексу цивільного захисту, п.2 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту (постанова Кабміну від 09.08.2017 № 626)

3

План локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки

п.п.2 п.1 ст.130 Кодексу цивільного захисту, п.3 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 626)

4

Наказ про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту

п. 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

 5

Посадові інструкції, з визначенням обов’язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки

п. 2 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

6

Наказ про встановлення протипожежного режиму

п. 3 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

7

Інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного приміщення об’єкта

п. 4 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

8

Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі на об’єктах з перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових – більше 50 осіб

п. 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

9

Інструкція (в доповнення до плану-схеми евакуації), щодо визначення дій персоналу для забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей на об’єктах з масовим перебуванням людей

п. 5 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні

10

Інструкція для працівників охорони, з визначенням обов’язків щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту із зазначенням, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі

п. 10 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні  

11

Наказ про визначення спеціальних місць для куріння та місць встановлення урн або попільниць з негорючих матеріалів

п. 1.19 розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні

12

Журнал перевірок теплових мереж, котелень, теплогенераторних й калориферних установок, печей та інших опалювальних приладів

п. 2.1 розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні

13

Журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів

п.п. 9 п. 2.2 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні

14

Наказ про порядок проведення інструктажів та перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях

п. 11 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова Кабміну від 26.06.2013 № 444)

15

Журнал обліку вогнегасників на об’єкті

п.3 розділу III Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (наказ МВС України від 15.01.2018  № 25)

16

Акт приймання вогнегасників після технічного обслуговування

п. 13 розділу III Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (наказ МВС України від 15.01.2018  № 25)

17

Журнал обліку перевірок джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

п. 3 розділу ІІ Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання(наказ МВС України від 15.06.2015  № 696)

Санкції за порушення правил пожежної безпеки

Статтею 68 Кодексу цивільного захисту передбачено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері пожежної безпеки, у разі встановлення порушення вимог законодавства з пожежної безпеки зобов’язані застосовувати санкції, визначені законом.

ДСНС, організовуючи та здійснюючи державний нагляд за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки, складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень у цій сфері, а в разі створення загрози життю та здоров’ю людей, звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, проведення робіт, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту.

Свої повноваження ДСНС здійснює безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

logo
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

57 секунд на реєстрацію і документ Ваш!

А також шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень
 

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і скачати
Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте:

• всі інструкції та інструктажі з охорони праці

• шпаргалки і онлайн-тести

• вебінари та презентації від найкращих експертів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ через СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися і дочитати

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати