Телефонуйте 0 800 212 312, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Скачайте новий Покажчик НПАОП 2019 ▶ ▷

Служба охорони праці

Нещасний випадок на виробництві

 • 25 квітня 2018
 • 2542

В яких випадках нещасний випадок визнають таким, що має виробничий характер? Які аргументи розглядає комісія, що розслідує нещасний випадок на виробництві? Про це, а також про ознаку місця настання пов’язаного з виробництвом нещасного випадку – далі в нашій статті.

Ознаки нещасного випадку на виробництві

Якщо застосовують термін «нещасний випадок на виробництві», потерпілий у подальшому має право отримати від роботодавця та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідні виплати. Однак не кожен інцидент, що трапився з працівником, можна кваліфікувати як нещасний випадок на виробництві. Тому і працівники, і роботодавці мають знати принцип, за яким нещасні випадки пов’язують чи не пов’язують із виробництвом.

Нещасний випадок — обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

Поняття «нещасний випадок» детальніше роз’яснене у пункті 7 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232; далі — Порядок № 1232). Порядок № 1232 визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах (далі — підприємства).

У порядку вказані поширені небезпечні виробничі фактори і середовища (поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, сонячний і тепловий удар, опік, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо, контакт із представниками тваринного і рослинного світу) та інші умови визнання нещасного випадку таким, що має виробничий характер.

Нещасний випадок на виробництві Чи знаєте ви які засоби надання домедичної допомоги мають бути у аптечці першої допомоги на підприємстві?

Наслідком нещасного випадку виробничого характеру є втрата працівником працездатності на один робочий день чи більше або потреба перевести його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день. До нещасних випадків на виробництві відносять й зникнення та смерть працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків внаслідок дії перелічених у Порядку № 1232 факторів і середовищ.

Що таке місце настання пов’язаного з виробництвом нещасного випадку

Аби визначити, чи є нещасний випадок виробничим, комісія досліджує різні його характеристики, зокрема й місце, де він стався. На обстеження місця настання нещасного випадку їй відведено строк, що не перевищує три робочих дні з моменту утворення комісії (п. 14 Порядку № 1232).

Нещасний випадок визнають таким, що пов’язаний із виробництвом, і складають акт за формою Н-1, якщо потерпілий перебував на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, коли виконував трудові (посадові) обов’язки чи завдання роботодавця (пп. 2 п. 15 Порядку № 1232).

У примітці до Порядку № 1232 вказано, що під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка надана йому у користування, а також ділянку, яка віднесена до території підприємства згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради. Якщо організація орендує певні приміщення підприємства, нещасні випадки на території підприємства з працівниками такої організації розслідують і беруть на облік згідно з цим Порядком.

Крім того, Порядком встановлено, що нещасні випадки, що сталися з працівниками, коли ті прямували на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і який не використовують в інтересах підприємства, мають невиробничий характер (п. 5 Порядку № 1232).

Нещасний випадок на виробництві Виплата особі зі стійкою втратою працездатності через нещасний випадок разової страхової допомоги. Дізнайтеся, що ухвалив суд

Нещасний випадок з працівником, який не перебуває на робочому місці

За законодавством статус нещасного випадку виробничого характеру мають випадки, що сталися із:

 • працівниками у відрядженні за кордоном;
 • працівниками інших підприємств під час виконання ними завдань на території інших підприємств в інтересах свого підприємства;
 • працівниками, які тимчасово переведені на інше підприємство або виконували роботу за сумісництвом;
 • працівниками особового складу аварійно-рятувальної служби, Державної служби охорони чи інших ліцензованих суб’єктів господарювання, що надають послуги із охорони;
 • водіями транспортних засобів, які виконували роботи у складі зведеної транспортної колони, а також із водіями, машиністами, пілотами та членами екіпажу (бригади) транспортного засобу під час перебування в рейсі внаслідок катастрофи, аварії чи пригоди (події), або під час перебування за кордоном у портах, аеропортах, доках, станціях, судноремонтних заводах, майстернях тощо;
 • учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу під час проходження виробничої практики або виконання робіт під керівництвом посадових осіб підприємства.

Аналіз таких випадків дає підстави стверджувати, що якщо за характером виконуваної роботи вона має пересувний, роз’їзний характер, чи є роботою в дорозі, критерій місця настання нещасного випадку, коли встановлюють факт настання нещасного випадку виробничого характеру, має другорядне значення. Основною ознакою тут є саме настання нещасного випадку під час виконання трудових обов’язків.

Якщо нещасний випадок стався з особою, яка працює вдома

Є й інша категорія працівників, які виконують роботу дистанційно, — так звані надомники. Їхню роботу регулюють: стаття 179 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (КЗпП), Положення про умови праці надомників (затверджене постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 29.09.1981 № 275/17-99), законодавство про працю інвалідів, а також інші підзаконні акти.

Однак у багатьох аспектах праця надомників досі залишається не врегульованою. Зокрема, постають такі запитання: чи може взагалі нещасний випадок із надомником бути виробничого характеру та як розслідувати такі нещасні випадки? Адже такі нещасні випадки трапляються на приватній території (квартира, приватний будинок), яка є одночасно робочим місцем працівника. До речі, таке ж питання постає, наприклад, якщо нещасний випадок стався із працівником фізичної особи — підприємця або із самозайнятою особою.

Це важливо знати

Востаннє відповідь на це запитання була чітко надана у Положенні про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві (затверджене постановою Президії ВЦРПС і Госпроматомнадзору СРСР від 17.08.1989 № 8-12). У пункті 1.1 цього положення було вказано, що розслідуванню та обліку підлягають у тому числі нещасні випадки, що сталися з робітниками і службовцями, які перебувають на постійній, тимчасовій, сезонній роботі, позаштатними працівниками, працівниками, зайнятими надомною працею.

Звісно, коли діяла ця постанова, дослідження обставин нещасного випадку на приватній території не було такою нагальною проблемою через панівну тоді звичку підкорятися вимогам представників державної влади. Наразі, з огляду на закріплену у статті 30 Конституції України гарантію недоторканності житла, відмова власника оселі впустити до неї будь-кого є серйозною перешкодою для встановлення обставин нещасного випадку.

Держгірпромнагляд у листі «Про надання роз’яснень» від 23.07.2012 № 6156-10/5.2-10/6/12 у відповідь на запитання «чи мають повноваження представники територіального управління Держгірпромнагляду (нині — Держпраці) та члени комісії щодо приватних осіб, якщо нещасний випадок із фізичною особою — підприємцем стався на приватній території», підтвердив, що відповідно до Порядку № 1232 комісія наділена певними повноваженнями та зобов’язана обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб.

Нещасний випадок на виробництві Про об’єктивність розслідування нещасний випадків розповідає експерт

Водночас механізму реалізації цих повноважень комісії не існує. Тож якщо власник приміщення чинить опір розслідуванню, будь-які виплати за таким нещасним випадком, швидше за все, стануть об’єктом дослідження судових органів.

Чи розслідують нещасні випадки на непідконтрольних територіях

У контексті проблем із доступом до місця, де стався нещасний випадок, згадаємо й нещодавно оприлюднений лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України «Про участь у розслідуванні нещасних випадків, які стались на територіях, тимчасово не підконтрольних українській владі» від 22.05.2017 № 100-06-3. Він констатує, що:

 • документи, видані, затверджені чи підписані після 01.12.2014 органами, установами, організаціями, не підпорядкованими українській владі, не можна вважати такими, що складені відповідно до вимог чинного законодавства України, та використовувати їх для розслідування нещасних випадків чи причин виникнення професійних захворювань, оскільки з цього моменту всі бюджетні та державні установи на територіях, не підконтрольних українській владі, припинили діяльність;
 • на сьогодні відсутні належні умови, щоб створити комісії (спеціальні комісії), отримати необхідні матеріали, провести об’єктивне та всебічне розслідування нещасних випадків із дотриманням вимог Порядку № 1232;
 • робота страхового експерта з охорони праці на не підконтрольних українській владі територіях може загрожувати його безпеці, життю та здоров’ю; крім того, оскільки на цих територіях припинили діяльність усі державні та бюджетні установи, робочі органи виконавчої дирекції Фонду, неможливо забезпечити участь страхових експертів з охорони праці у розслідуваннях нещасних випадків, які стались на цих територіях;
 • робочі органи виконавчої дирекції Фонду у Донецькій та Луганській областях забезпечують накопичення інформації, яка їм надходить, про нещасні випадки та професійні захворювання, що стались на території, тимчасово не підконтрольній українській владі, для можливого повернення до розслідування цих випадків після звільнення тимчасово окупованих територій.

Судова практика розслідування нещасних випадків виробничого характеру

Насамкінець, зауважимо, що інколи при розслідуванні нещасних випадків виробничого характеру місце їх настання стає предметом детального дослідження судових органів.

Прикладом слугує, зокрема, судова справа № 205/10230/14-ц, останню крапку у якій поставив суд касаційної інстанції. Так, відповідно до ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.06.2017 працівник подав позов до свого підприємства-роботодавця (третьою особою у справі залучено відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області), у якому вимагав визнати незаконними акти визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний із виробництвом, зобов’язання вчинити певні дії. Позивач стверджував, що нещасний випадок (травми внаслідок падіння з висоти) стався з ним на території заводу під час робочої зміни. Як доказ позивач посилався на свідчення кількох свідків (у тому числі дружини). Разом із тим, інші докази (довідка з лікарні, запис у журналі реєстрації амбулаторних хворих травмпункту лікарні та інша медична документація позивача; листок непрацездатності; власноруч написана позивачем заява до комісії з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності заводу, у якій вказано причину травмування — побутова травма, отримана у результаті падіння при виході з метро; акт про нещасний випадок невиробничого характеру, покази свідків) спростовували версію позивача та підтвердили факт того, що він травмувався дорогою додому після закінчення робочого дня.

Як встановив суд касаційної інстанції із посиланням на статтю 60 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 № 1618-IV (за змістом якої, зокрема, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень; докази не можуть грунтуватися на припущеннях), ні листком непрацездатності, ні довідкою лікарні, до якої звертався позивач після травмування, факт отримання позивачем травми на виробництві не підтверджено, відповідно до цих документів він отримав травму по дорозі додому, повертаючись з роботи.

Тож, як бачимо із наведеної судової справи, іноді, щоб встановити істину щодо місця настання нещасного випадку, доводиться дослідити велику кількість документів та опитати свідків. А тому рекомендуємо як роботодавцям, так і працівникам своєчасно та належно фіксувати усі обставини настання нещасного випадку, аби у майбутньому працівник отримав право на виплати.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися
Приєднуйтеся до закритого Клубу спеціалістів з охорони праці!

Пройдіть швидку реєстрацію і отримайте доступ до:

• професійних матеріалів сайту

• шпаргалок для безпомилкової роботи

• вебінарів та презентацій від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
АБО ЗАЙТИ ЧЕРЕЗ СОЦМЕРЕЖІ
Зареєструватися

Скачайте План роботи інженера з охорони праці

Скористайтеся готовим зразком плану або адаптуйте власний з урахуванням особливостей вашого підприємства.

План роботи інженера з охорони праці

 Скачати