text
Служба охорони праці

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

 • 20 квітня 2018
 • 829

Ознайомтеся з примірною інструкцією з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування.

Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.02.1998 №4

1.2. До роботи в якості електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування (далі – електромонтер) допускається особа:

1.3. Електромонтер забезпечує проведення монтажу, ремонту, налагодження  електроустаткування, його правильну технічну експлуатацію, проведення перевірок роботи обладнання з метою своєчасного виявлення несправності та її усунення, а також виконує інші функціональні обов’язки, згідно з посадовою інструкцією.

1.4. Електромонтер зобов’язаний:

 • дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечити безпечну експлуатацію обладнання, роботу електромережі, систем освітлення, вентиляції і кондиціювання та іншого обладнання на дорученій ділянці роботи (профілактичний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт тощо);
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих працівників у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • підтримувати порядок і чистоту на робочому місці та дотримуватись правил особистої гігієни;
 • не допускати порушень правил пожежної безпеки;
 • використовувати за призначенням інструменти, устаткування та засоби індивідуального захисту (для перенесення інструменту використовувати спеціальну сумку чи переносний ящик);
 • зберігати і приймати їжу у встановлених і обладнаних для цього місцях;
 • вміти надавати першу домедичну допомогу потерпілим від нещасних випадків
 • знати місця зберігання аптечки, пожежного інвентаря, гідрантів, шляхи евакуації людей, а також номери телефонів для виклику екстрених аварійних служб; 
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;
 • проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • негайно повідомляти безпосереднього керівника на підприємстві про ситуації, що загрожують життю і здоров’ю людей, а також пошкодженню майна;
 • вносити пропозиції керівництву щодо вирішення питань з охорони праці.

Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До оперативного обслуговування електричного устаткування та його ремонту допускаються працівники, які:

 • знають основи електротехніки; будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури, найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги тощо;
 • знають терміни випробувань захисних засобів та пристосувань, правила їх експлуатації і догляду за ними;
 • знають оперативні схеми, експлуатаційні інструкції, особливості обладнання і пройшли відповідне навчання;
 • володіють іншими знаннями і навичками відповідно до присвоєних розрядів та відповідають іншим кваліфікаційним вимогам згідно з посадовою інструкцією.

2.2. Перед початком роботи електромонтер повинен:

 • ознайомитися зі станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому відповідною інструкцією;
 • у разі проведення робіт позмінно, одержати від працівника попередньої зміни інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;
 • перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інше;
 • ознайомитись з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останньої зміни;
 • підготувати необхідні засоби індивідуального захисту;
 • оформити, якщо це передбачено відповідною інструкцією, приймання зміни записом у журналі, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає;
 • доповісти старшому зміни про початок роботи та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

2.3 Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які проводяться за розпорядженням або нарядом-допуском, переконатися в належному оформленні документації, пройти цільовий інструктаж та виконувати заходи передбачені нарядом-допуском, розпорядженням, вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

2.4 Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від зайвих предметів і матеріалів, огородити робочу зону та встановити знаки безпеки.

2.5. Забороняється допускати до роботи працівника з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання.

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування Дізнайтеся, як правомірно відсторонити від роботи працівника у стані сп’яніння

Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи електромонтер зобов’язаний:

 • утримувати обладнання в технічно-справному стані;
 • використовувати безпечні прийоми праці; 
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;
 • за необхідності правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту;
 • відрегулювати рівень освітленості робочого місця;
 • звертати увагу на поведінку інших працівників, стан їх здоров’я, застосування ними безпечних прийомів праці, дотримання вимог виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • вести затверджену у встановленому порядку технічну і оперативну документацію.

3.2. Електромонтер, який користується в процесі основної роботи вантажопідйомними механізмами, електро- та пневмоінструментом, заточувальними і свердлильними верстатами, а також виконує роботи, пов’язані з підвищеною небезпекою, повинен пройти додаткове навчання, здати іспит з улаштування та експлуатації цього обладнання чи інструменту. 

3.3. Під час роботи не допускаються сторонні розмови, протягом робочого дня потрібно дотримуватися встановлених перерв у роботі згідно з затвердженими на підприємстві правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.4. Забороняється:

 • працювати при недостатньому освітленні; 
 • курити в приміщеннях;
 • залишати без нагляду електронагрівальні прилади.

3.5. Під час роботи здійснюється постійний контроль за справністю обладнання, інструментів, блокувальних, вмикаючих і вимикаючих пристроїв, сигналізації, електропроводки. 

Інструкція з охорони праці для електрикаЧитайте в довіднику:

3.6. Перед проведенням ремонту електрообладнання необхідно зняти напругу в мережі не менше ніж у двох місцях та видалити запобіжники. Приступаючи до демонтажу електрообладнання, необхідно переконатись у відсутності напруги та вивісити при цьому на рубильнику або ключі управління плакат такого змісту: «Не вмикати – працюють люди».

3.7. Розбирання і збирання електрообладнання необхідно виконувати на верстатах чи спеціальних робочих столах або стійких стендах.

3.8. Під час роботи в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу від них необхідно дотримуватися таких вимог:

 • огородити розташовані поблизу робочого місця струмовідні частини, що перебувають під напругою, і до яких можливий дотик;
 • працювати в діелектричному взутті або стоячи на діелектричному килимку;
 • застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками, чи користуватися діелектричними рукавицями;
 • тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоятки до обмежувального кільця;
 • користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям;
 • не торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою, без застосування електрозахисних засобів;
 • не працювати у зігнутому стані, якщо у разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде меншою, ніж передбачена нормами;
 • не застосовувати металевих драбин, не працювати стоячи на ящиках або інших сторонніх предметах;
 • під час наближення грози припинити всі роботи на повітряних лініях електропередавання, відкритому та закритому розподільчому устаткуванні, на вводах з комунікаційною апаратурою безпосередньо з’єднаною з повітряними лініями;
 • під час снігопаду, дощу, туману не допускається виконання робіт, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.

3.9. Після закінчення ремонтних робіт електромонтер зобов’язаний у присутності працівників, які працюють на обладнанні, перевірити його справність і передати його в роботу.

3.10. Електромонтер забезпечує утримання робочого місця в порядку і чистоті, стежить за чистотою повітря в приміщенні, не допускає утворення протягів.

3.11. Електромонтер бере участь у виконанні приписів органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно привести в порядок робоче місце.

4.2. Відключити і знеструмити обладнання та світильники.

4.3. Прибрати інструменти і матеріали, що використовувались у виробничому процесі, в призначене для їх зберігання місце.

4.4. Перевірити зроблені за час роботи записи в експлуатаційних журналах.

4.5. Повідомити безпосереднє керівництво про виявлені під час роботи неполадки і несправності обладнання та про інші фактори, що впливають на безпеку праці.

4.6. Здійснити інші заходи, передбачені посадовою інструкцією чи іншими локальними актами.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій (поява запаху газу, задимлення, виявлення підвищеного тепловиділення від устаткування, підвищеного рівня шуму при його роботі, несправності заземлення, загоряння матеріалів і обладнання, раптовому припиненні подачі електроенергії та інше) електромонтер вживає заходи щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

5.2. У випадку, якщо він самостійно не спроможний вжити дієвих заходів з усунення виявлених порушень у роботі обладнання, працівник зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а за його відсутності – керівника вищого рівня та викликати за необхідності представників аварійної та (або) технічної служб.

5.3. При пожежі, задимленні або загазованості потрібно негайно вжити заходів щодо евакуації людей з приміщення відповідно до затвердженого плану евакуації та приступити до ліквідації пожежі наявними засобами пожежогасіння. При загорянні електрокабелю та електроустаткування необхідно їх негайно знеструмити.

5.4. У випадку нещасного випадку (травми) потрібно надати домедичну допомогу потерпілому, за необхідності викликати швидку допомогу, доповісти про подію керівництву;

5.5. У разі настання нещасних випадків з людьми (враження струмом) зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути здійснено негайно без попереднього дозволу керівництва.

Інструкція з охорони праці для електрика Дізнайтеся, як розслідують випадки ураження електричним струмом

Скачати Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас у курсі всіх актуальних подій у сфері охорони праці!

Освітні заходи
Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Знову це надокучливе спливаюче вікно!

Дратує? А Ви зареєструйтеся і спробуйте ще раз!

Витратіть на РЕЄСТРАЦІЮ лише 57 секунд і СКАЧУЙТЕ шпаргалки для спеціаліста з охорони праці, інструкції з охорони праці, журнали реєстрацій інструктажів без обмежень.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
і скачаю все
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Стаття призначена для професіоналів!

Підтвердіть свій статус професіонала —пройдіть швидку реєстрацію. Після цього Вам будуть доступні:

• професійні матеріали сайту

• шпаргалки для безпомилкової роботи

• вебінари та презентації від найкращих експертів з охорони праці

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І продовжити читання
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль