Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників

21 квітня 2021
9362
Середній бал: 5 із 5
юрист-практик, експерт з питань охорони праці

Дізнайтеся, які норми належності вогнегасників передбачені у чинних Правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників та на які об’єкти поширюються встановлені в них вимоги.

Нормативне регулювання

Вогнегасники є найбільш розповсюдженими та надійними первинними засобами пожежогасіння, які, як свідчить практика, ефективно ліквідують загоряння на початкових його стадіях (до прибуття спеціальних підрозділів).

Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників затверджені наказом МВС України від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила № 25). Вони установлюють вимоги до експлуатації переносних вогнегасників повною масою до 20 кг та пересувних вогнегасників повною масою до 450 кг, які призначені для гасіння пожеж класів А, В, С, D, F, та електроустановок, що перебувають під напругою до 1000 В, та норми їх належності на об’єктах суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників Зверніть увагу! 26 січня 2021 року внесено зміни до І, III, та IV розділів Правил № 25, а розділ VI «Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників» викладено в новій редакції.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей пожежної небезпеки виробництв, можуть додатково розробляти свої галузеві правила експлуатації та норми належності вогнегасників. Вони мають затверджуватися в установленому законодавством порядку після погодження з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Увага!

Вимоги галузевих правил експлуатації та норм належності вогнегасників мають бути не нижчі вимог, встановлених цими Правилами. Також у жодному разі вони не можуть суперечити їм.

Відповідно під час експлуатації вогнегасників необхідно керуватися Правилами № 25 та іншими нормативними актами, що регламентують вимоги до експлуатації вогнегасників.

Перелік об’єктів, на які поширюються Правила експлуатації вогнегасників

Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників поширюються на:

 • будинки і приміщення різного призначення, що експлуатуються;
 • суб’єкти господарювання;
 • механічні транспортні засоби.

Також вони є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами (власниками).

Правила не поширюються на:

 • підземні споруди підприємств гірничодобувної промисловості;
 • електрорухомий склад, шахти, тунелі та підземні споруди метрополітену;
 • транспортні засоби залізничного, повітряного, річкового та морського транспорту.

Обов’язки суб’єктів господарювання, виробників та постачальники вогнегасників

Забезпечення виконання вимог Правил покладається на суб’єктів господарювання, які, а також орендарі, зобов’язані:  

 • дотримуватися вимог цих Правил та інших нормативних документів у цій сфері;
 • проводити своєчасні огляди та технічне обслуговування вогнегасників;
 • утримувати вогнегасники в працездатному стані;
 • не допускати використання вогнегасників не за призначенням;
 • проходити теоретичне навчання та практичне відпрацювання навичок застосування вогнегасників.

Забезпечення виконання вимог Правил у житлових будинках (квартирах) приватного житлового фонду та інших приватних окремо розташованих господарських спорудах і гаражах, на територіях, у дачних будинках та на садових ділянках покладається на їх власників чи орендарів, якщо інше не обумовлено договором найму відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України.

Виробники та постачальники вогнегасників повинні:

 • гарантувати відповідність виготовленої (такої, що реалізується) продукції вимогам документів, що підтверджують якість та безпечність продукції;
 • надавати покупцю експлуатаційну та технічну документацію на вогнегасники;
 • гарантувати роботу вогнегасників з дати реалізації (продажу) до першого гарантійного терміну обслуговування.

Як швидко та легко розробити План евакуації? Скористайтеся нашим сервісом!

Вимоги до оснащення об’єктів вогнегасниками

За Правилами під час експлуатації будинків і приміщень різного призначення мобільні (інвентарні) будівлі і споруди та підсобні приміщення мають бути оснащені вогнегасниками згідно з певними нормами.

Норми належності порошкових, водяних, водопінних та газових вогнегасників для виробничих і складських будинків та приміщень промислових підприємств наведені в додатках 4, 5, 6 до Правил. У додатку 7 встановлені норми належності вогнегасників для гаражів та автомайстерень.

Що стосується транспортних засобів то вони оснащуються вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою КМУ від 08.10.1997 № 1128 (зі змінами).

Необхідну кількість вогнегасників визначають окремо для кожного поверху та приміщення.

Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників Які існують Вимоги до розміщення вогнегасників

Для вибору типу та необхідної кількості вогнегасників для оснащення об’єкта враховують фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин, характер їх взаємодії з вогнегасними речовинами, а також площу приміщень, будинків і споруд.

Під час вибору типу і кількості вогнегасників слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки та нормами технологічного проектування.

Будинки адміністративного та побутового призначення і громадські будинки, а також підприємства торгівлі на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше.

Пам’ятайте! Кількість вогнегасників також залежить від площі поверху або приміщення!

У разі, якщо площа поверху більше 100 м2, кількість вогнегасників визначають з розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м2 площі підлоги.

Крім того, слід передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше:

 • на 20 м2 площі підлоги в офісних приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;
 • на 50 м2 площі підлоги в приміщеннях архівів, машзалів, бібліотек, музеїв.

Приміщення площею менше ніж 20 м2, у яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносним газовим вогнегасником ВВК-2 (раніше дозволялось використання  вогнегасників ВВК-1,4).

Правилами передбачено, що будинки та приміщення також можуть оснащуватися, як додатковим засобом для гасіння невеликих осередків пожеж на початкових стадіях горіння, вогнегасниками водопінними аерозольними одноразового використання.

Також встановлено, що для захисту приміщень від пожеж, пов’язаних з горінням речовин, які застосовуються для приготування їжі (рослинні або тваринні масла і жири), слід використовувати переносні вогнегасники з можливістю гасіння пожежі класу F з розрахунку один вогнегасник на одне окреме робоче місце.

logo